18 °C

(12:00)"Sanayi sektörü istihdamda başı çekti"

(12:00)"Sanayi sektörü istihdamda başı çekti"

(12:00)"Sanayi sektörü istihdamda başı çekti"

İSTANBUL - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), TÜİK tarafından açıklanan Hanehalkı İşgücü Anketi 2008 yılı Ocak-Şubat-Mart dönemi sonuçları ile ilgili bir açıklama yaptı. TÜSİAD'ın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: "2008 yılının ilk üç aylık sonuçlarına göre, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla tarım dışı sektörlerde 355 bin kişilik yeni istihdam yaratılmıştır. İşgücünün, 414 bin kişiyle yaratılan istihdamın üzerinde artması sonucunda tarım dışı sektörlerde işsiz sayısı 59 bin kişi yükselmiştir. 2007 yılının son üç çeyreğinde azalan tarım dışı sektörlerdeki işsizlik oranı 2008'in ilk döneminde, geçen senenin aynı dönemindeki seviyesine yükselerek yüzde 14.2 olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz bir yıl boyunca, tarım dışı sektörlerde işsizlik oranının aşağı çekebilmesi için yaratılması gereken 550 bin kişinin altında istihdam yaratılmaktadır. İşgücüne katılım oranının düşmesi, işsizlik oranının daha da yükselmesini engellemektedir. Yılın ilk çeyreğinde, Türkiye genelinde işgücüne katılan kişi sayısı 158 bin kişi artmasına rağmen, çalışabilir nüfus artışı ile karşılaştırıldığında, işgücüne katılımın sınırlı olduğu görülmektedir. Aynı dönemde işgücü yüzde 0.7 oranında artarken, işgücüne dahil olmayan kişi sayısı yüzde 2.2 artmıştır. Böylece Türkiye genelinde, işgücüne katılım oranı 0.4 puan azalarak yüzde 45.9'a gerilemiştir. Bu durum özellikle kadın işgücünde belirginleşmektedir. 2007'in ilk çeyreğinde işgücü, erkeklerde 219 bin kişi artarken, kadınlarda 61 bin kişi azalmıştır. Erkeklerde, işgücüne katılım oranı yüzde 69.6 ile sabit kalırken, kadınlarda yüzde 23.4'ten yüzde 22.8'e gerilemiştir. Ekonomik yavaşlama, öncelikle kadın çalışanları etkilemekte ve kadınların işgücü piyasasından çıkmasına neden olmaktadır. Sanayi sektörü istihdamı 211 kişi artmıştır. 2007'nin ikinci yarısında, ihracat miktarlarındaki artışın yavaşlamasıyla birlikte, 2007'nin üçüncü döneminde 35 bin kişi, son çeyrekte ise 52 bin kişi azalan sanayi sektörü istihdamı, son iki yıllık dönemdeki en yüksek artışını kaydetmiştir. Yılın ilk çeyreğinde, ihraç edilen ürün miktarının yüzde 18.2 oranında yükselmesiyle birlikte sanayi sektörlerindeki istihdam yüzde 5.2 oranında artmıştır. İhracat miktarlarında yaşanan bu artış, 2003 yılından itibaren görülen en yüksek artış olmuştur. İç talebin yavaşlamasıyla beraber ihracatın ön plana çıktığı sanayi sektörü, yaratılan yeni istihdamın belirleyicisi konumundadır. Hizmet sektörlerinde 2005 yılında 776 bin, 2006 yılında 344 bin, 2007 yılında ise 262 bin yeni istihdam yaratılmıştır. 2008'in ilk döneminde yaratılan yeni istihdam sayısı ise 65 bin kişiye gerilemiştir. 2007'nin ikinci döneminden başlamak üzere, hizmet sektörlerinde yaratılan istihdam giderek yavaşlamaktadır. Ekonominin genişleme döneminde başı çeken ve 2002-2006 yılları arasında 1.9 milyon kişilik yeni istihdam yaratan hizmet sektörü, ekonominin yavaşlamasıyla birlikte istihdam yaratma gücünü yitirmektedir. Bu gelişme, tarım dışı sektörlerde yaratılabilecek toplam istihdam açısından tehlike sinyali olarak değerlendirilmektedir."