15 °C

Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar: Dalgalanmanın etkisi sınırlı olur ihracatta hedef aşılır

Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar: Dalgalanmanın etkisi sınırlı olur ihracatta hedef aşılır

Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar: Dalgalanmanın etkisi sınırlı olur ihracatta hedef aşılır

ANKARA - Başta ABD olmak üzere küresel güçlü dış ekonomilerin finansal piyasalarında yaşanan dalgalanmaların yarattığı endişeli ortamda Türkiye ihracatının bu dalgalanmalardan çok sınırlı etkileneceği değerlendirmesi yapıldı. Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar, DüNYA'ya yaptığı açıklamada, Türkiye'nin AB ülkeleriyle olan güçlü ticari ilişkisinin, Euro-Dolar dengesindeki Euro lehine gelişmelerden dolayı Türk dış ticaretinin 2008'de de büyümeye devam edeceğini, program hedefi olan 117 milyar doların aşılarak 125 milyar dolara çıkılacağını söyledi. Tuncer Kayalar, başta devlet yardımları olmak üzere küresel dalgalanmaya karşı bir dizi önlem üzerinde de durduklarını açıkladı. Türkiye'nin dış ticaret açısından küresel dalgalanmadan etki görmesinin "kaçınılmaz" olduğuna işaret eden Tuncer Kayalar, IMF'nin Ocak 2008'de yayınladığı güncellemde, dünya ekonomisinin 2007'deki yüzde 4,9 büyümenin ardından 2008 yılında yüzde 4,1 oranında büyüyeceği; ABD ekonomisi büyüme oranının yüzde 1,5'e düşeceği; gelişmekte olan ülkelerin büyüme oranının ise yüzde 7,8'den yüzde 6,9'a gerileyeceği tahmin ettiğini hatırlattı. Dünya ekonomisinde beklenen bu yavaşlamanın, etkilerini yorumlayan Kayalar, şu görüşü vurguladı: "Burada unutulmaması gerek şudur; ihracatımızda 2000'li yıllarda yakaladığımız ivme dünya ekonomisinde görülen dalgalanmalara rağmen devam etmiştir. Ortaya koyduğumuz destek mekanizmaları ve hayata geçirdiğimiz proaktif stratejiler ile, tüm dünyanın teyakkuzda beklediği ABD kaynaklı bir ekonomik dalgalanmanın, ülkemiz ihracatına etkisinin sınırlı olacağını değerlendirmekteyiz. Nitekim, dünyaca ünlü yatırım bankalarının yaptığı analizler de, ihracatımızın sektörel ve bölgesel yapısı sayesinde, ülkemiz ekonomisinin söz konusu küresel krizden en az etkilenecek ülkeler arasında olacağını göstermektedir" Tuncer Kayalar, doların düşük seyrinin Türkiye ve benzeri ülkelerde rekabet avantajında aşınmaya yol açtığını hatırlatarak, buna karşılık Türkiye'nin AB ile olan yoğun ticari ilişkisinin Euro'ya yönelimden olumlu etkilenmesine yol açtığını, riskleri en aza indirme açısından olumlu bir sürecin doğduğunu vurguladı. Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar, küresel dalgalanmaların etkisinin hafifletilmesi ve risklerin yönetilmesi için dış ticarete yönelik devlet yardımlarının uygulanmasında hassasiyeti artırdıklarını, bütün ihracatçıların en üst seviyede destek görmesini sağlamaya yönelik bir yaklaşım içinde olduklarını vurguladı. Kayalar, Türkiye ihracatındaki sektörel ve bölgesel yoğunlaşmanın azalma eğiliminde olduğunu da kaydetti. "2008 ihracatı 125 milyar doları bulur" Türkiye'nin son yıllardaki ihracat performansında pazar ülkelerdeki yüksek büyüme hızlarının etkili olduğunu hatırlatan Tuncer Kayalar, müsteşarlık olarak yaptıkları hesaplamalarda, dünya ekonomisindeki her yüzde 1'lik büyümenin, Türkiye'nin ihracatına yüzde 3.5 oranında artış olarak yansıdığı sonucuna ulaştıklarını kaydetti. Kayalar, "Bu bağlamda, 2008 yılında dünya ekonomisindeki büyümenin 2007 yılına göre özellikle ABD ekonomisi kaynaklı yavaşlayacağı beklentisi olmasına rağmen 2008 yılında gelişmiş ülkelerde beklenen yüzde 1,8 büyümenin ihracatımız üzerindeki olumlu etkisinin devam edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. Dolar-euro dengesinden Türkiye'nin 2007'de görülen olumlu etkilenmesinin, 2008'de de devam edeceği, ihracatın önemli kalemlerinden olan otomotiv ve hazır giyim sektörlerindeki olumlu gelişmelerin devam edeceğini tahmin eden Tuncer Kayalar, Türkiye ihracatında yapısal olumlu bir dönüşüm sürecinin yaşandığını, bu çerçevede; emek yoğun sektörlerden teknoloji yoğun sektörlere kayış olgusunun devam ettiğini 2008'de de bu eğilimin sürerek ihracatı artırmaya devam edeceğini savundu. Kayalar, "Tüm bu etkiler değerlendirildiğinde, 2008 yılında ihracatımızdaki yükseliş trendinin devam edeceği yani son dönemlerde ihracatımızın performansında etkili olan dinamiklerin 2008 yılında da devam edeceğini öngörüyoruz. Müsteşarlığımız uzmanları tarafından yapılan analitik çalışmalar, 2008 yılı için program hedefi olan 117 milyar doların aşılarak 125 milyar dolar ihracat rakamının yakalanabileceğini öngörüyoruz" dedi. Eximbank 2008'de 10.6 milyar dolar destek planlıyor Dış Ticaret Müsteşarı Tuncer Kayalar, ihracat finansmanı konusunda 2008'de KOBi'lere yönelik bir programı da gündeme aldıklarını belirterek, teminat bulunmasını kolaylaştırmak için Kredi Garanti Fonu ile Eximbank ve Fon arasında bir "işbirliği protokolü" çalışmalarının son aşamaya geldiğini kaydetti. Kayalar, Eximbank'ın finansman modeli çeşitlendirilmesi yönünde bir programı da uygulamaya koyduğunu belirterek bunu şöyle açıkladı: "Bu programın temel çerçevesi orta ve yüksek teknoloji sektörleri başta olmak üzere sanayi ihracatının artırılması, ihracata dönük genişleme/modernizasyon projelerine finansman sağlanması, yurtdışında doğrudan yatırım yapan Türk girişimlerine finansman sağlanması, yerli hammadde / ara malı ile katma değeri yüksek yatırım mallarının kullanılmasının teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan ihracata yönelik üretim destek kredisinin kullanımının artırılması, markalaşma faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yeni bir kredi programının açılmasıdır" Kayalar, yurtdışı müteahhitlik için büyük önem taşıyan ülke Kredi Garanti Programları'nın canlandırılacağını söyledi. Tuncer Kayalar, Türk Eximbank'ın 2008 yılında ihracat sektörüne, toplam 10,6 milyar dolar tutarında nakdi kredi ve sigorta/garanti desteği sağlamayı hedeflediğini açıkladı.