Bağımsız denetime 'denetim programı' ayarı

İlgili tebliğin başlangıç hükümlerine "Denetim programı" ve tanımı eklendi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA  - Bağımsız denetim faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulunca yetkilendirilecek kuruluşlar ve bağımsız denetçilere ilişkin usul ve esaslarda değişikliğe gidildi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan değişiklikle tebliğin başlangıç hükümlerine "Denetim programı" ve tanımı eklendi. Denetim programı ise "Bağımsız denetimin yürütülmesi sırasında her bir denetim alanı için uygulanması düşünülen denetim işlemlerini çalışma kağıtlarıyla ilişkilendirerek, kalemler itibariyle çeşit, tarih ve süre ile görevlendirilen elemanlar bakımından ayrıntılı olarak belirlendiği dokümanı" olarak tanımlandı.

Sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim ortaklıklar ile sermaye piyasası araçları bir borsada veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak SPK Kanunu kapsamında halka açık sayılan ortaklıkların yıllık finansal tabloları bağımsız denetime tabi olacak.

Sorumlu ortak baş denetçilerin, Kurul üyesi olarak 2 yıl veya Kurul meslek personeli olarak 5 yıl çalışmış olmaları gerekecek. Bağımsız denetçi yardımcılarında ise yüksek öğrenim koşulu aranacak.

Baş denetçi unvanının kazanılmasında mesleki deneyim süresinin tespitinde, bir bağımsız denetim kuruluşunda tam zamanlı olarak geçen fiili çalışma süresi de esas alınacak.

Baş denetçi ve kıdemli denetçi, bağımsız denetim faaliyetlerinin planlanması, yürütülmesi, çalışma kağıtlarının incelenmesi, gereken revizyonların yapılması ve müşteri yetkilileri ile görüşülmesi gibi konularda denetçilerin sorumluluklarını paylaşacak, önemli durumlarda son kararı vermesi için sorumlu ortak baş denetçiye başvuracak.

Bağımsız denetim kuruluşları sahip oldukları organizasyon, personel ve mesleki uzmanlıkları ile sonuçlandıramayacakları bir bağımsız denetim hizmetini üstlenemeyecekler.