22 °C

AB REHBERİ

AB REHBERİ

AB REHBERİ

Bu köşede her cumartesi günü Avrupa Birliği ile ilgili bir konuyu ele alacağız. Sizden gelecek soruları da yanıtlayacağız. Haftanın konusu: Ekonomik ve parasal birlik Ekonomik ve parasal birlik, Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik entegrasyon sürecinde tek pazarı tamamlayıcı bir adım. Tek para birimine geçmenin transferlerde ve para değişimlerindeki işlem maliyetlerinin düşmesi gibi bilinen faydalarının yanısıra ticareti ve yatırımları aksatan döviz kuru değişimlerinin giderilmesi açısından da büyük önemi bulunuyor. 1993 yılında yürürlüğe giren Maastricht Antlaşması'yla üye ülkelerin para politikası alandaki yetkilerinin Avrupa Merkez Bankası'na devredilmesi esası belirlenmişti. Euro kullanım kriterleri Tek para birimi kullanımında üye ülkelerdeki ekonomik sorunlar diğer üye ülke piyasalarını etkileyeceğinden, tek para birimine geçişte ve parasal birliğe katılımda Maastricht Kriterleri adı verilen ekonomik göstergeler aranıyor. Bu kriterler kısaca şu şekilde: . Enflasyon oranı, en düşük enflasyon oranına sahip üç üye ülke enflasyon oranının ortalamasının yüzde 1.5'tan fazla üzerinde olamaz. . Üye ülkelerin uygulayacağı en yüksek uzun dönem faiz oranları, enflasyonda en iyi performans gösteren üye ülkelerin son bir yıldaki uzun vadeli faiz oranlarının aritmetik ortalamasının azami yüzde 2 puan üzerinde olabilir. . Kamu açığı, GSYİH'nin yüzde 3'ünden az olmalıdır. . Toplam kamu borcunun GSYİH'ye oranı yüzde 60'ı aşmamalı, Euro'ya geçmeyen üye ülkeler ve aday ülkelerin durumu 2008 Ocak ayından itibaren 15 AB ülkesinde 318 milyon insan Euro kullanıyor. Maastricht kriterlerini karşılayınca diğer AB üyesi ülkeler de eşit şartlarda Euro alanına dahil olacak. Henüz Euro'yu kullanmayan üye devletler de ekonomik politikanın uygulanmasına aynı hak ve yükümlülüklere sahip olarak katılacak. Bu ülkeler, Euro'ya katılmış olan üye devletler gibi örneğin bütçelerinin aşırı açık vermemesi için çaba sarfedecekler, fakat bu konuda AB Konseyi'nin yaptırımlarına tabi olmayacaklar. Euro'yu kabul etmeyen üye devletler özerk bir para politikası izleyecek, fakat buna rağmen menkez bankaları, Avrupa merkez bankaları sisteminin bir üyesi olarak kalmaya devam edecek. Hangi ülkeler ne zaman Euro'ya geçti? 1999 Belçika, Almanya, İspanya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Finlandiya 2001 Yunanistan 2002 Euro banknot ve madeni paraları tedavüle girdi 2007 Slovenya 2008 Kıbrıs ve Malta . Slovanya'nın 2009, Romanya'nın da 2014'te Euroya geçmesi hedefleniyor. Diğer üye ülkeler için ise henüz bir hedef tarih belirlenmedi. . İngiltere ve Danimarka, Euro'ya katılmama kararı alarak "opt-out" (katılmama hakkı) elde ettiler. Euro sembolü (????) ne anlama geliyor? Yunan alfabesindeki epsilon harfinden ilham alarak oluşturulmuş bu sembol "Europe" (Avrupa) kelimesinin ilk harfine gönderme yapar. Sembolün ortasındaki iki paralel çizgi Euro'nun istikrarını sembolize eder. Euro hakkında merak ettikleriniz için: http://ec.europa.eu/euro/ Haberler: Slovenya AB dönem başkanlığı 1 Ocak 2008 itibariyle AB dönem başkanlığı'nı devralmış olan Slovenya dönem başkanlığı'nın öncelikleri, Lizbon Antlaşması'nın başarılı bir şekilde onaylanması, enerji-iklim paketi, Lizbon stratejisi, Batı Balkanlar'ın Avrupa perspektifinin güçlendirilmesi ve kültürlerarası diyalog olarak açıklandı. Slovenya dönem başkanlığı'nın programına Slovenya AB dönem başkanlığı 2008 resmi web sayfasından ulaşmak mümkün; http//www.eu2008.si/en/ AB hakkında bir sorunuz mu var? www.avrupa.info.tr adresindeki soru-cevap veritabanına bakabilir veya AB bilgi merkezlerine (ABBM'ler) sorularınızı yöneltebilirsiniz. E-posta: İstanbul ???? avrupa.info.tr veya ankara ???? avrupa.info.tr