23 °C

C şekerin fiyatı serbestçe belirlenecek

Yurt içinde pazarlanamayan ve yurt dışı edilmesi zorunlu olan C şekerinin satış fiyatı, dünyanın başlıca borsalarında oluşan beyaz şeker fiyatları da dikkate alınarak şirketler tarafından serbestçe belirlenebilecek.

C şekerin fiyatı serbestçe belirlenecek

Şeker Kanunu'na göre yurt içinde pazarlanamayan ve yurt dışı edilmesi zorunlu olan C şekerinin satış fiyatı, dünyanın başlıca borsalarında oluşan beyaz şeker fiyatları da dikkate alınarak şirketler tarafından serbestçe tespit edilebilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığının "İmalatçı-İhracatçıların, C Şekeri Taleplerinin Yurt İçinden Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, Şeker Kanunu'na göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmesi zorunlu olan C şekerinin, imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurt dışı edilmesine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi.

İmalatçı-ihracatçıların hak ettikleri C şekeri tahsisat miktarları, belirlenen kullanım oranları tablosuyla imalatçı-ihracatçı veya yan sanayiciye ait kapasite raporları, imalatçı-ihracatçının üretimine ait numunede analiz sonucu bulunan şeker (sakaroz) oranları esas alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığınca hesaplanacak. Tahsisat miktarının hesaplanmasında, yan sanayiciden temin edilen ara mamul için yan sanayicinin kapasite raporu, diğerleri için imalatçı-ihracatçının kapasite raporu değerlendirmeye esas alınacak.

Tahsisat belgesi, bölge müdürlüklerinin bildirimini müteakip C Şekeri Tahsisat Belgesi örneğine uygun olarak Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi Başkanlığı tarafından elektronik ortamda düzenlenecek.

Şeker Kurumunun kapatılmasıyla daha önce şeker üreticisi şirketlerce yapılan iş yeri kontrol ve numune alma işlemleri, bakanlığın il müdürlüklerince gerçekleştirilecek.

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında işletme kayıt belgesi bulunmayan imalatçı-ihracatçı firmalara hak ediş belgesi düzenlenemeyecek.

Tebliğ kapsamındaki C şekeri satış fiyatları, dünyanın başlıca borsalarında oluşan beyaz şeker fiyatları da dikkate alınarak şirketler tarafından serbestçe belirlenecek.

Mevzuata uygun ve peşin olarak yapılan C şekeri satışlarında, tedarikçilerce herhangi bir teminat aranmayacak. Satış ve teslim işleminin belli bir vadeye yayılması halinde talep edilecek teminat miktarı, satış bedelinin yüzde 5'ini geçemeyecek. Böyle durumlarda imalatçı-ihracatçıyla tedarikçi arasında düzenlenebilecek sözleşmenin süresi tahsisat belgesi süresini aşamayacak.

Kaynak: AA

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap