23 °C

Enflasyon hedefi güncellendi

Enflasyon hedefi güncellendi

Enflasyon hedefi güncellendi

(10:00)ANKARA - Yıllık enflasyonun 13 ay aranın ardından yeniden çift haneyi gördü; enflasyon hedefinde revizyona gidildi. Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz ve Başkan Yardımcısı Erdem Başçı'nın imzasıyla Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'e hitaben "açık mektup" gönderildi. Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in, Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'a gönderdiği cevap niteliğindeki mektupta ise, enflasyon hedeflerinin güncellenmesi konusundaki değerlendirmenin ikna edici bulunduğunu belirtildi. Mektupta, "enflasyon hedeflerinin 2009 yılında yüzde 7,5, 2010 yılında yüzde 6,5 olarak güncellenmesi ve 2011 yılı için yüzde 5,5 olarak belirlenmesi konusundaki öneriyi hükümetin uygun gördüğü" bildirildi. Şimşek, Yılmaz'a hitaben yazdığı mektupta, "enflasyon hedeflerine ulaşılamamış olmasının nedenleri ve Merkez Bankasının uygulamayı planladığı politikalar konusunda 30 Nisan 2008 tarihli açık mektupta ve 2009-2011 dönemi enflasyon hedeflerine ilişkin bugün sunulan yazıdaki kapsamlı bilgiler için teşekkür etti. "Mevcut koşullar altında enflasyon hedeflerinin güncellenmesi gerekliliği konusundaki değerlendirmeyi ikna edici bulduklarını" belirten Şimşek, şunları kaydetti: "Özellikle Enflasyon Raporunda alternatif senaryolar dahilinde sunduğunuz orta vadeli projeksiyonlar, bu konunun teknik bir gereklilik halini aldığını açıkça göstermektedir. Enflasyonun düşük tek haneli rakamlara indirilmesi, Hükümetimizin de öncelikleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, belirttiğiniz gibi, enflasyonun düşüş sürecinde izleyeceği patikanın yüksek düzeyli arz şoklarının etkilerini içerecek şekilde yeniden belirlenip ilan edilmesi, şeffaflık ve öngörülebilirlik ilkelerini pekiştirmek yoluyla beklenti yönetimini etkinleştirecektir. Bu çerçevede enflasyon hedeflerinin 2009 yılında yüzde 7,5, 2010 yılında yüzde 6,5 olarak güncellenmesi; 2011 yılı için ise yüzde 5,5 olarak belirlenmesi konusundaki önerinizi Hükümetimiz de uygun görmektedir." Merkez'in sunduğu mektup Merkez Bankası'nın hükümete yazdığı açık mektupta ise 2009-2011 dönemine ilişkin enflasyon hedefleri önerilerine yer verildi ve "para politikasının temkinli duruşu altında dahi yüzde 4 hedefine ulaşmanın oldukça uzun bir süre alabileceği" belirtildi. Mektupta, gıda ve enerji fiyatlarında son yıllarda gözlenen artışların, konjonktürel gelişmelerden daha çok, küresel eğilimlerden kaynaklanan yapısal bir değişimi yansıttığına dair görüşlerin güçlendiği belirtilerek, uluslararası kuruluşlarca yapılan tahminlerin de gıda ve enerji fiyatlarındaki olumsuz gelişmelerin orta vadede devam edebileceğine işaret ettiği kaydedildi. Nisan 2008 Enflasyon Raporunda gıda ve petrol fiyatlarının izleyeceği seyre bağlı 3 alternatif senaryo altında yenilenmiş enflasyon tahminlerine yer verildiği anımsatılan mektupta, "Enflasyon görünümünü etkileyen unsurlara dair yaptığımız değerlendirmeler, para politikasının temkinli duruşu altında dahi yüzde 4 hedefine ulaşmanın oldukça uzun bir süre alabileceğine işaret etmektedir. Bu nedenle, mevcut koşullar altında enflasyon hedeflerinin güncellenmesi teknik açıdan gerekli görülmektedir" denildi.