Elektrik tarifesinde sübvansiyon süresi uzatıldı

Elektrik tarifesinde sübvansiyon uygulamalarının süreleri 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Elektrik piyasasındaki fiyat eşitleme mekanizmasının uygulanmasına ilişkin süre, ulusal tarife ve ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulamalarının süreleri uzatıldı. 

Konuyla ilgili Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Buna göre, 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girecek kararla, Elektrik Piyasası Kanunu'nun ilgili geçici maddesinde yer alan fiyat eşitleme mekanizması ile ulusal tarife ve ulusal tarifede çapraz sübvansiyon uygulamalarının süreleri 31 Aralık 2020'ye kadar uzatıldı. 

Ayrıca, yine Elektrik Piyasası Kanunu'nun geçici 6'ncı maddesinde yer alan genel aydınlatma giderlerinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanması uygulamasına da 31 Aralık 2017'ye kadar devam edilmesi kararlaştırıldı.