Ekren: Belirsizlik kalktı, yerli-yabancı tercihlerini güçlendirir

Ekren: Belirsizlik kalktı, yerli-yabancı tercihlerini güçlendirir

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

İSTANBUL - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren, bu yıl içinde İstanbul'da bir kalkınma ajansı kurmayı planladıklarını bildirdi. Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) organize ettiği İstanbul İli Ekonomik ve Sosyal Konsey Toplantısı, Devlet Bakanı Nazım Ekren'in katılımıyla başladı. Ekren, toplantının açılışında, yeni yaklaşım ve yeni anlayış çerçevesinde Türkiye ölçeğinde başlattıkları ekonomik, kalkınma ve sosyal gelişme sürecini çok önemli bir ilde ele alacaklarını belirtti. Nazım Ekren, 2009-2011 dönemini kapsayan orta vadeli plana da işaret ettiği konuşmasında, bölgesel gelişmişlik ve bölgesel gelişme farklılıklarının azaltmasına özel önem verildiğini, bu düzeyde bölgesel gelişim stratejileri uygulamak, bunlar için özel izleme ve değerlendirme modeli geliştirmek, cazibe merkezleri oluşturmak gibi özel bir konumun da söz konusu olduğunu kaydetti. Sosyal restorasyon dönemi Üniversite sanayi işbirliği ve yerel uzmanlaşmaya dayalı üretimi desteklemeye de özel önem atfettiklerini bildiren Ekren, "Özellikle kalkınma ajanslarının kurulmasına da özel bir önem veriyoruz. Bu sene içinde kurmayı planladığımız kalkınma ajanslarının birini de İstanbul'da kuracağız. Dolayısıyla toplantıdan hemen sonra Sayın Vali ve Belediye Başkanımız İstanbul'da meslek ve sivil toplum kuruluşları ve DPT ile yoğun çalışma sürecine girerek bu konuda gerekli adımları attıktan sonra Ankara'da bir Bakanlar Kurulu kararı istihsal edip İstanbul'da kalkınma ajansını fiilen kuruluşunu başlatmış olacağız" dedi. İstanbul küresel prestij yaratır Toplantıda İstanbul'un bölgesel ve küresel finans merkezi potansiyelinin tartışılacağına işaret eden Ekren, "Amerikada mortgage krizinden sonra dünyada ulusal, küresel ve siyasal piyasaların mimarisinin yeniden ele alındığı ortamda, böyle bir projeyle Türk toplumunun önüne çıkmak zamanlama açısından son derece doğru. Ayrıca, o ölçüde de hassas bir yapıyı içereceği gözükmektedir" diye konuştu. Ekren, İstanbul'un finans merkezi olabilmesi için bölgesel ve küresel duruma, ekonominin gelişim seyrine ve temel göstergelerdeki trendlere bakıldığında kurgusu iyi yapılmış, tüm paydaşların yer aldığı bir finans merkezi projesinin İstanbul ve Türkiye'nin gelişimine ve kalkınmasına katkı sağladığı kadar ciddi bir küresel prestij yaratılmasına da yardımcı olacağını söyledi. İstanbul'un coğrafi konumu benzersiz Yapılan çalışmalar sonucunda benzersiz bir coğrafi konum, çok zengin ve çeşitli tarihi kültürel ve mimari değerler ile büyük altyapı yatırımları, Avrupa, Asya ve Balkanlarla ekonomik bağlantılar ile büyük ve nispeten ucuz iş gücü gibi çok olumlu etkeni bünyesinde toplayan İstanbul'un ülkenin finans, kültür ve lojistik merkezi olabileceğinin çok net şekilde ortaya konulduğunu dile getiren Ekren, kentin hem mega kent olması çerçevesinde hem de Türkiye'nin önemli bir itici gücü olması açısından bölge ve uluslararası alanda önemli paydaşlarının söz konusu olduğunu vurguladı. Toplumsal uzlaşıya önem verilecek Toplantıda gazetecilerin soruları yanıtlayan Ekren, yeni dönemde toplumsal uzlaşıya önem vereceklerini belirterek, "Milli iradenin oluşumunu sağlayan demokratik toplum ve devlet düzeni içinde Türkiye'yi çağdaş medeniyet seviyesine çıkarma çalışmaları bundan sonra daha önem kazandı ve kritik hale geldi. Başbakanımızın da ifade ettiği gibi herkesi kucaklama ve birlikte kucaklaşma dönemine girdik. Türkiye'yi, bütün kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektörüyle 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri yapma sinerjisini oluşturarak çalışacağız" diye konuştu. Karar Türkiye tercihini güçlendirebilecek Karar öncesine kadar Türkiye ile ilgili belirsizliğin kararla birlikte kalktığını ifade eden Ekren, "Artık yerli ve yabancı ekonomik birimlerin Türkiye'nin ekonomik potansiyele sahip olduğu imkan ve kaynaklara daha iyi okuyacağı ve buna uygun olumlu bir kararla Türkiye'deki tercihlerini güçlendirebileceğini düşünebiliriz" dedi. Türkiye'deki GSYH'nin harcama açısından yüzde 75'e yakınının yerleşik hane halklarından oluştuğuna işaret eden Ekren, şöyle devam etti: "Ekonomik aktörler yerli ve yabancı fark etmiyor. Belirsizlik ortamının ortadan kalkması yerli ve yabancıların tüketim, yatırım ve tasarruf kararlarının daha güçlü şekilde yeniden oluşacağı bir süreci başlatacak diye umut ediyoruz. Zannediyorum, önümüzdeki dönemde daha fazla ekonomik konuları tartışma, değerlendirme ve birlikte yönlendirme imkanımız olacak." Özince: Mucize beklemiyorum, kredi maliyetleri düşmez Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Ersin Özince, Anayasa Mahkemesi'nin AK Parti'nin kapatılmaması yönündeki kararın finans piyasaları ve kredi maliyetlerine mucizevi bir katkı sağlamayacağını söyledi. "İstanbul ili Ekonomik ve Sosyal Konsey" toplantısının girişinde soruları yanıtlayan Özince, global finans krizi ve Türkiye'nin olumsuz rating şartlarına dikkat çekerek, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı şöyle yorumladı: "Çok önemli bir değişiklik olmayacak ama tabii ki, büyük bir belirsizliğin ortadan kalkmış olduğunu düşünüyorum. Gündemin süratle ekonomiye oturtulması Türkiye'nin önemli sorunlarına odaklanılması gerekiyor. Dünyadaki koşullar fevkalede değil. Şu anda bu karar sonrasında mucize bekleyeceğimiz bir uluslararası ortam olmadığı için konuyu çok ciddi değerlendirmek lazım." Özince, "Kredi maliyetlerinde bir düşüş bekliyor musunuz? Bu karardan sonra reel sektöre dışarıdan daha ucuz kredi imkanı doğar mı?" şeklindeki soruya ise "Hayır beklemiyorum. Dış konjonktür nedeniyle de beklemiyorum. Türkiye'nin içinde bulunduğu çeşitli ekonomik faktörler ve başta da kredi notumuz, rating nedeniyle de beklemiyorum" yanıtını verdi.. İMKB Başkanı Erkan: Yabancıların yatırıma devam etmesini bekliyorum İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, Anayasa Mahkemesi'nin kararının yabancı kurumsal yatırımcıların Türkiye'ye olan güvenlerini pekiştirdiğini belirterek, "Uzun süredir repoda beklemedeydiler. Zaten Türkiye piyasasından çıkmamışlardı. Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla son birkaç gündür girişlerinin devam ettiğini görüyoruz. Bu da Türkiye'ye güvenlerinin sürdüğünü gösteriyor. Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye olan yatırımlarının devam etmesini bekliyorum" dedi. Türkiye ekonomisinin büyük bir ekonomi olduğunu ifade eden Erkan, "Pozitif gelişmeler var. Türkiye'ye mahsus olan belirsizliklerin ortadan kalkması Türkiye'nin borçlanma maliyetlerini de olumlu etkileyecektir" şeklinde konuştu.