5 °C

5 bin 576 adet maden sahası aramaya açılıyor

Enerji Bakanlığı, söz konusu sahaları 5 Aralık 2008'de ihale edilmek üzere aramalara açacak

5 bin 576 adet maden sahası aramaya açılıyor

ANKARA - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Maden Kanununun ilgili hükümlerince hukuki durumları sona eren toplam 5 bin 576 adet maden sahasını aramaya açmak üzere ihale açtı.

Buna göre maden kanununun ilgili hükümlerince hukuki durumları sona eren 2. grupta bin 844 adet, 3. grupta bin 680 adet, 4. grupta bin 84 adet ve 5. grupta 968 adet olmak üzere toplam 5 bin 576 adet saha, ''5 Aralık 2008'' tarihinde ilanla ihale edilmek üzere aramalara açılacak.

Söz konusu sahaların ili, ilçesi, maden grubu, koordinat dökümleri, alanlarını ve ihale tarihlerini içeren listeler, Maden İşleri Genel Müdürlüğünde en az 60 gün ve sahaların bulunduğu vilayetlerde en az bir ay süre ile ilan edilecek.

Sahalar için başvurular sahanın ihalesinin yapılacağı tarihte ve saat 13.30 ile 14.00 arasında Maden İşleri Genel Müdürlüğünde doğrudan yapılacak.

Başvuru şartları

Posta veya diğer yollardan yapılan başvurular ise geçersiz sayılacak.

Başvurular Maden İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirildikten sonra, ilan süresi içinde hiç başvuru yapılmayan sahalar, ihale gününü takip eden ilk iş gününde aynı grup maden için aramalara açık hale getirilecek.

Bir sahaya bir ya da birden fazla müracaat yapılmış ise ihalesi ilan edilen tarih ve saatte Maden İşleri Genel Müdürlüğünde yapılarak sonuçlandırılacak.

Yapılan ihale sonucu, ihaleyi kazanan müracaatçı kendisine tanınan kanuni süre içerisinde ihale bedeli, arama ruhsat harcı ve arama ruhsat teminatını yatırarak makbuz asıllarını bir dilekçe ekinde aynı süre içerisinde İhale Şube Müdürlüğüne teslim edecek.

Ruhsat almaya hak kazanan ilgililerin ruhsatları, ihale bedeli, teminat ve harçlarını yatırma tarihinden itibaren bir hafta içerisinde hazırlanıp sicile işlenerek yürürlüğe girecek.

Söz konusu ihalede şartname, ihale saatinden önce ücret karşılığı Genel Müdürlük İhale Şube Müdürlüğünden alınabilecek.

 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.