”Doğan'a yönelik ceza siyasi”

DSP Genel Başkanı Masum Türker, Doğan Yayın Holding'e verilen vergi cezasının "siyasal bir yaklaşım içerdiğini" söyledi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - DSP Genel Başkanı Masum Türker, Doğan Yayın Holding'e verilen vergi cezasının "siyasal bir yaklaşım içerdiğini" bildirdi.

Türker, yaptığı yazılı açıklamada, vergi cezasını "despotça bir yaklaşımın uzantısı" olarak nitelendirdi.

Basının demokrasilerin olmazsa olmazları arasında yer aldığına dikkati çeken Türker, basını sindirmeye çalışmanın demokrasinin elini kolunu bağlamaya çalışmakla aynı olduğunu dile getirdi.

Türker, açıklamasında şu hususlara yer verdi:

"Doğan Yayın Holding'e verilen vergi cezası Vergi Hukuku'na aykırıdır. Politik ve kişisel hesaplaşmalarını medya üzerinden yürüten AKP iktidarı, faşist bir yaklaşım içindedir. Doğan Yayın Grubu'na yönelik vergi cezası siyasal bir yaklaşım içermektedir. Çünkü vergi kanunları ve ilgili mevzuat bir kenara bırakılmış, ceza Vergi Hukuku'na aykırı olarak keyfi şekilde kesilmiştir. Yasalarda, Maliye Bakanlığının tebliğ ve muktezalarına uygun yapılan işlerde ceza kesilemeyeceğine ilişkin açık hüküm vardır. Bu keyfilikle kesilen ceza sadece Doğan Grubu'nu ve onun sahibini hedef almamaktadır. Bu ceza aynı zamanda kamuoyunun haber alma özgürlüğünü, dolaylı olarak da demokrasiyi hedef almaktadır."

İfade ve basın özgürlüğünün herkese bir gün gerekli olacağını vurgulayan Türker, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ülkedeki bütün basın organlarını ekonomik güçleriyle gerçek anlamda etkisi altına almak için baskı uygulayan AKP, tek sesli basın yaratma stratejisini daha açıktan yürütmeye başlamıştır. AKP, attığı bu tehlikeli adımlarla hem Türkiye'de demokrasiye inanmış ve bu rejimin güvencesinde olduğunu hisseden her Türk vatandaşını hem de diğer sektörlerdeki iş adamlarını tedirgin etmektedir. AKP bir kurumu hedef almak, mal varlığına el koymakla siyasi bir manevra yapmakla kalmamakta, Türkiye'yi bugüne kadar demokrasi alanında edindiği kazanımlardan da mahrum etmektedir. "

Türker, açıklamasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kolay kazanılmış bir mücadeleden doğmadığını ve kimsenin Türkiye Cumhuriyeti'nin kazanımlarını yok etmeye hakkı olmadığını vurguladı.