10 °C

C şekeri fiyatı baz fiyattan düşük olamayacak

Tahsisat belgesinde yer alan her bir ihracat dönemindeki miktar için uygulanacak C şekeri fiyatı, ilgili döneme ait baz fiyattan düşük olamayacak

C şekeri fiyatı baz fiyattan düşük olamayacak

ANKARA - Şeker Kurumunun "İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Değişiklikle, imalatçı-ihracatçıların hak ettikleri C şekeri tahsisat miktarları, belirlenen kullanım oranları ile imalatçı-ihracatçı veya yan sanayiciye ait kapasite raporları ve varsa imalatçı-ihracatçının üretimine ait numunede analiz sonucu bulunan sakaroz oranları esas alınarak Kurumca hesaplanacak. Tahsisat miktarının hesaplanmasında yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu, diğerleri için imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınacak.  

Şekerli mamulün işleme faaliyetleri sırasında kuruma, buharlaşma veya sızma şeklinde yitirilen ve imha olan kısmıyla ekonomik değeri olmayan atık şekerler göz önünde bulundurularak nihai ürün üzerinden kristal şekere yüzde 3 oranında fire hesaplanacak ve miktara ilave edilecek. Ancak tahsisat miktarı, ihracat miktarını aşan şekerli mamuller için fire oranı tahsisat miktarı ihracat miktarını aşmayacak şekilde uygulanacak.  

Serbest bölgelerde yerleşik şekerli mamul üretim ve satış faaliyetinde bulunanlara, serbest bölgede yaptıkları üretim veya ihracatları için tahsisat belgesi düzenlenmeyecek. Tahsisat belgesinde yer alan her bir ihracat dönemindeki miktar için uygulanacak C şekeri fiyatı, ilgili döneme ait baz fiyattan düşük olamayacak ve baz fiyat Kurum web sitesinde yayımlanacak. Tedarikçi listesinde yer alan şirketler, gerektiğinde bu Tebliğ kapsamında imalatçı-ihracatçıların iş yerlerinde  iş yeri kontrol ve numune alma maksadıyla yeterli sayıda personeli görevlendirecek. 

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.