18 °C

(11:00)Yatırımcının sorununa çözüm 'büro'da aranacak

(11:00)Yatırımcının sorununa çözüm 'büro'da aranacak

(11:00)Yatırımcının sorununa çözüm 'büro'da aranacak

ANKARA - Ülke genelinde faaliyet gösteren sanayi kuruluşları ile yatırım yapmak isteyen müteşebbislerin kamu kurum ve kuruluşlarında karşılaştıkları sorunların kısa yoldan mahallinde çözülebilmesi amacıyla valilikler bünyesinde "Tek Adımda Yatırım Bürosu" oluşturulacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Başbakanlık Genelgesinde, kurulacak büroların, sanayiciler ve girişimcilerin sorunlarını dinleyeceği, gerektiğinde ilgili kurumlarla irtibata geçerek çözüm üreteceği, girişimcilere yönelik bilgilendirme, rehberlik ve bölgede bulunan cazip yatırım alanları konusunda tanıtıcı faaliyetlerde bulunacağı belirtildi. Buna göre, söz konusu bürolarda valiler tarafından belirlenecek yönetici bir personel ile ilin yatırım kapasitesine göre yeterli sayıda yardımcı personel görevlendirilecek. Bürolarla ilgili tanıtım faaliyetlerine derhal başlanarak, adres, telefon, faks ve e-posta adresleri ilgililerin rahatça ulaşabileceği yayın organları ile ilan edilecek. Tek adımda yatırım büroları genelgenin yayımından itibaren iki ay içerisinde faaliyete geçirilecek, kuruluşa ilişkin bilgi ve faaliyet raporları üçer aylık dönemler halinde Başbakanlık ilgili kuruluşu Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığına gönderilecek. Tek Adımda Yatırım Bürosu uygulamasının en kısa sürede hayata geçirilmesi konusunda valiliklere tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek ve yardım sağlanacak.