Birikmiş iadeler 2019’da ödenecek

Maliye Bakanlığı, TBMM’ye sunulan KDV düzenlemesini içeren yasa tasarısıyla birikmiş iadeler 1 Ocak 2019’dan itibaren ödenmeye başlanacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Mehmet KAYA

Maliye Bakanlığı, TBMM’ye sunulan KDV yasa tasarısıyla, yaklaşık 80 milyar TL düzeyinde devreden KDV için “beyaz sayfa” açmaya hazırlanıyor. Düzenlemeye göre birikmiş iadeler 1 Ocak 2019’dan itibaren ödenmeye başlanacak. Bu yılın sonuna kadar oluşanlar dahil indirilemeyen, devreden KDV alacakları şirketler tarafından ayrı bir hesapta izlenecek. Maliye Bakanlığı, sektörlere, işletme büyüklüğüne, indirilemeyen KDV’nin kaynağına göre bir iş planı belirleyerek kısmen ya da tamamen iade yapabilecek, mükellefin vergi durumuna bakarak mahsup edebilecek. Maliye Bakanlığı bu süreçte söz konusu devreden KDV’ye yönelik ilave denetim yapabilecek. İade şirket tarafından talep edilecek. Talep edilmeyen devreden KDV, daha sonraki yıllarda hiçbir şekilde iade ya da mahsuba konu edilemeyecek. Öte yandan, esnaf ve küçük işletmeler için getirilen “Tek oran KDV” aracında, KDV oranı yasada belirtilmedi. Bakanlar Kurulu, sektörlere göre farklılaştırabileceği bir oranı daha sonra belirleyecek.

Birikmiş iadeler 2019’da

Tasarının hali hazırda birikmiş devreden KDV iadeleri ile ileride oluşacak devreden KDV’lerin iadesine ilişkin işlemlerini içeren maddelerinin yürürlüğü 1 Ocak 2019 olarak belirlendi. Böylece, iadeler de 2019 içinde yapılmaya başlanması öngörüldü. Öte yandan, “tek oran KDV”nin düzenlendiği hasılat esaslı vergileme sistemi de 1 Ocak 2019’dan itibaren geçerli olacak. Serbest muhasebeci mali müşavirler de KDV rapor yazma yetkisini 1 Ocak 2019’dan itibaren kullanabilecek. İdare, KDV'ye ilişkin tam inceleme yapması halinde 1 yıl, sınırlı inceleme yapması halinde 6 ay, KDV iade incelemesi yapması halinde ise 3 ay içinde incelemesini bitirecek. Bu süre içinde bitiremezse bir defalık ilave süre kullanabilecek.

Mükellef talebi önemli

Devreden KDV’nin ödenmesinde, hem birikmiş KDV’ler yönünden hem de gelecekteki uygulama yönünden şirketlerin “talebi” kriter olacak. Şirketlerin talep etmemesi halinde hem geçici maddeyle getirilen mevcut birikmiş devreden KDV’ler hem de ileride olacak devreden KDV’ler ödenmeyecek. Maliye Bakanlığı, devreden KDV iade talepler için asgari miktar belirleyebilecek. Taleplere yönelik bahse konu KDV için ilave inceleme yapabilecek. Ayrıca çeşitli kriterlere bağlı olarak iade yöntemine yönelik farklılaştırma yapabilecek. Bu kriterler tasarıda; “Mükellefiyet süresi, çalışan sayısı, aktif ve özsermaye büyüklüğü, ödenen vergi tutarı, vergisel ödevlerin zamanında yerine getirilip getirilmediği, sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenleme veya kullanma yönünden olumsuz rapor ya da tespit bulunup bulunmadığı gibi kriterler" olarak tarif ediliyor. Küçük şirket ve işletmelerin beklediği en önemli düzenleme olan 'tek oran KDV' de tasarıda düzenlendi. Uygulanacak tek oran KDV Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek. Türk mevzuatına bu sistem 'hasılat esaslı vergileme' olarak girdi. Bu modele geçiş 'isteğe bağlı' olacak, sistemde iki yıl kalındıktan sonra çıkılabilecek.

"Yatırımcının ve ihracatın önü açılacak"

Yürürlüğe girdiği 1985 yılından bu yana neredeyse hiç değiştirilmeyen KDV Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı iş çevrelerinde olumlu karşılandı. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Firmalarımızın ticari faaliyetlerinden doğan KDV alacakları önemli bir sorun. Firmalar bir yandan daha fazla yatırım, üretim ve ihracat için kaynak arayışındayken, diğer tarafta KDV alacakları devlette birikiyor. Bunu mahsup edemeyen bazı firmaların biriken alacakları, yatırım için arayış içinde oldukları tutarın dahi üzerinde. Bu konuya kalıcı bir çözüm getirilmesi hem yatırımların hem de ihracatın önünü açacak” değerlendirmesini yaptı. Maliye Bakanı Ağbal’ın olumlu yaklaşımının, reform sürecinin başlamasına vesile olduğunu aktaran Büyükekşi, “KDV Kanunu’nda değişiklik önerilerimizi içeren kapsamlı bir dosya hazırlayarak, geçtiğimiz yıl temmuz ayında gerçekleştirdiğimiz Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı’nda Maliye Bakanımıza arz etmiştik. Önerilerimizin yarısından çoğu reform paketinde yer alıyor. Konunun artık yasalaşma sürecine girmesi bizler için son derece sevindirici” ifadelerini kullandı.

BAHÇIVAN: KDV değişikliği sanayiciyi sevindirdi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin aylık olağan toplantısında KDV Kanunu’nda değişiklik öngören tasarı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, tasarının Meclis’e sevk edilmesinin sanayiciler açısından sevindirici olduğunu belirterek şunları söyledi: “KDV uygulamaları, sanayinin kıt kaynaklarından kamuya adeta bir işletme sermayesi şeklinde transfer yükü getiriyor. Ülkemizde tüketim vergisi olarak adlandırılan KDV, biz sanayici ve üreticiler için son 30 yıl içinde adeta bir üretim vergisine dönüşmüştü. Nihai yük hep üreticinin ve sanayicinin üzerinde oldu. 2016 yılı 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmamızdaki sanayicimizin devletten KDV alacağı 6 milyar TL’ye çıkmış bulunuyor. Meclis’ten geçerek yürürlüğe girmesini beklediğimiz KDV değişikliği için Hükümetimize, Maliye Bakanlığımıza ve emeği geçen tüm kesimlere buradan teşekkür ederim.”

ÖZDEBİR : KDV tasarısı piyasaya canlılık getirecek

Ankara Sanayi Odası(ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, KDV iadeleriyle ilgili hazırlanan kanun tasarısının sanayinin gelişmesi için önemli olduğunu belirterek, bunun piyasayı da canlandıracağını söyledi. Piyasada 140 milyar lira KDV alacağının olduğunu belirten Özdebir, “Bunun bizi ilgilendiren kısmı 80 milyar lira. Devlete faizsiz olarak vermiş olduğumuz paraları alacağız tasarı ikinci KGF hareketi olacak” ifadelerini kullandı.

Vergi borçlarına 5 yıl taksitlendirmeVergi borçlarına 5 yıl taksitlendirme

 

Etiketler