2/B arazileri için ek süre teklifi

TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Meclis'e 2/B arazileri için ek süre teklif etti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Akif Hamzaçebi, 2/B arazilerinde hak sahibi olduğu halde başvuru yapmayanlar, başvurup ödeme yapmayanlar ve taksit ödemelerini geciktirenlere ek süre tanınmasına ilişkin kanun teklifi verdi.

Hamzaçebi, '19.4.2012 tarihli ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. 

Teklif, 2/B arazilerinde hak sahibi olduğu halde süresinde başvuru yapmayanlara 6 ay, başvuru yaptığı halde ödeme yapmayanlar ile kalan taksit ödemesini geciktirenlere 1 yıl ek süre verilmesini içeriyor. 

Teklifin gerekçesinde, 2/B arazilerinin satışına ilişkin kanunun sorunları çözmede yeterli olmadığı ifade edildi. 4 Şubat 2013, 15 Mart 2013 ve 26 Şubat 2014 tarihlerinde değişikliklere gidildiği anlatılan gerekçede, koşulların değiştirilmesine ve hak sahiplerine verilen sürenin uzatılmasına rağmen halen 2/B arazilerinde evi bulunan veya bu arazileri kullananların sorunlarının tümüyle giderilemediği belirtildi. Söz konusu sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla hak sahiplerine ek süre verilmesini öngören kanun teklifinin yasalaşması halinde 2/B arazileri üzerinde hak sahipliği bulunan vatandaşların tümünün tapularına kavuşmalarının önü açılacak.

Kanunda öngörülen süreler içerisinde başvuru yapmayan ya da yapamayan, başvurduğu ve tebligat yapıldığı halde ödeme yapmayan ya da yapamayan veya taksit ödemelerine başladığı halde herhangi bir gerekçeyle taksit ödemelerini geciktirmiş durumda olan çok sayıda vatandaşın bulunduğu anlatılan gerekçede, teklifle bu kişilere ek süre getirildiği kaydedildi.