10 °C

Çok hafif hava araçlarıyla ticari faaliyete düzenleme

Çok hafif hava araçlarıyla ticari havacılık faaliyetinde bulunacak işletmelerin filolarındaki en az 2 hava aracının, Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde mülkiyet veya kiralık olarak kaydedilmiş olması gerekecek

Çok hafif hava araçlarıyla ticari faaliyete düzenleme

Çok hafif hava araçlarıyla ticari havacılık faaliyetinde bulunacak işletmelerin, filolarındaki en az 2 çok hafif hava aracının Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde mülkiyet veya kiralık olarak kaydedilmiş olması gerekecek. İşletmeler her bir hava aracı başına 10 bin dolar nakit ödenmiş sermayeye sahip olacak, ödenmiş sermayesi 100 bin dolar ve üzerinde olanlardan hava aracı başına sermaye şartı aranmayacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün "Çok Hafif Hava Araçları İle Ticari Havacılık Faaliyetleri Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Türk hava sahasında çok hafif hava araçlarıyla ticari havacılık faaliyetleri icra etmek için kurulmuş işletmelere ruhsat verilmesi, ruhsatın askıya alınması veya iptal edilmesine ilişkin usul ve esaslarla, bu işletmelerin ortaklarının ve personelinin taşıması gereken nitelikler, görev ve sorumlulukları belirlendi.

Buna göre, işletmelerin Türk Ticaret Kanunu gereğince anonim veya limited şirket unvanıyla ticaret siciline kayıt yaptırmaları, şirket sözleşmesini veya şirket sözleşmesinin yayımlandığı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesini Genel Müdürlüğe sunması gerekecek. Söz konusu hava araçlarıyla ticari faaliyet yapmak üzere kurulmuş işletmelerin ticari merkezleri Türkiye sınırları içinde bulunacak.

İşletmelerin filolarındaki en az 2 çok hafif hava aracının, Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde mülkiyet veya kiralık olarak adlarına kaydedilmiş olması gerekecek. İşletmeler her bir hava aracı başına 10 bin dolar nakit ödenmiş sermayeye sahip olacak. Ödenmiş sermayesi 100 bin dolar ve üzerinde olan işletmelerden hava aracı başına sermaye şartı aranmayacak.

Firmalar, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden işletme ruhsatı alacak. Başvurular, Genel Müdürlük tarafından incelenip sonuç başvuru sahibine en geç 60 gün içinde bildirilecek.

Yönetmelik kapsamındaki hava araçları ile ticari yolcu taşımacılığı, tanıtım ve gezi maksatlı ticari uçuşlarla Genel Havacılık Yönetmeliği kapsamındaki ticari olmayan tüm havacılık faaliyetleri, ticari hava işi faaliyetleri ve eğitim faaliyetleri yapılabilecek.

Söz konusu hükümlere uymadığı tespit edilen işletmelere, uygunsuzluğun giderilebilmesi için Genel Müdürlükçe en fazla 6 aya kadar süre verilecek. Bu süre içinde gerekli işlemleri yapmayan işletmelere ilgili kanunda belirtilen idari yaptırımlar uygulanacak.

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.