Devlet korsana savaş açıyor

Korsan ürünlerin etkin biçimde denetlenmesi için Maliye, Kültür ve Turizm ile İçişleri bakanlıkları işbirliğine gidiyor

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Kayıtdışı satılan ve "korsan" olarak tabir edilen ürünlerin etkin biçimde denetlenmesi için Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı işbirliği yapacak. 

Bu kapsamda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre kayıtdışı satılan ve halk arasında "korsan" tabir edilen materyallerin sistem içine alınmasına yönelik idari ve teknik alt yapı oluşturulacak, denetimlerin etkili ve caydırıcı hale getirilmesi sağlanacak.

Fikir ve sanat eserlerinde bandrol, kayıt-tescil ve sertifika uygulamalarının etkin biçimde denetlenmesine yönelik de çalışmalar yapılacak.

Şubat ayında başlaması planlanan eylemde bu yılın Temmuz ayına kadar sonuç alınması hedefleniyor. Korsana karşı mücadelede sorumlu kuruluş Kültür ve Turizm Bakanlığı, ilgili kuruluşları da Maliye ve İçişleri bakanlıkları olacak.

İnternet üzerinden yapılan rezervasyonlara takip

Eylem kapsamında, turizm sektöründeki kayıtdışılığın önlenmesine yönelik, internet üzerinden yurtiçi ve yurtdışından yapılan otel, pansiyon, günübirlik ev gibi konaklama rezervasyonları takip edilecek. 

Kayıtdışı turizm acentesi işletilmesinin ve kayıtdışı rehber istihdamının önüne geçilmesi için denetimler artırılacak, sektörde e-fatura ve e-arşiv uygulamaları yaygınlaştırılacak.

Kayıtdışı, kalitesiz ve yüksek bedelle mal ve hizmet satmak amacıyla, piyasa fiyatından daha düşük bedelle turistik turlar tertipleyen işletmeler takip edilecek ve bu alanda birtakım düzenlemeler hayata geçirilecek. 

Çalıştay düzenlenecek

Turizm sektöründe, görülen kayıtdışılığın sebepleri, boyutları ve ihtiyaç duyulan düzenlemelerin tespiti amacıyla, ilgili STK'ların ve kurumların da katkı sunacağı bir çalıştay gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Türkiye Belediyeler Birliği ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) ortaklığı ile hayata geçirilecek eylem planından bu yılın sonuna kadar sonuç alınması hedefleniyor.

Kayıtdışı azaltılacak

Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı dönemi sonunda kayıtdışı ekonominin GSYH'ye oranının beş puan azaltılması hedefleniyor.  Bu doğrultuda mevcut durumda yüzde 26,5 olan kayıtdışı ekonominin GSYH'ye oranının 2018 sonunda yüzde 21,5'e çekilmesi öngörülüyor.

Bu konularda ilginizi çekebilir