6 °C

Aracı kuruma faaliyet izninde Anayasal düzene karşı suç işlememiş olma kriteri

Aracı kuruma faaliyet izninde Anayasal düzene karşı suç işlememiş olma kriteri

Aracı kuruma faaliyet izninde Anayasal düzene karşı suç işlememiş olma kriteri

İSTANBUL - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sermaye piyasası aracı kurumlarına faaliyet izni verirken, ortak, yönetici, ihtisas personeli, müfettiş ve deneticilerinden aradığı çeşitli suçlardan hüküm giymemiş olma koşuluna, terörün finansmanı ile milli savunmaya ve Anayasal düzene karşı işlenen suçları da ekledi. SPK'nın Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğle, aracı kurumların SPK'dan faaliyet izni alabilmesinde ortak, yönetici, ihtisas personeli, müfettiş ve denetçilerinden aranan belirli suçlardan hüküm giymemiş olma koşulunu düzenleyen maddeye, terörün finansmanı ile milli savunmaya ve Anayasal düzene karşı işlenen suçlar da eklendi. Faaliyet izni alabilmek için aracı kurumların söz konusu ortak ve çalışanlarının, ayrıca, tefecilik veya kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almamış; devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme, değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanımı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ile haksız mal edinme suçlarından hüküm giymemiş olmaları koşulları aranıyor