21 °C

(14:00)Bankacılık masaya yatırılıyor

(14:00)Bankacılık masaya yatırılıyor

(14:00)Bankacılık masaya yatırılıyor

İSTANBUL - 'Türk Bankacılık Sistemi-Vizyon 2023 Kongresi' 25�26 Haziran 2008 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin (TASAM) İstanbul Cevahir Kongre Merkezi'nde yapacağı kongreye, Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, TMSF Başkanı Ahmet Ertürk, İTO Başkanı Murat Yalçıntaş'ın yanı sıra başta ulusal banka yetkilileri olmak üzere çok sayıda uzman ve akademisyen katılacak. TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, projenin çıkış noktasının ekonominin hayatın her alanında karşılaşılan bir olgu olması ve günümüzde gerçekleştirilen ekonomik faaliyetlerin büyük bir bölümünün bankalarla ilintili olduğundan bankacılık sektörünün milli ekonominin hayati bir unsuru olarak bugününü ve geleceğini tartışmak olduğunu belirtti. TASAM Yönetim Kurulu Üyesi, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Selçuk ise Türk bankacılık sektöründe, küreselleşmeyle birlikte gerek reel yatırımlar gerekse de portföy yatırımları itibariyle büyük bir yabancı sermayenin ilgisinin söz konusu olduğunu söyledi. Selçuk, "Zira mevcut elli bankanın yirmi altısında yabancı sermayenin payı yüzde 50'nin üzerindedir. Bu oranın daha da yükseleceği tahmin edilmekte; buna paralel olarak Türk bankacılığının geleceğini de önemli oranda etkileyeceği düşünülmektedir. Yabancı sermayeyle birlikte olumlu gelişmelerin yanı sıra, bazı problemlerin de ortaya çıkması muhtemeldir" dedi. Bu problemlerin neler olabileceği, nasıl çözülebileceği ya da minimuma indirilebileceğiyle ilgili yapılabilecek çalışmaların kongre kapsamında değerlendirileceğini belirten Selçuk; kongrede Cumhuriyet'in 100'üncü yılında modern, uluslararası standartları yakalamış, ekonominin ihtiyaçlarına cevap veren bir bankacılık sistemi için gerekenlerin neler olduğu sorularının cevapları aranacağını söyledi. İki gün sürecek olan kongre, toplam altı oturum ve bir panelden oluşuyor. "Dünya ve AB Bankacılığının 2023 Projeksiyonu", "Türkiye'nin Dış Borçları ve Bankacılığa Etkileri", "Finans Sektörünün İstikrarı Açısından Mevduat Sigortacılığının Önemi", "İstanbul'un Uluslararası Finans Merkezi Olması", "Yabancı Sermayenin Finans Piyasasına Etkileri", "Finans Sektöründe Yabancı Sermaye", "Türk Bankacılığında Küresel Sermaye", "IMF Politikaları ve Türkiye" konularına değinilecek olan kongrede, Türk bankacılık sektörünün geleceğine yönelik sorulara cevap aranması hedefleniyor.