21 °C

DASK'a 235 milyon euro reasürans desteği

Afet Sigortaları Kanunu'nun 8'inci maddesine istinaden, DASK'a devlet tarafından toplam 235 milyon euro hasar fazlası reasürans desteği verilecek

DASK'a 235 milyon euro reasürans desteği

ANKARA - Doğal Afet Sigortaları Kurumuna (DASK) 235 milyon euro hasar fazlası reasürans desteği sağlanacak. 

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Bakanlar Kurulu Kararı'na göre, Afet Sigortaları Kanunu'nun 8'inci maddesine istinaden, DASK Yönetim Kurulunca zorunlu deprem sigortası için oluşturulan 1 Kasım 2013- 31 Ekim 2014 dönemi reasürans ve koruma programı dikkate alınarak, 800 milyon euro üzerindeki hasar fazlası reasürans dilimlerinde her bir dilimden yüzde 10 pay alacak şekilde DASK'a devlet tarafından toplam 235 milyon euro hasar fazlası reasürans desteği verilecek. 

Sağlanan reasürans korumasına karşılık, pay alınan ilgili reasürans dilimlerinin piyasa fiyatı esas alınarak hesaplanan 4 milyon 839 bin 167 euro reasürans primi, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine Müsteşarlığının ilgili hesabına 28 Şubat'a kadar DASK tarafından ödemenin yapıldığı gün geçerli olan Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak Türk Lirası üzerinden ödenecek. 

Gerekmesi halinde, pay alınan reasürans dilimlerine ilişkin hasar ödemelerine devlet payı oranında katılım sağlanacak ve hesaplanan hasar ödemesi tutarı Hazine Müsteşarlığı bütçesinin ilgili tertibinden DASK'a ödenecek.