Ağaoğlu'nun projesi durduruldu

Ağaoğlu Şirketler Grubu'na ait "Bakırköy 46 Projesi" olarak bilinen inşaatın imar planlarına ilişkin davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı aldı

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Bakırköy Belediyesi, "Bakırköy 46 Projesi" olarak bilinen inşaatın imar planlarına ilişkin görülen davada, İstanbul 8. İdare Mahkemesi'nin yürütmenin durdurulması kararını verdiğini bildirdi. Mahkeme kararına istinaden yasal işlemleri yapılarak, inşaatın mühürlenmek suretiyle durdurulduğu kaydedildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Kartaltepe Mahallesi 869 ada 19, 20, 88, 93, 112, 34, 35 ve 36 parselleri kapsayan alanın Çevre ve Şehircilik Bakanlığının oluruyla 644 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin 1. fıkrası gereğince özel proje alanı ilan edildiği belirtilerek, bu alanda Bakanlıkça yapılacak 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları teklifi hakkında belediye başkanlığının görüşünün sorulduğu aktarıldı.

Bakırköy Belediye Başkanlığının 1/1000 ölçekli teklif imar planı hakkındaki olumsuz görüşü beklenilmeden 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2012'de onandığı ifade edilen açıklamada, Bakanlık tarafından hazırlanıp onanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde, 10 Ocak-8 Şubat 2013 tarihlerinde askıya çıkartıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, askı süresi içinde imar planlarına Belediye Başkanlığınca itiraz edildiği, Bakanlığın 15 Mart 2013 tarih ve 3936 sayılı yazısıyla itirazın reddedilerek planın kesinleştiği ve uygulamalara başlanabileceğinin bildirildiğine değinilerek, şunlar kaydedildi:

"İtirazımızın reddedilmesinden sonra 60 günlük yasal dava açma süresi içinde 30 Nisan 2013'te İstanbul İdare Mahkemesine 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarının iptal edilmesi hususunda Başkanlığımızca dava açılmıştır. Mahkemece plan iptali davası açılmasıyla birlikte hemen yürütmeyi durdurma kararı verilmemesi sebebiyle yasal ve zorunlu olarak 25 Eylül 2013'te Başkanlığımızca yapı ruhsatı tanzim edilmiştir.

İstanbul 8. İdare Mahkemesinin 6 Aralık'taki kararıyla imar planları hakkında yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Karar başkanlığımıza 24 Aralık'ta tebliğ edilmiştir. Mahkeme kararına istinaden yasal işlemleri yapılarak bugün inşaat mühürlenmek sureti ile durdurulmuştur."

Bu konularda ilginizi çekebilir