19 °C

Creditwest Faktoring, büyümek için fonu, tahville yaratacak

Creditwest Faktoring, büyümek için fonu, tahville yaratacak

Creditwest Faktoring, büyümek için fonu, tahville yaratacak

İSTANBUL - Altınbaş Grubu tarafından 2003 yılında yüzde 85'i satın alınan, yüzde 15'i İMKB'de işlem gören Creditwest Faktoring AŞ, "Özel sektör tahvili" halka arzı için SPK'ya başvurdu. Tahvil, 50 milyon YTL nominal tutarında, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli olacak. Değişken faizli olarak yapılacak tahvil arzının, martın ikinci haftası gerçekleştirilmesi planlanıyor. Türkiye'de faaliyet gösteren faktoring şirketleri arasında ISO 9001 belgesini alan ilk faktoring şirketi olan Creditwest Faktoring AŞ tahvil arzı konusunda İş Yatırım Menkul Değerler ile işbirliği yapacak. Creditwest Faktoring Genel Müdürü Sefer Altıoğlu, faktoringin Batı'yla kıyaslandığında yüzde 10-15 katı büyüme potansiyeli taşıdığını, belirterek "Toplam devlet tahvili hacminin 200 milyar dolar civarında, önümüzdeki 5 yıl içerisinde 300 milyar dolar olsa bunun 50'si oranında 100-150 milyar dolar aralığında özel sektör tahvil pazarının oluşması gerekiyor" dedi. Reel faizler geriledikçe yatırımcıların da alternatif ürünlere bakmaya başlayacağını anlatan Altıoğlu, "Diğer taraftan finansal ihtiyacı olan reel sektör de var. Bunların ihtiyaçları ile yatırımcıların taleplerinin buluştuğu birtakım ürünler oluşturmak zorundayız. Biz bu işin öncülerinden olmak istiyoruz. Buradan elde edeceğimiz fonları ise büyümde kullanacağız" diye konuştu. Altıoğlu, kamu alacaklarında çek alınamadığını, mutlaka mali yapısı güçlü faktoring firmasına gidilmek zorunda olduğunu kaydeden Altıoğlu, tahvilden elde edecekleri fonu da kamu alacaklarına, büyük özel kesimden alacakların fonlamasında kullanacaklarının altını çizdi. Aktifleri büyüdü zarardan kâra geçti Sefer Altıoğlu, şirketin satın alınmasında 2004'te 18 milyon YTL olan aktif büyüklüğünün, 180 milyon YTL'yi geçeceğini kaydederek "İMKB'de işlem gören iki faktoring şirketinden biriyiz. Şirketin yıllık 350 bin YTL'lik zararı vardı, yıl sonunda 12 milyon YTL'nin üzerinde kâr elde edeceğiz. Yıllık bazda ciro 700 milyon YTL civarında, satın aldığımızda 15 milyon YTL seviyesindeydi" ifadelerini kullandı. Mevduat toplamadıkları için kendilerine yabancı kaynak alanları yaratmaları gerektiğine işaret eden Altıoğlu, bu noktada Batı'yı esas aldıklarını dile getirdi. Altıoğlu, "Pazar payımız yüzde 3'lerin üzerinde. Hedefimiz 7 yılda yüzde 10'lara çıkarmak ve 1 milyar dolar bilanço büyüklüğüne ulaşmak. Bizim gibi firmaların bilançosunda yüzde 50 banka kredileri, yüzde 50 tahvil ve benzeri borçlanma araçları var" dedi. Ege ve Akdeniz'de potansiyel yüksek 2007'de yaklaşık yüzde 30 büyüyen faktoring sektörünün 2008'de yüzde 30'dan fazla büyüme potansiyeli olduğunu belirten Altıoğlu, "Ancak, reel sektörün faktoring sektörünü tanıması zaman alıyor. Bu engeli aşınca faktoring sektörü daha hızlı gelişir. Faktoringin kabul görüp büyüme potansiyeli daha yüksek" şeklinde konuştu. Altıoğlu, kendilerinin de yüzde 50 oranında büyüme hedefleri olduğunu vurgulayarak yabancıların gayrimenkul alımları ve turizm sektöründeki hareketlilik nedeniyle bu yıl özellikle Ege ve Akdeniz Bölgesi'ne ağırlıklı vermeyi planladıklarını belirterek, "Doğu ve Güneydoğu'da da iş hacminin gelişeceğine inanıyorum. Bu bölgelerde, ekonomik aktivite başlayacak, atağa kalkacak. Ekonominin genel eğilimi ile ilgili, hangi sektörler öne çıkıyorsa, onlarla çalışıyoruz. İnşaat, hizmetler sektörü, lojistik sektörü önemli finansman sağladığımız sektörler. Alacak kalitesi ile çalıştığımız için, sektör ayrımı yapmıyoruz. Büyüme rakamlarına baktığımızda inşaat sektöründe biz de önemli olarak varız. Bölgesel olarak ayrımımız yok, ama kârlılıkları sürdürmek için mutlaka İstanbul'a yoğunlaşmak gerekiyor" bilgisini verdi. Altınbaş, Adabank ile ilgileniyor Hazır banka almak yerine lisans almayı rasyonel buluyoruz. Bu konuda TMSF özel olarak kimseyle görüşmüyor. Geçmişte faktoringi ve Göztepe Spor'u da aldık. Adabank'ı alma anlamında iddialıyız. Bankacılık yapacağız. Mevcut ciddi bankacılık deneyimi olan, banka genel müdürü, müdür yardımcısından oluşan çok güçlü insan kaynağımız var. Kısa zamanda pazarda yer alabiliriz. 2008'te olmasını bekliyoruz. Adabank'a ulusal ve uluslararası piyasalardan talep olduğunu biliyoruz. Altınbaş olarak tek başına ilgileniyoruz. Dinamik bir süreçtir. İhale öncesi veya satın alınması sonrası ortaklıklar olabilir. Ortaklıklara açığız. Adabank olmazsa Kıbrıs'taki banka Türkiye'de şubeleşir Altınbaş Holding'in Ukrayna ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Credit West adlı bankaları var. Adabank sürecinde istediğimiz netice olmazsa, Kıbrıs'taki bankanın Türkiye'de şubesini açma girişinde bulunacağız. Ekonomik potansiyel olarak bakıldığında şubeleri İstanbul'da açarız. Türkiye'ye gelen her sermaye İstanbul'da işe başlıyor. Güncel ekonominin getireceği rasyonel ölçeğe bağlı olarak, şubeler daha küçük ölçekli olacak. Kıbrıs'ta şube açmak ile Türkiye'de açmak arasında prosedür açısından fark yok. Kurulu düzeni know how'ı Türkiye'ye getirmiş olursunuz. Kıbrıs'taki on shore bankamızın 11 şubesi ile kaynakları en çok krediye dönüştüren bankayız. 165 çalışanı ile aktif büyüklüğü 250 milyon dolar olan banka, mevduatta kabul ediyor. 2007 yılı içerisinde 150 milyon YTL mevduat topladı. AB sürecinde, Güney Kıbrıs ile Kuzey Kıbrıs'ın olası bütünleşmesinde, AB nezdinde lisanslı bankamız olur. Finansal sektöre ilgili bir grubuz. Bu anlamda herhangi bir zamanda rasyonel işlere açığız, hem almaya hem satmaya. Türkiye'de özel sektör tahvil potansiyeli 80 milyar dolar Yunanistan ve Güney Afrika gibi ülkelerle kıyasladığımızda Türkiye'de kabaca 80 milyar dolar özel sektör tahvil potansiyeli var. Bazı ülkelerde özel sektör tahvil piyasası neredeyse toplam kamu tahvil piyasasına denk. Amerika'da devlet tahvili toplam tahvillerin yüzde 25'i, yüzde 75'i ise özel sektör tahvili. Güney Kore'de bile yüzde 60 özel sektör, yüzde 40 kamu kesimi tahvili var. Bu araç, dünyada daha çok bilinen, daha geniş pastayı teşkil ediyor. Dünya genelinde 2007 Haziran'ında, 50 trilyon dolar kamu tahvili, 53 trilyon civarında özel sektör tahvili var. Orada daha hızlı kabul görüyor. Biz de Türkiye'de bunun daha çok kabul göreceğini, gelişeceğini düşünüyoruz. Bundan sonra mutlaka yatırımcı gelirini artırmak için daha farklı kurumların borçlanma kağıtlarına da ilgi gösterecek. Garanti ve Elektronik faktoringi öne çıkartacak İhracat faktoringi de yapıyoruz. Ancak finansman sağlarken, daha çok iç piyasada çalışan KOBİ'leri hedefliyoruz. 2009 yılında 'Garanti Faktoring'i öne çıkarmayı düşünüyoruz. Türkiye'de uygulaması yok, ancak yabancı yatırımcı ve üreticilerin pazara girmesiyle birlikte eğilim değişecek ve bu yöntem kabul görecek. Türkiye elektronik bankacılıkta çok önemli hacimlere geldi. Elektronik Faktoring de, artık göze çarpan bir noktaya ulaşacak. Bizim buna hazırlık anlamında bir çalışmamız var. İş hacminin bir kısmını da elektronik ortama kaydırıp, insan kaynağından tasarruf edeceğiz. Kim daha çok elektronik ortamda işlerini yapıyorsa, ödüllendirmeyi de düşünüyoruz.