8 °C

Eş kefaleti şartı esnetiliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, torba yasa tasarısı hazırladı. Ancak çok tartışılacak bir madde var. Buna göre Bakanlığa TOBB personelini görevden alma yetkisi veriliyor.

Eş kefaleti şartı esnetiliyor

 

 

 
 
ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan, Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasını öngören torba yasa tasarısı, TBMM’ye gönderildi. Tasarıya göre Borçlar Yasası’nın kefalette eş rızası şartı isteyen hükümleri esnetilirken, içki, sigara ve akaryakıt kaçakçılığına ilişkin
para ve hapis cezaları getirildi.
 
Ankara Büromuzun haberine göre TOBB Yasası’nın seçimlerle ilgili teknik kısımlarında düzenlemeler de içeren tasarıyla, kabineye yurtdışı çıkış harçlarını sıfırlama yetkisi verildi. Yevmiye defterlerinin kapanışına ilişkin süre mart sonundan, haziran sonuna ertelendi. Tarım Satış Kooperatifleri Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Tütün Alkol Piyasası Kanunu, Kaçakçılık Kanunu, ÖTV Kanunu, Petrol Piyasası Kanunu, Türk Ticaret
Kanunu, Borçlar Kanunu dahil olmak üzere pek çok kanunda değişiklik öngörüyor. İşte 65 maddeli torba yasada öne çıkanlar:
 
Türk Borçlar Kanunu’na ekleme yapılacak
 
Torba Yasa Tasarısı’nda, Borçlar Kanunu’nda en çok tartışmalı konularından birisi olan kefalette eş rızasıyla ilgili maddede esneklik getirilmesi öngörülüyor. İlgili madde aynen kabul edilirse, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 584’üncü maddesine aşağıdaki hüküm eklenmiş olacak:
 
“Ticaret siciline kayıtlı ticari işletmenin sahibi veya ticaret şirketinin ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı esnaf veya sanatkar tarafından mesleki  faaliyetiyle ilgili olarak verilecek kefaletler ve 27 Aralık 2006 tarihli ve 5570 sayılı kamu sermayeli bankalar tarafından yürütülen faiz destekli kredi  kullandırılmasına dair kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler
için eşin rızası aranmaz.”
 
Bakanlığa TOBB personelini görevden alma yetkisi geliyor
 
Torba Yasa Tasarısı’nda 5174 sayılı TOBB Yasası’nın seçimlerle ilgili hükümlerini düzenleyen 3 maddesinde de değişiklik yapıldı. Buna göre 5174 sayılı Yasa’nın
83’üncü maddesinin 4’üncü fıkrasında “Seçilme yeterliliğini kaybedenlerin oda, borsa ve birlikteki görevleri sona erer” cümlesinin önüne “Seçilme yeteneği bulunmadığı
sonradan anlaşılanlar ile” ibaresi eklendi. 6’ncı fıkrada yapılan değişiklikle tüzel kişi üyelerin gerçek kişi temsilcilerinin de işletmenin ortağı, veya yöneticisi olması ve işletmeyi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili bulunması, bu durumun da seçimden 6 ay öncesini kapsaması gerektiği hükme bağlandı.
TOBB, odalar, borsalar ve bunların bağlı ve ilgili kuruluşlarının denetimiyle ilgili 100’üncü maddede, denetim esasları detaylandırıldı. Buna göre oda ve borsalardaki
personel ile organlarda görevli üyeler bakanlık müfettişlerinin talebi üzerine her türlü bilgi ve belgeyi vermek zorunda olacaklar. Görevde kalması sakıncalı görülen personel, geçici olarak görevden uzaklaştırılacak. Öte yandan TOBB’un 2012 yılında
yapılması gereken seçimleri için ticaret sicili müdürlüklerinden alınan yetki belgeleri, 2013 yılı mayıs ve haziran aylarında yapılacak seçimlerde de  kullanılabilecek.
 
İçki ve sigara kaçakçılığına 5 yıl hapis
 
[PAGE]
 
İçki ve sigara kaçakçılığına 5 yıl hapis
 
Torba Yasa ile birlikte 5067 sayılı Kaçakçılık Kanunu kapsamına, akaryakıt, içki ve sigara kaçakçılığına yönelik yüklü cezalar getiren fıkralar eklendi. Buna göre
kaçakçılık suçunun konusunu oluşturan eşyanın, akaryakıt ile tütün, tütün mamulleri, ve alkollü içkiler olması halinde, kaçakçılık suçunu işleyen kişi iki yıldan beş
yıla kadar hapis ve 20 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.
Bunlardan içki ve sigaraları bandrolsüz, sahte bandrollü şekilde ithal edenlere ise 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 10 bin güne kadar adli para cezası uygulanacak.
Aynı şekilde ‘marker’sız, menşei belli olmayan akaryakıtı üreten, satışa sunanlar ile bunları bilerek ticari amaçlı satın alanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ile 20 bin
güne kadar adli para cezası uygulanacak. Kaçak akaryakıtın basit veya seyyar tanklarda satılması halinde verilecek ceza iki kat arttırılacak. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, akaryakıt, tütün, uyuşturucu, sigara, silah, elektronik eşya, canlı
hayvan, çay, şeker, et gibi kaçakçılık konusunda hükümleri kesinleşenlerin isimlerini kamuoyuna ilan edebilecek.
 
Sigara ve içki ile mücadele eden derneklere kaynak
 
Tasarıyla her türlü uyuşturucu madde, alkollü içki, tütün ve tütün mamulleri bağımlılığı ile mücadele etmek amacıyla kurulmuş ve kamu yararına çalışma statüsü verilmiş olan derneklere aktarılmak üzere Sağlık Bakanlığı bütçesinden ödenek aktarılacak.
 
Teminat uygulaması yeniden düzenleniyor
 
Tasarıyla Vergi Usul Kanuna ‘Teminat Uygulaması’ başlığı ile yeni bir madde ekleniyor. Yapılan düzenleme ile sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis
ettirdiği vergi inceleme raporu ile tespit edilip mükellefiyeti terkin edilenlerin yeniden mükellefiyet tesis etme talebiyle vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde, aynı kanun dışı fiilleri işleyerek telafisi güç zarar vermemeleri için idari tedbirler getiriliyor. Buna göre, bu kişiler yeniden işe başlama bildiriminde bulunmaları halinde adlarına mükellefiyet tesis edebilmeleri için idareye teminat gösterecekler.
 
Kaçakçılık mahkumiyeti olanlara lisans yok
 
[PAGE]
 
Kaçakçılık mahkumiyeti olanlara lisans yok
 
Tasarı ile kaçakçılık fiillerinden  dolayı kesinleşmiş mahkumiyet kararı olanlara lisans verilmemesi yönünde düzenleme yapılıyor. Lisans sahibinin tüzel kişi olması
durumunda sözkonusu tüzel kişilikte suçun işlendiği tarih itibariyle yüzde 10’dan fazla paya sahip ortaklar ile görevden ayrılmış olan veya halen görevde bulunan
yönetim kurulu başkan ve üyelerine, temsile yetkili olanlara lisans verilmeyecek, bu kişiler lisans başvurusu yapan tüzel kişiliklerde doğrudan pay sahibi olamayacak.
Akaryakıt, alkollü içecekler, tütün mamulleri kaçakçılığı ile mücadele etkinliği artırmak için Özel Tüketim Vergisi Kanununun 13. maddesinde değişikliğe gidiliyor.
Petrol Piyasası Kanunu verdiği yetki uyarınca kullanılma zorunluluğu getirilen ulusal markerı bulunmayan ya da standartlara uygun olmayan özel tüketim vergisine tabi malları bulundurduğu tespit edilenler adına, malların tespit tarihindeki miktarı üzerinden özel tüketim vergisi tarh edilecek. Bu tarhiyata ayrıca vergi cezası uygulanacak. Ayrıca, ithal edilen ve yurtiçinde üretilen ürünlerle ilgili olarak bandrolsüz ürün tespitlerinde, sözkonusu ürünleri bulunduran, üreten veya ithal edenler de cezalı tarhiyattan sorumlu tutulacak.
 
Bakanlar Kurulu’na yurtdışı çıkış harcını sıfırlama yetkisi
 
5597 sayılı Yurtdışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinde yapılan değişiklikle, Bakanlar Kurulu’na halen 15 lira  olarak uygulanan çıkış harcını sıfırlama yetkisi getiriliyor. Ayrıca el konulan kaçak akaryakıttan teknik düzenlemelere uygun olanlar, il özel idareleri tarafından mahalli idarelerin kullanımına bedelsiz olarak tahsis edilecek.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.