15 °C

Doğan Yayın, yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı

Doğan Yayın Holding, tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerinin terkini ile ilgili olarak, tüm yasal haklarını kullandığını açıkladı

Doğan Yayın, yürütmenin durdurulması talebiyle dava açtı

 

İSTANBUL - Doğan Yayın Holding A.Ş, tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerinin terkini ile ilgili olarak, tüm yasal haklarını kullandığını belirterek, bu vesile ile şirketin, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün teminat isteme talebinin yürütmesinin durdurulması talebi ile İstanbul 8'inci Vergi Mahkemesi'nde dava açtığını duyurdu.

Doğan Yayın Holding A.Ş'den İMKB'ye gönderilen yazıda, şirketin, "Kanal D" ve "Star" tescilli markalarını Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne teminat olarak gösterdiği ve söz konusu markalara ilaveten ayrıca, şirketin doğrudan bağlı ortaklığı Doğan TV Holding A.Ş'nin sermayesinin yüzde 45,40'ını temsil eden hisse senetlerinin de Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne teslim edildiğinin; teslim edilen söz konusu hisse senetlerinin değerinin, Mahkemece atanan bilirkişilerce hazırlanan rapora göre 1.079.100.000 lira olarak hesaplandığının ve Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün, söz konusu Doğan TV Holding A.Ş hisse senetlerini, "Haciz Tutanağı" düzenlemek suretiyle, teslim almış bulunduğunun daha önce kamuya açıklandığı hatırlatıldı.

Yazıda şu görüşlere yer verildi:

"Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nden biraz önce elimize ulaşan yazıları ve eklerinden, 'Kanal D' ve 'Star' tescilli markalarının gayri maddi hak olduğu, menkul veya gayrimenkul mal niteliğinde bulunmadığı gerekçesi ile 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 10'uncu maddesi çerçevesinde, teminat olarak uygun görülmediği ve bu süreç dahilinde şirketimiz ile ilgili mal varlığı araştırılmasının sürdürüldüğü anlaşılmaktadır.

Daha önce de kamuya açıkladığımız üzere, tekrar hatırlatmak gerekirse, şirketimiz tebliğ edilen vergi/ceza ihbarnamelerinin terkini ile ilgili olarak, tüm yasal haklarını kullanmaktadır. Bu vesile ile şirketimizin, Halkalı Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün teminat isteme talebinin yürütmesinin durdurulması talebi ile İstanbul 8'inci Vergi Mahkemesi'nde dava açmış olduğunu, ancak Doğan TV Holding A.Ş hisse senetlerine uygulanan haciz işlemi nedeniyle söz konusu bu davanın konusuz kalabileceğini ve konu ile ilgili diğer davaların ise açılmakta olduğunu ifade etmek isteriz."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap