16 °C

“Eğitim dışı olan ve çalışmayan genç oranı azaltılacak”

G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları Ankara Bildirgesinde 4 başlık altında öneri ve tespitlere yer verildi.

“Eğitim dışı olan ve çalışmayan genç oranı azaltılacak”

Mehmet KAYA

ANKARA - G20 Çalışma ve İstihdam Bakanları toplantısında, G20 liderlerine sunulmak üzere hazırlanan politikaları içeren sonuç bildirgesi yayınlandı. Bildiride, küresel işsizliğin devam ettiği, işgücüne katılım ve verimliliğin de düşük hızda seyrettiği tespitine yer verildi. İşsizlik ve çalışma hayatı sorunlarının çözümünde, dengeli, sürdürülebilir, kapsayıcı ve iyileştirilmiş yaşam standardına odaklanan bir büyüme önerildi. 

Bütünleşik bir büyümenin teşvikinin Çalışma ve İstihdam Bakanları tarafından kabul edildiği kaydedilen bildiride, “G20 İstihdam Çalışma Grubu” (EWG) kurulmuş olmasının ve bu grubun çalışmalarının önemsendiği kaydedildi. 

Yeni bir hedef

Sonuç bildirisinde, 4 başlık altında öneri ve tespitlere yer verildi. Ankara toplantısının belirlediği yeni bir hedef de ilk kez açıklandı. Uluslararası NEET olarak adlandırılan (neither in employment, education nor training-Youth not in education or employment) sınıflamaya yönelik olarak, 2025 yılına kadar “en kırılgan grup” olarak tanımlanan eğitim ve istihdam dışında kalan gençlerin oranının yüzde 15 oranında azaltılması hedefi benimsendi. 

Sonuç bildirgesinde öne çıkan temel başlık ve öneriler şöyle:

Daha kapsayıcı işgücü pazarı

Birçok G20 ülkesi 2008 krizinde düşen işsizliği telafi edemedi. Üretilecek politikalar, istihdamı artırırken iş kalitesini çalışma hak ve hürriyetlerini artırmalı, kayıtdışılıkla mücedele etmeli. Toplumsal adalet ve sosyal uyumu güçlendiren dezavantajlı gruplara odaklı politikalar geliştirilmeli. 

Birçok G20 (Ücret ve cinsiyet) eşitsizliğinin uzun dönemde devam etme eğilimi, büyüme hedeflerine zarar veriyor, verimlilik artışını engelliyor, işgücünün gelirdeki payını düşürücü etki ediyor. Ücret belirleme mekanizmaları adil ve iyi hale getirilmeli. 

Uluslararası işgücü hareketleri, herkesin yararına olacak şekilde düzenlenmeli. İyi uygulamalar paylaşılmalı. 

İnsan kaynakları yatırımlarını artırma

Çalışma becerilerinin geliştirilmesi, eğitim ve istihdam arasındaki bağı güçlendirmeye yönelik çabalar devam edecek. Kaliteli eğitime sınırlı erişimle mücadele edilmeli. Beceri uyumsuzluğu (iş piyasasındaki ihtiyaca uygun olmayan eğitim) birçok G20 ülkesinin sorunu. İş piyasasına giriş için temel becerileri kazandıracak eğitim verilmeli. G20 Beceri Stratejisi yol gösterici olabilir. Gençlerin istihdamına yönelik daha önce belirlenen somut önerilere bağlılık taahhüt edildi. 

Gençler için, okuldan işe geçişi kolaylaştırıcı, kaliteli istihdam ve çıraklık hizmetleri yoğunlaştırılmalı. 

Eğitim ve istihdam dışında kalan gençlerin oranı, 2025 yılına kadar yüzde 15 azaltılmalı. 

Kaliteli işler, gelir kalitesinin yükseltilmesi, işgücü piyasasındaki güvensizliğin azaltılması, iyi çalışma koşulları ve sağlığın korunması olmak üzere üç boyuta bağlı olarak geliştirilecek. 

İşe girişlere yardım eden kuruluş ve ajansların etkinliği artırılacak. Dünya Kamu İstihdam Kurumları Birliği (WAPES) gibi kurumlarla daha etkin çalışılacak. 

Yaşlanan nüfusların etkisi göz önünde bulundurularak, yaşlanan nüfusun ihtiyaçları ile gençlerin istihdamı arasında bir bağ kurulacak, demografik sorunlar araştırılacak. 

Etkin izleme ve uygulama

Yeni rapor şablonu ile izleme başlayacak ve gerekliyse politika taahhütleri güncellenecek. İş sağlığı ve güvenliğini geliştirmek üzere konulan taahhütlere bağlılık vurgulandı. Kadın istihdamının güçlendirilmesi bağlamında, kadınların işgücüne katılımının, 2025 yılına kadar yüzde 25 daha artırılması hedefi korunuyor. 

Yol haritası

B20 ve L20’nin ortak bildiri yayınlanmasının memnuniyet yarattığı kaydedilen sonuç bildirisinde, diğer oluşumlarla birlikte bu grubun yapıcı rolü teyit edildi ve Kadın 20 - W20 kuruluşunun taahhütlerin izlenmesine ve yerine getirilmesine katkı vereceği kabul edildi. ILO, OECD, Dünya Bankası, IMF’nin ürettiği raporların çalışmalara yön verdiği vurgulandı. 

 

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap