13 °C

Ar-Ge'de teşvikten yararlanabilmek için en 50 personel şartı geldi

Maliye Bakanlığı, Ar-Ge teşvikleri kapsamında uygulanacak gelir vergisi stopaj uygulamasıyla ilgili usul ve esasları belirledi

Ar-Ge'de teşvikten yararlanabilmek için en 50 personel şartı geldi

 

ANKARA - Ar-Ge merkezlerinde gelir vergisi stopajı teşviğinden yararlanabilmek için en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personelinin istihdam edilmesi gerekecek. 

Maliye Bakanlığı, Ar-Ge teşvikleri kapsamında uygulanacak gelir vergisi stopaj uygulamasıyla ilgili usul ve esasları belirledi. 

Bu amaçla hazırlanan Genel Tebliğ Taslağına göre, Ar-Ge Merkezi belgesi alabilmek için, Ar-Ge merkezlerinde en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli çalıştırılması zorunlu olacak. Bu nedenle, gelir vergisi stopajı teşviki için merkezlerde de en az 50 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilecek. 

Teknoloji merkezi işletmelerinde Ar-Ge ve yenilik projelerinde, tekno girişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde ise gelir vergisi stopajı teşvikinden faydalanmak için personel sınırlaması bulunmayacak. 

Gelir vergisi stopajı teşvikinin hesaplanmasında kapsama giren personelin fiilen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdıkları zamanın, toplam çalışma zamanına oranı esas alınacak. Personelin ay içindeki çalışmalarının tamamının Ar-Ge ve yenilik faaliyetleriyle ilgili olması halinde, hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık ücretli izin süreleri de 50 tam zaman eşdeğerin hesabında değerlendirilecek. 

Kısmi çalışma durumunda ise, personelin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine ayırdığı zamanın toplam çalışma zamanına oranı dikkate alınacak. 

Taslak uyarınca gelir vergisi stopajına ilişkin teşviklerden yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğeri sayısı, toplam tam zamanlı Ar-Ge personeli sayısının yüzde 10'unu geçemeyecek. 

Ar-Ge merkezlerinde, Ar-Ge merkezi belgesinin düzenlendiği, rekabet öncesi işbirliği projelerinde sözleşmenin yürürlüğe girdiği, teknoloji merkezi işletmelerinde Ar-Ge ve yenilik projesinin onaylandığı, teknogirişim sermaye desteklerinde de iş planının kamu idaresi tarafından tasdik edildiği tarihten itibaren gelir vergisi stopaj teşviklerinden yararlanılabilecek. 

Bu arada Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamı dışındaki çalışmalar, Ar-Ge ve yenilik projelerinde görev alan ya da işletmelerde çalışan kamu personeline yapılan ücret ödemeleri ile Ar-Ge ve yenilik faaliyeti kapsamında ay içinde kısmi zamanlı olarak çalışan personelin hak kazanılmış hafta tatili, yıllık ücretli izin ve mazeret izni gibi sürelere isabet eden ücret ödemeleri, gelir vergisi stopaj teşviki uygulamasından yararlanamayacak. 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap