CHP'den turizm tasarısına tepki

CHP'den turizm tasarısına tepki

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - CHP Muğla Milletvekili Fevzi Topuz, Meclis'e sunulan Turizm Teşvik Yasası'nda değişiklik öngören tasarı ile kamu yararı adı altında orman, kıyı ve yaylaların işgal ve talanının amaçladığını söyledi. CHP Muğla Milletvekili ve Meclis Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu üyesi Fevzi Topuz, tasarının, hiçbir sınırlama getirmeksizin "devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerle", "orman sayılan yerler" ve yaylalar ile kıyıların bakanlığa tahsisini öngördüğünü söyledi. Hükümetin tasarı ile anayasal hükümleri zorladığına işaret eden Topuz, "Hukukumuzda 'devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler' Medeni Yasanın 715. maddesine göre sahipsiz mal olarak kabul edilen yerlerdir. Kıyılar ve ormanlar, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan sahipsiz mallardır. Diğer bir deyimle, sahipsiz mallar, doğal nitelikleri gereği özel mülkiyete elverişli olmayan kamu mallarıdır" dedi.