14 °C

CHP çiftçi borçlarına yeniden yapılandırma istedi

CHP çiftçi borçlarına yeniden yapılandırma istedi

CHP çiftçi borçlarına yeniden yapılandırma istedi

ANKARA - CHP, kuraklık nedeniyle Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne kredi borcunu ödeyemeyen çiftçilerin borçlarının üç eşit taksitle ödenmesi ve faizlerinin silinmesini istedi. CHP Adıyaman Milletvekili Şevket Köse, çiftçi borçlarının yeniden yapılandırılması için TBMM Başkanlığı'na yasa teklifi sundu. Yaşanan kuraklıktan en fazla tarım sektörünün etkilendiğini, kuraklığın yarattığı maddi zararın etkilerinin 2008 yılında ortaya çıktığını kaydeden Köse, tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlarla birlikte çiftçinin zararının daha da büyüdüğünü belirtti. 3 taksitte ödeme Yasa teklifine göre, kredi borcu olan çiftçi, teklifin yasalaşmasını takip eden kim ayında toplam borç miktarının yüzde 10'unu, sonraki yılın ekim ayından başlamak üzere üç yılda üç eşit taksitle kalan borcunu ödeyecek. Taksitlendirme süresince ödenecek borç miktarına faiz uygulanmayacak. Peşin ödeme yapana indirim Kredi borçlusu çiftçi eğer borcun tamamını peşin öderse toplam borç üzerinden yüzde 30 oranında indirim yapılacak. Teklifin yasalaşması halinde, çiftçiler düzenlemeden yararlanmak için 60 gün içerisinde Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri'ne başvuruda bulunacaklar. Borç taksitlerinden herhangi birini vadesinde ödemeyenlerin kalan borçları muacceliyet kazanacak. TTKKMB, KDV ve ÖTV indirimi istiyor ANKARA - Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (TTKKMB) Genel Müdürü Bedrettin Yıldırım, gübre ve elektrikte KDV, mazotta ise ÖTV indirimi talebinde bulunarak, "gübre ve elektrikte katma değer vergisi (KDV), mazotta özel tüketim vergisi (ÖTV) indirimi çiftçilerin yükünü azaltacaktır" dedi. Üretim yapabilmek için, sulamada kullanılan elektriğin maliyetinin yüksek oluşunun da zorlaştırıcı bir etken olduğunu söyleyen Yıldırım, "Oysa Türkiye tarımı, verimlilik temelinde gelişmesi gereken bir sektördür. Bu hususlar dikkate alındığında, tarımın ayakta tutulması ve bu işi sürdüren çiftçilerin desteklenmesi zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle gübre ve elektrikte KDV, mazotta ise ÖTV indirimi uygulaması istiyoruz" şeklinde konuştu. Demir fiyatlarındaki artış, kamu müteahhitlerini zora soktu ANKARA - Kamudan iş alan müteahhitler, demir fiyatlarındaki artış nedeniyle "mağdur duruma düştüklerini" belirterek, oluşan fiyat farkının yüklenicilere "doğru yansıtılabilmesi" için ilgili kararnamede değişiklik yapılmasını istiyor. Mevcut kararnamede, idarelerin, fiyat farkı hesaplamasında, işin niteliğine göre çimento, demir, akaryakıt, kereste, işçilik, diğer malzeme ve amortisman için ağırlıklı oran belirlemesi ve malzeme gruplarındaki endeks artışlarına göre fiyat farkı ödemesi öngörülüyor. Ancak kararnamede, idarelerin ikinci bir seçenek olarak da Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) genel artışı esas alabileceği belirtiliyor. (İNTES) Genel Başkanı Şükrü Koçoğlu, fiyat farkı kararnamesi nedeniyle sorun yaşadıklarını, uygulamanın, piyasanın gerçek fiyatları ile yüklenicilere ödenen fiyat farkları arasında dengesizlik yarattığını kaydederek, sıkıntının, bu kez demir fiyatlarında ortaya çıktığını söyledi. Demirin aralık ayında ton fiyatının KDV hariç 779 YTL olduğunu, 4 ay içinde yüzde 90 artarak, 1.478 YTL'ye ulaştığını kaydeden Koçoğlu, Aralık 2007-Nisan 2008 döneminde üretici fiyatları endeksindeki (ÜFE) genel artış oranının ise yüzde 12 olduğunu belirtti. Şükrü Koçoğlu, idarelerin ÜFE'ye değil, malzeme gruplarındaki artışa göre fiyat farkı ödemesi zorunlu olması gerektiğini kaydetti. Sorun 'Fiyat Farkı Kararnamesi'nde Sorunun kaynağının "Fiyat Farkı Kararnamesi" olduğunu belirten Koçoğlu, çözüm önerilerini şöyle sıraladı: - Mevcut fiyat farkı kararnamesinde yapılacak değişiklikle, idarelerin yapılacak işte kullanılacak malzemelerin ağırlık katsayılarını belirlemesi ve bu artışlara göre fiyat farkı ödenmesi zorunlu olmalı. - 1 Ocak 2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere bir fiyat farkı düzenlemesi yapılmalı. - Bir tüccardan 4 ayda yüzde 90'lık bir malzeme artışını öngörmesini beklemek imkansızdır. Enflasyon ve belirlenecek makul bir yüzde ilavesinin üstüne çıkan malzeme fiyat artışları yüklenicilere ödenmeli. - Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun ilgili maddesi değiştirilerek, belirtilen şekilde fiyat farkı ödeneceğine ilişkin düzenleme yapılmalı. Bakanlık çözüm arayşında Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yetkilisi, Kamu İhale Kurumu ile çözüm arayışı içinde olduklarını, sorunun çözümü için Fiyat Farkı Kararnamesi'nde yapılacak bir düzenlemenin yeterli olmayacağını, geçmişte imzaladıkları sözleşmeye göre bugün iş yapanların uygulamadan yararlanabilmesi için Kamu İhale Sözleşmeleri Yasasında da değişikliğe gitmek gerektiğini belirtti. Yetkili, "Yasa, 'sözleşme yapıldıktan sonra değişiklik olamaz' diyor. Mevcut sözleşmeler için yasada da düzenleme gerekiyor. Bu yüzden biraz zorlu bir süreç" dedi. Başka bir yetkili, öncelikle fiyat artışının nedeni ve etkileri üzerinde inceleme yapacaklarını belirterek, "Bundan önceki fiyatlar ile şimdiki fiyatlar arasındaki farkları görmek lazım. Arkadaşlarla bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Yasa değişimi gerekebilir, kararname çıkarılabilir, devlet sübvanse edebilir. Bir çok yöntem var, üzerinde çalışmak, karar vermek lazım" diye konuştu.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.