9 °C

Alacaklı olan şirkete tahsil yolu açılıyor!

Bakanlar Kurulu 2 yeni Kanun Hükmünde Kararname yayımladı. Dün yayımlanan 670 sayılı KHK ile FETÖ şirketlerinden alacağı olanlardan örgütle ilişkisi bulunmayanlara alacaklarını tahsil yolu açıldı. Bu şirketlerin 60 gün içinde başvuru yapması gerekiyor.

Alacaklı olan şirkete tahsil yolu açılıyor!

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA - 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu OHAL kapsamında iki yeni KHK yayımladı. Buna göre FETÖ şirketlerinden alacağı olanların örgütle ilişkisi bulunmayanlara alacaklarını tahsil yolu açılırken, büyük çoğunluğu Emniyet Genel Müdürlüğü olmak üzere 2 bin 692 kişinin de kurumlarıyla ilişikleri kesildi. 

23 Temmuz’da yayımlanan 667 KHK ile çok sayıda FETÖ şirketine el konulup Hazine’ye devredilirken, bunların borçlarına ilişkin herhangi bir şekilde hak iddia edilemeyeceğine ilişkin hüküm tedirginlik yaratmıştı. Dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 670 sayılı KHK ile örgütle bağlantısı olmadığı halde, ticari faaliyeti gereği örgüt şirketleriyle iş yapmış şirketleri rahatlatan düzenleme yapıldı ve kapatılan FETÖ şirketlerinden alacağı olanlardan örgütle ilişkisi bulunmayanlara alacaklarını tahsil yolu açıldı. KHK’nın 5’inci maddesine göre, el konulan şirket ve vakıflardan alacağı olan şirketlerin, FETÖ ile ilgisi olmadığı tespit edilenlerin alacakları konusunda el konulan şirketlerin niteliğine göre Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkili kılındı. Bu durumdaki şirketlerin kararname yayınladığı tarihten itibaren 60 gün içinde başvuruda bulunmaları gerekiyor. 

Kapatılan kurum kuruluş, televizyon, gazete, dergi ve yayınevlerinin faaliyetleri sonlandırılacak ticari sicil kayıtları terkin edilecek. Atanmış olan kayyumlar tasfiye memuru olarak atanabilecek. 

Borçlarıyla ilgili talepte bulunulamayacağı hükme bağlanmıştı 

23 Temmuz 2016’da yayınlanan 667 sayılı KHK ile kapatılan vakıfların mal varlıkları Vakıfl ar Genel Müdürlüğü’ne, diğer kurumların mal varlıkları ve alacakları ise Hazine’ye bedelsiz olarak tescil edilmişti. Ayrıca bunların her türlü borçlarından dolayı hiçbir şekilde Hazine’den hak ve talepte bulunulamayacağı hükme bağlanmıştı. Aynı şekilde devre ilişkin işlemlerin de Maliye Bakanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yerine getirileceği öngörülmüştü. 

Dün yayınlanan 670 sayılı KHK ile ise bu devir işlemlerine açıklık getirildi. Buna göre, kayıtlarla kanıtlanan borçlar, devralınan varlıkların değerini geçmemesi, gerçek mal veya hizmet ilişkisine dayanması ve alacaklı şirketin FETÖ/ PDY ile irtibatı olmaması şartıyla, Maliye Bakanlığı veya Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ödenebilecek. 

Maliye ve Vakıflar aynı zamanda, bunların sözleşmelerinin feshine veya devamına, şirketlerin satış veya tasfiyesi amacıyla ilgili kamu kurumlarına devretmeye de yetkili kılındılar. Bu yetki kapsamında, bu şirketlerle ilgili tereddütleri giderme, uygulamaları yönlendirme, bütün işlemlerin yapımı amacıyla usul ve esasları belirleme de bulunuyor. 

Devralınan varlıklardan nakit ve hazır değerler emanet, diğer varlıklar ise nazım hesaplarda izlenecek. Ödenmesine karar verilen borçlar, buralardan ödenecek ve kalan tutar bütçeye gelir olarak kaydedilecek. 

Alacaklıların 60 gün içinde başvurması gerekiyor 

Kapatılan kurum, kuruluş, özel radyo ve televizyonlar, gazete, dergi, yayınevi ve dağıtım kanallarının bağlı oldukları şirketlerin faaliyetleri sonlandırılarak, bunların ticari sicil kayıtları resen terkin edilecek. Bu şirketlere daha önce atanmış kayyumlar da tasfiye memuru olarak atanabilecek. 

Borçların ödenme sırası 

Bu kurumlardan tespite konu olabilecek alacağı bulunanlar, ilgili belgelerle birlikte 60 gün içinde başvuracak. Borçların ödenmesinde, vergi borçları, rehinli alacaklar, çalışanların sigorta primleri, kamu idarelerine ödenmesi gereken vergi, resim, harç, fon kesintisi pay gibi borçlar, enerji, iletişim ve su kullanım borçları ile 500 lirayı geçmeyen borçlar ve diğerleri sırasıyla ödenecek. 

Vakıf üniversiteleri özel kuruluşlara devredilebilecek 

667 Sayılı KHK ile kapatılan vakıflara ait taşınmazlar üzerinde bulunan eğitim tesisleri kamu kurum ve kuruluşlarına bedelsiz, özel hukuk tüzel kişilere ise bedeli karşılığında tahsis edilebilecek. 

Yaralananlara 5 katı tazminat 

Darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemlerin devamı niteliğindeki eylemlerin ortaya çıkarılmasında yardımcı olurken yaralananlardan, aylık bağlama şartı oluşmayanlara, hastane kayıtları esas alınarak, engellilik ve yaralanma derecesine göre belirlenecek tazminatın 5 katı tutarında nakdi tazminat ödenecek. Bunların kendisi, eş veya çocuklarından birisi, bunlar yoksa yakınlarından bir kişi kamuda istihdam edilebilecek. 

Aylık almaya hak kazananların, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılıkları sebebiyle tahakkuk eden prim ve prime ilişkin her türlü borçları SGK tarafından terkin edilecek. 

Kararname ile birlikte Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde görev yapanların özlük ve akademik haklarına ilişkin düzenlemeler yapılırken, devredilen kurumlarda bu haklarını korumaları öngörüldü. 

669 sayılı KHK ile kapatılan, harp akademileri, askeri liseler ve astsubay hazırlama okulları, doğrudan Milli Savunma Bakanlığı’na geçecek. Bunların ihtiyacını karşılamak amacıyla imzalanmış sözleşmeler, MSB tarafından feshedilebilecek veya işin miktarı azaltılabilecek. Bu nedenle yüklenicilere herhangi bir tazminat ödemesi yapılmayacak ancak teminatlar iade edilecek. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile asstsubay meslek yüksekokulları için de ayın şartlar geçerli olabilecek. 

2 bin 692 kişinin kamuyla ilişiği kesildi 

Kararname ile birlikte çoğunluğu polis olmak üzere 2 bin 692 kişinin bağlı bulundukları kurumlarla ilişikleri kesildi. Buna göre, BTK’da 196, 63’ü subay olmak üzere Türk Silahlı Kuvvetleri’nde 136, 619’u emniyet müdürü, 891’i emniyet amiri olmak üzere 2 bin 360 emniyet personeli görevden alınmış oldu.

38 bin mahkuma tahliye yolu açıldı 

Bu arada yine dünkü Resmi Gazete’de yayınlanan 671 sayılı KHK ile ağırlıklı olarak askeri alanda düzenlemeler yapıldı. Aynı KHK ile bir dönem usulsüz dinlemelerle gündeme gelen Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı doğrudan kapatıldı. Kararnameye göre, herhangi bir nedenle TSK’dan ayrılan veya ilişiği kesilen pilot subaylardan istekliler, uçuş için gerekli şartları sağlamak şartıyla TSK bünyesinde görevlendirilebilecek. Genelkurmay Başkanı’nın atanma yöntemi, görev ve yetkilerinin yeniden düzenlendiği kanun uyarınca, askerliğini tamamlamış lise mezunları 28 yaşından gün almamış olmak şartıyla özel harekat birimlerinde görevlendirilebilmeleri hükme bağlandı. KHK ile ayrıca koşullu salıverme şartları değiştirilerek cezaevlerindeki 38 bin kişiye tahliye yolu açılmış oldu.

KPSS kopyacılarının atamaları iptal

KHK’nın 6’ncı maddesi ile soruları çalınan 2010 KPSS sınavına göre ataması yapılan personelin durumuna açıklık getirildi. buna göre, sınav sorularını veya cevaplarını hukuka aykırı şekilde elde ettiği tespit edilen kişilerin atamaları iptal edilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap