Eti Maden, Sayıştay denetimine tabi olacak

Tamamı devlete ait olan teşekkülün sermayesi 600 milyon liraya yükseltildi ve Sayıştay denetimine tabi olması hususu getirildi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile müessese ve bağlı ortaklıkların yıllık hesapları ile gelir ve harcamalarına ilişkin iş ve işlemleri Sayıştay denetimine tabi olacak.  

Genel Müdürlüğün Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.  

Buna göre, tamamı devlete ait olan teşekkülün sermayesi 600 milyon liraya yükseltildi ve Sayıştay denetimine tabi olması hususu getirildi.  

Sermayesinin tamamı teşekküle ait olan ve müessese halinde teşkilatlanan işletmeler de artık Sayıştay denetimine tabi olacak.  

Mart sonuna kadar süre verildi

Sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası teşekküle ait olan bağlı ortaklıklar, bilanço ve kar-zarar cetvellerini hazırlayacaklar ve en geç mart ayı sonuna kadar Sayıştay'a gönderecekler. Sayıştay'ın da bağlı ortaklığa ilişkin raporunu hazırlaması ve en geç mayıs ayı sonuna kadar teşekküle ve bağlı ortaklığa göndermesi gerekecek.  

Bağlı ortaklık genel kurulu en geç haziran ayının sonuna kadar toplanacak ve Sayıştay'ın raporunu da dikkate alarak kararlarını verecek. 

Genel kurul kararlarına ilişkin tutanak 3 iş günü içinde Sayıştay'a gönderilecek. Sayıştay, bağlı ortaklık genel kurulunca alınan kararı teşekkül hakkında düzenleyeceği raporda değerlendirecek.  

Eti Maden Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıklarının kesinleşen yıllık genel yatırım ve finansman programları birer örneği Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu bakanlığa, Kalkınma Bakanlığı'na, Sayıştay ve ilgili bakanlıklara, işletme bütçeleri ise genel müdürlükçe ilgili bakanlığa ve Sayıştay'a gönderilecek.  

Takvim yılı başından 7 ay önce ilgili bakanlığa ve Kalkınma Bakanlığı'na iletecek

Teşekkül, kalkınma planına göre yapılması gereken yatırımlara ait mali ekonomik ve teknik çalışmaları zamanında yaparak projelerini hazırlayacak ve bağlı ortaklıklarının aynı esaslar çerçevesinde hazırladıkları projeleri ekleyerek takvim yılı başından 7 ay önce ilgili bakanlığa ve Kalkınma Bakanlığı'na iletecek. 

İlgili Bakanlık da teşekkül ve bağlı ortaklıklarının projeleri üzerinde gerekli incelemeleri yaparak, bunları yıllık genel yatırım ve finansman programına dahil edilmek üzere aynı yılın haziran ayı sonuna kadar Kalkınma Bakanlığı'na ve Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı olduğu Bakanlığa gönderecek.  

Genel Müdürlüğün ve bağlı ortaklıkların bilanço ve netice hesapları da tekdüzen muhasebe sistemine göre belirlenen tiplere uygun olarak, ait oldukları yılı izleyen 3. ayın sonuna kadar hazırlanacak ve faaliyet raporlarıyla birlikte Sayıştay'a gönderilmesi gerekecek.  

Teşekkül, müessese ve bağlı ortaklıkların yıllık hesapları ile gelir ve harcamalarına ilişkin iş ve işlemleri de Sayıştay denetimine tabi olacak. 

Etiketler