18 °C

Elektrik Piyasasında yönetmelik değişikiği

Elektrik Piyasasında yönetmelik değişikiği

Elektrik Piyasasında yönetmelik değişikiği

(11:00)ANKARA - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun, Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik yapıldı. Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, dağıtım sistemine bağlı olan '50 megavat ve üzerinde' kurulu güce sahip üretim tesisleri de iletim sistemine bağlantı esasları kapsamında değerlendirilecek. Yönetmeliğe göre, 50 megavat kurulu gücün altındaki üretim tesisleri ile frekans ve gerilim kontrolü için tasarlanmamış yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisleri, üretim tesislerinin tasarım ve performans şartlarının dışında tutulacak. Bu arada primer frekans kontrolü, "Sistem Frekansının düşmesine veya yükselmesine tepki olarak ünite aktif güç çıkışının hız regülatörü ile otomatik artırılması veya düşürülmesi yoluyla sistem frekansının yeni bir denge noktasına getirilmesi" olarak tanımlandı.