30 °C

5 ayda 5 milyar dolar yabancı yatırım geldi

2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi 4.905 milyon dolar oldu.

5 ayda 5 milyar dolar yabancı yatırım geldi

2015 Yılı Mayıs ayında 846 milyon ABD Doları düzeyinde uluslararası doğrudan yatırım girişi (fiili giriş/net) gerçekleşti.

2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde net doğrudan uluslararası yatırım girişi (fiili giriş), 4.905 milyon ABD Doları düzeyinde gerçekleşti. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi 2015 yılında toplam 3.492 milyon ABD Doları'na ulaştı.

Ekonomi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ocak-Mayıs döneminde 3.492 milyon ABD Doları olan uluslararası doğrudan yatırım girişinin 1,3 milyar doları enerji sektöründen, 572 milyon doları ise imalat sanayi sektöründen kaynaklandı.

Ocak-Mayıs döneminde nakit sermaye girişinin yüzde 44’ü AB Ülkeleri, yüzde 30’u ise Asya ülkeleri kaynaklı.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi;
"Mayıs ayında 169 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 9 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir.

Mayıs ayı sonu itibariyle 1.722 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 75 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir.

Ocak-Mayıs döneminde  1.797 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret sektörü olmak üzere, gayrimenkul ile ulaştırma, haberleşme ve depolama hizmetleri sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir.

2015 yılı Ocak-Mayıs döneminde kayıtlı sermayesi 500.000 doların üzerinde olan 52 adet uluslararası sermayeli şirket, şube kuruluşu ile yabancı ortak iştiraki gerçekleşmiştir. Bu şirketlerin 23 adedi toptan ve perakende ticaret sektöründe ve 11 adedi imalat sektöründe faaliyette bulunmaktadır.

Ocak-Mayıs döneminde kurulan 1.797 adet uluslararası sermayeli şirketin 938 adedi Yakın ve Ortadoğu ülkeleri, 436 adedi AB ülkeleri, 118 adedi ise diğer Avrupa ülkeleri ortaklı şirketlerdir.

Mayıs ayı sonu itibariyle 37.565 adet uluslararası sermayeli şirket ve şube kurulmuş olup, 6.370 adet yerli sermayeli şirkete de uluslararası sermaye iştiraki gerçekleşmiştir.Toplamda 43.935 adet uluslararası sermayeli şirket ülkemizde faaliyette bulunmaktadır.

43.935 adet uluslararası sermayeli şirketin, başta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri ve imalat sanayi sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir. 

İmalat sanayiinde faaliyette bulunan uluslararası sermayeli şirketlerde kimyasal madde ve ürünleri imalatı birinci sırada yer alırken, bunu tekstil ürünleri imalatı, gıda ürünleri, içecek ve tütün imalatı ile makine ve teçhizat imalatı izlemektedir.

43.935 adet uluslararası sermayeli şirketin ülke gruplarına göre dağılımına bakıldığında ise AB ülkeleri ortaklı girişim sayısının 19.901 adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. AB ülkeleri ortaklı uluslararası sermayeli şirketlerin içinde Almanya 6.214 adet şirket ile birinci sırayı alırken, onu İngiltere (2.816 adet) ve Hollanda (2.499 adet) izlemektedir.

43.935 adet uluslararası sermayeli şirketin illere göre dağılımına bakıldığında  İstanbul ilinin 26.230 adet ile birinci sırada yer aldığı görülmektedir. İstanbul ilini Antalya (4.558 adet), Ankara (2.582 adet) ve İzmir (2.166 adet) illeri takip etmektedir.

İstanbul ilinde faaliyette bulunan 26.230 adet uluslararası sermayeli şirketin başta toptan ve perakende ticaret (10.114 adet) olmak üzere, gayrimenkul kiralama ve iş faaliyetleri (4.287 adet) ve imalat sanayi (3.538 adet) sektörlerinde faaliyette bulundukları görülmektedir.

2015 Mayıs ayında Ekonomi Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgesi düzenlenen 21 adet proje kapsamında yaklaşık 315,8 milyon ABD Doları tutarında yatırım yapılması öngörülmüştür. Böylece 2015 yılında belgelendirilen yatırım projesi sayısı 102 adede, belge kapsamındaki yatırımların tutarı ise 11.931,3 milyon ABD Doları'na ulaşmıştır.

102 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 62 adedi imalat, 25 adedi hizmetler, 9 adedi elektrik, gaz ve su, 2 adedi tarım ve ormancılık, 4 adedi ise madencilik ve taşocakçılığı sektörlerinde düzenlenmiştir."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap