20 °C

(15:00)"Kart faizine sİnİrlama, ekonomiyi olumsuz etkiler"

(15:00)"Kart faizine sİnİrlama, ekonomiyi olumsuz etkiler"

(15:00)"Kart faizine sİnİrlama, ekonomiyi olumsuz etkiler"

ÜSTANBUL - Bankalararasİ Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Sertaç Özinal, kredi kartİ faizlerinde kİsİtlamalar ve bunu takip edecek gelişmeler sonucunda harcamalarİn kontrol altİna alİnmasİ ve düşmesi sebebiyle ülke ekonomisinin olumsuz etkileneceğine dikkat çekti. 2. Cardist Kart Teknolojileri Fuarİ ve Zirvesi sİrasİnda gazetecilerin sorularİnİ yanİtlayan Özinal, kredi kartİ faizlerine kİsİtlama getirilmesi çalİşmalarİna ilişkin olarak, bunun sadece finans sektörü açİsİndan değil çeşitli sektörler ve tüketiciler açİsİndan zararlİ olacağİnİ kaydetti. Şu anda Türkiye'de alİşverişlerde kart harcamalarİnİn oranİnİn yüzde 61 olduğunu, perakende sektörü için kartlİ ödeme sistemlerinin son derece önemli olduğunu ifade eden Özinal, taksit ve bağlİlİk gibi önemli altyapİ sağlayan yaratİcİ uygulamalarİn, perakende sektörü için son derece önemli olduğunu kaydetti. Özinal, "Faizle ilgili bir takİm kİsİtlamalar girdiği zaman, bunun dolaylİ yansİmalarİ olacaktİr. Taksit sistemi devam edecektir ama örneğin 8-10 taksitlerin 2 taksitle sİnİrlanacağİ söyleniyor. Bazİ bankalar bu konuyu tekrar değerlendirecektir. Bu, dolaylİ olarak tüketiciyi ve perakende sektörünü etkileyecektir. Bütün bunlarİn sonucunda harcamalarİn kontrol altİna alİnmasİ ve düşmesi sebebiyle ülke ekonomisi olumsuz etkilenecektir" diye konuştu. Kartlİ ödemelerin kayİt dİşİ ekonomiyle mücadeledeki önemine de işaret eden Özinal, finans sektörünün yanİ sİra hükümet yetkilileri ve çeşitli sektör temsilcilerinin de kİsİtlama uygulamasİna karşİ çİktİğİnİ dile getirdi. "Panik yapİlacak durum yok" Özinal, borç oranİnİn çok yüksek olduğu savİna karşİ, Merkez Bankasİ istatistiklerine göre son 1,5 yİlda alacaklİ kredi kartİ borçlarİnİn toplam kredi kartİ borçlarİna oranİnİn yüzde 8,2'lerden yüzde 6'lara düştüğünü belirterek, "Yurt dİşİna kİyasladİğİmİzda da nispeten iyi noktalarda olduğumuzu söyleyebiliriz. Dolayİsİyla kart borçlarİnİn artmasİnİ gündeme getirip kİsİtlamalar getirmek doğru değil" görüşünü aktardİ. Tüketicilerin yüzde 78'inin kart borçlarİnİn tamamİnİ ödediğini ve geriye kalan yüzde 22'lik bölümün de hep aynİ kişiler olmadİğİnİ ifade eden Özinal, "Bu nedenle 'Yüzde 22 mi zorda?' argümanİnİn da doğru olmadİğİnİ biliyoruz. Bütün bu verilere baktİğİmİz zaman panik yapİlacak bir durum olduğunu görmüyoruz" dedi. Özinal, 40 milyon karttan 620 bininin ödenemediğini, yüzde 3'lük bir oranİn sorun yaşadİğİnİ kaydederek, "Yüzde 97'lik kesim kartlarİnİ sorunsuz şekilde kullanİyor. Yüzde 3'te yaşanan sİkİntİlar nedeniyle genelleme yapİp geriye kalan yüzde 97'lik kesimi cezalandİrmanİn doğru olmadİğİnİ düşünüyoruz" diye konuştu.