22 °C

(14:00)IFCBA Dünya Konferansı İstanbul'da başladı

(14:00)IFCBA Dünya Konferansı İstanbul'da başladı

(14:00)IFCBA Dünya Konferansı İstanbul'da başladı

İSTANBUL - İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği (İGMD) Başkanı Cihangir Onger, gümrük müşavirlerinin tanındığı ve tanımlandığı ülkelerde, gümrüğe bağlı dolandırıcılık ve vergi kaçağı nispetlerinin bu tanımlamayı uygulamayan ülkelere oranla çok düşük olduğunu söyledi. Onger, "Bu durum, yetkilendirilmiş yükümlünün yalnızca gümrük müşavirlerinden oluşması savımızın en önemli ispatıdır" dedi. İGMD'nin ev sahipliğinde, iki yılda bir yapılan ve ve bu yıl 10'uncu kez gerçekleştirilen 'Gümrük Profesyonellerinin Güvenli ve Rekabetçi Bir Dünyadaki Rolü' konulu Uluslararası Gümrük Müşavirleri Dernekleri Federasyonu (IFCBA) Dünya Konferansı İstanbul'da başladı. Onger, konferansın açılışında yaptığı konuşmada, Dünya Gümrük Örgütünün (WCO) mutabakatları, bildirileri, çerçeve anlaşmaları ve bunların ana hatlarının zorunlu olmasının, sürmekte olan kıtalar arası gümrük ortamında güvenlik ve emniyet araştırmalarının daha emin ve iyi bir dünyaya ortam yaratmasını sağlayacağını, WCO'nun Vatikan dahil 225 ülkenin 175'inin gümrük idarelerini temsil ettiğini ve sadece ana hatlar sunabildiğini, ancak Avrupa Komisyonu gibi zorunlu düzenlemelerde bulunmadığını ifade etti. Transatlantik ve kıtalar arası ortak uyum sürecinde hiçbir yere varılamadığını, küçük ve orta ölçekli 30 milyon Avrupalı ve Amerikalı şirketin gümrük müşavirlerinin pozisyonunun geliştirecek ve genişletecek programlara katılmadığını ya da katılmak istemediğini belirten Onger, şöyle konuştu: "119 milyar euro olan AB bütçesinin yüzde 15'ini temsil eden 16,5 milyar euro, gümrük vergilerinden elde edilmektedir. Bu, yıllık 173 milyon gümrük muamelesinin sonucudur. Üye ülkelerin hepsinde de gümrük işlemlerinin yüzde 95'i devletlerin yetki verdiği gümrük müşavirleri tarafından takip edilmektedir. Bu rakamlara Türkiye dahil değildir." Gelişen ve globalleşen dünya ticaretinde artık malların serbestçe dolaşmasının mümkün olduğunun altını çizen Onger, bu kapsamda terörizm, sahte ürünler, fikri ve sınai mülkiyet haklarının çalınması veya kopyalanması unsurlarının dikkatten kaçmaması gerektiğini kaydetti. "2 bin 200 gümrük müşaviri var" Bunları dolandırıcıların ve teröristlerin en rahat gümrükler yoluyla çalmaları veya oluşturmalarının mümkün olduğuna dikkat çeken Onger, bunların karşısında ülkelerin polisleri, askerleri, gümrük teşkilatları, istihbarat birimlerinin durduğunu, bu kuruluşların en büyük legal yardımcılarının gümrük müşavirleri olduğunu belirtti. Gümrük müşavirlerinin, tüm ülkelerde ülkenin yetkili makamlarınca her türlü sicil kayıtları tertemiz olan kişilerden yüzlerce mevzuat konusunda eğitilerek ve sınavlardan geçirilerek yetkilendirildiğine işaret eden Onger, şu görüşleri aktardı: "70 milyonluk Türkiye'de yalnızca 2 bin 200 gümrük müşaviri vardır. Bunların yüzde 65'ini gümrük teşkilatından emekli uzman kişiler oluşturmaktadır. O zaman birçok AB ülkesinde ve bazı diğer ülkelerde, hatta zaman zaman ülkemizde de yapıldığı gibi gümrük müşavirliği mesleği sorgulanmamalıdır, yok edilmeye çalışılmamalıdır. Aksine bizler, yani Türkiye gümrük müşavirleri, henüz ülkemizde belli olmayan Authorized Economic Operatör kriterlerinden en önemli maddenin, bu yetkinin yalnızca gümrük müşavirlerine verilmesini öneriyoruz. Gümrük müşavirlerinin tanındığı ve tanımlandığı ülkelerde, gümrüğe bağlı dolandırıcılık ve vergi kaçağı nispetlerinin bu tanımlamayı uygulamayan ülkelere nispetle çok düşük olduğu, AB üye ülkelerinin birbirlerine ve OLAF (Avrupa Sahtecilikle Mücadele) Komisyonuna bildirim mecburiyetleri sonucu ortaya çıkan bir gerçektir. Bu durum Authorized Economic Operatör yani yetkilendirilmiş yükümlünün yalnızca gümrük müşavirlerinden oluşması savımızın en önemli ispatıdır." "Gümrükçülere yeni rol biçildi" IFCBA eski Başkanı Thomas Nietsch ise 2001'in bir değişim dönemi olduğunu ve gümrükçülere bundan sonraki süreçte yeni bir rol biçildiğini ifade ederek, gümrükçülerin rolleri arasında toplumları terör faaliyetlerinden korumanın da yer aldığını söyledi. Nietsch, Avrupa Topluluğu Gümrük Yasasında birtakım değişiklikler olduğunu ve Avrupa Gümrük Yasasının yakın zamanda yayınlandığını hatırlatarak, önümüzdeki 3 yıl içinde bu konuda canlı ve ilginç tartışmaların yaşanacağını kaydetti. IFCBA Başkanı Kiko Zuniga da, gümrük müşavirlerinin günümüzde geçmişten daha büyük önem taşıdığını, ancak güvenliğin bu konuda dikkat çekici unsurlardan biri olduğunu belirtti. 11 Haziran Çarşamba günü sona erecek IFCBA Dünya Konferansı'nda küresel çerçevede gümrük sorunları ve bu sorunlara çözüm önerileri ele alınacak ve Türkiye'deki gümrük müşavirlerinin de fikirlerini aktaracak.