14 °C

Bakan Şimşek: Kamu borç yükü sorun değil

Bakan Şimşek: Kamu borç yükü sorun değil

Bakan Şimşek: Kamu borç yükü sorun değil

ANKARA - Devlet Bakanı Mehmet Şimşek, AKP hükümetlerinin iş başında olduğu son altı yılda kamu borç yönetiminde başarılı bir performans sergilendiği, kamu borç yüküne ilişkin rasyoların Avrupa'da geçerli hadlerin altına çekilerek sorun olmaktan çıkarıldığı görüşünü savundu. Bakan Şimşek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na kamu borç yönetimiyle ilgili bir sunum yaptı. Kamu borç yönetiminde temel hedeflerinin, borç dinamiğinin iyileştirilmesi, borç yükünün makul düzeylere düşürülmesi, borç stokunun risklere karşı duyarlılığının azaltılması olduğunu anlatan Şimşek, bu yolla, borç stokunun büyüklüğünün ve yapısının ekonomide bir risk unsuru olmaktan çıkarılmasını öngördüklerini aktardı. Şimşek, Türkiye'de son yıllarda sürdürülen mali disiplin ve kararlı özelleştirme politikaları sayesinde; toplam kamu açığına ilişkin Maastricht kriterinin tutturulduğu, AB tanımlı brüt kamu borç yükünün AB-27 ortalamalarının çok altına çekildiği, net kamu borç stokunun hem milli gelire oran olarak, hem de mutlak değer olarak azaltıldığını, faiz harcamalarının, vergi gelirlerine oranının keskin şekilde düşürüldüğünü, borcun vade ve döviz kompozisyonunda önemli iyileştirmeler sağlandığını anlattı. Şimşek, 1997-2001 yılı ortalamasında milli gelir büyüme oranı 1.53 olan Türkiye'nin, AKP'nin iş başında olduğu 2002-2007 döneminde ise yıllık ortalama yüzde 6.74 büyüme hızı yakaladığına işaret etti. Şimşek, özel sektör sabit sermaye yatırımlarının gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) büyüme oranına katkısı 1993-2002 döneminde yüzde 0.6 olurken, 2003-2007 döneminde yüzde 3.1'e çıktı.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.