Ekonomik kurumlarda köklü değişim

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, ekonomik kurumların yapılarında da köklü değişikliklere gidildi. Buna göre, yabancı sermaye, teşvikler ve yatırım ajansları ve YİD projelerinin organizasyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda olacak.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hüseyin GÖKÇE

24 Haziran seçimlerinin ardından geçilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte, ekonomik kurumların yapılarında da köklü değişikliklere gidildi. Türkiye’nin ekonomik gelişimine katkı sağlamak, üretim ve istihdamı artırırken cari açığı azaltmak amacıyla uygulanan teşvik sistemi artık Ekonomi Bakanlığı yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek. Yap İşlet Devret projelerinin organizasyonunu da yine bu bakanlık gerçekleştirecek.

Aynı şekilde bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla faaliyet gösteren Kalkınma Ajansları da kapatılan Kalkınma Bakanlığı yerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yönetilecek. Bakanlıkların yeniden yapılandırılmasını düzenleyen 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 385’inci maddesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın görevleri belirleniyor. Sanayi politika ve stratejilerinin belirlenmesi amacıyla çalışma yapacak olan bakanlık, ekonominin verimlilik esaslarına uygun olarak gelişmesi amacıyla verimlilik politika ve stratejilerini hazırlayacak.

Bakanlık, OSB’ler, endüstri bölgesi, teknoloji geliştirme bölgesi, serbest bölge ve sanayi siteleri için uygun alanların belirlenmesi yanı sıra kümelenme girişimlerine ait politikalar geliştirecek. Yerleşim alanları içinde bulunan sanayi siteleri ve sanayi işletmelerinin bu alanların dışına taşınmasına yönelik faaliyetler de yürütülecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın idari yapılanması, aldığı yeni görevlerle birlikte değişti. Buna göre Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ile birlikte Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde oluşturuldu.

Kararnamenin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na yatırım teşvikleriyle ilgili görev veren maddesi şöyle: “Yatırım teşviklerinin ülke ekonomisi yararına etkin bir şekilde düzenlenmesini temin amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatın hazırlanmasına yönelik çalışmalar yapmak , uygulamayı takip etmek, değerlendirmek ve gerekli tedbirleri almak” Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlanan Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü ise yatırım teşvik ve yabancı sermaye teşvik mevzuatıyla ilgili faaliyetler yürütecek. Genel Müdürlük, bu kapsamda, Cumhurbaşkanının programı, kalkınma planları ve yıllık programlar çerçevesinde ülke kalkınmasında yabancı sermayeden beklenen katkıların sağlanması ve yönlendirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan mevzuatı hazırlayacak.

Yap İşlet Devret organizasyonu da bakanlıkta

Yeni dönemde, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde yer alacak. Bu kapsamda, ileri teknolojili ve yüksek maddi kaynak gerektiren ve ilgili mevzuatla yatırım ve hizmetlerin kısmen veya tamamen yerli veya yabancı şirketler aracılığıyla, Yap İşlet Devret modeli ile gerçekleştirilmesi için gerekli organizasyonu Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü yapacak. Ayrıca Yabancı sermayeli yatırımları mahallinde tetkik ederek değerlendirme işini de yine genel müdürlük yerine getirecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir