13 °C

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği RG'de

Genel sağlık sigortalısının prime esas kazançları kanuna göre belirlenecek

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği RG'de

 

ANKARA - 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve genel sağlık sigortası işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemek üzere hazırlanan Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe göre, genel sağlık sigortası kapsamında finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ile yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarında, kişilerden alınan primlerin tutarına göre herhangi bir farklılaştırma yapılamayacak.

Genel sağlık sigortalısının prime esas kazançları kanuna göre belirlenecek. İsteğe bağlı sigorta kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının prime esas kazançları ise kanuna göre belirlenen prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak koşuluyla kendilerince saptanacak.

Finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri, Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olarak kabul edilen sağlık hizmetleri esas alınarak Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), finansmanı sağlanacak ürün ve ilaçlar ise SGK, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinden oluşturulan Ödeme Komisyonu aracılığıyla belirlenecek.

Kurumca finansmanı sağlanan ve ayaktan tedavilerde gerekli görülen ilaçların, kurumla sözleşmeli eczanelerden temini zorunlu olacak. Ancak, acil haller nedeniyle genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sözleşmesiz eczanelerden reçete karşılığı temin ettiği ilaçların bedeli, acil halin kurum ünitelerince kabul edilmesi kaydıyla kişilere ödenecek.

SGK, genel sağlık sigortalısı ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerin tedavisi için gerekli görülen ancak Türkiye'de ruhsatlı olmayan veya ruhsatlı olduğu halde çeşitli nedenlerle üretilmeyen veya ithalatı yapılmayan ilaçların yurt dışından sağlanmasına ilişkin usul ve esasları Sağlık Bakanlığının görüşünü alarak belirlemeye yetkili olacak.

İş kazası ile meslek hastalığı, kaza veya hastalıklara bağlı olarak ortaya çıkan durumlarda yapılacak sağlık hizmetleri dışında estetik amaçlı yapılan her türlü sağlık hizmeti ile estetik amaçlı ortodontik diş tedavileri ve Sağlık Bakanlığınca tıbben sağlık hizmeti olduğu kabul edilmeyen sağlık hizmetlerinin finansmanı kurum tarafından sağlanmayacak.

Yönetmelikte sağlık hizmetlerinden ve yol gideri, gündelik ve refakatçi haklarından yararlanma ve hekim muayenesi ve ilaç temininde sigortalı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ödeyecekleri katkı paylarına ilişkin koşullar da sıralandı. Katılım paylarının tahsilatına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenecek.

Kurum, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi, ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri ile ayakta tedavide sağlanan ilaçlar bakımından, katılım payı alınmayacak kronik hastalıkları ayrı ayrı belirleyebilecek.

Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; kurumca belirlenen hayati öneme haiz ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçlerinden katılım payı alınmayacak.

Yönetmelikte, yurt dışında geçici veya sürekli görevle gönderilme halinde sağlanacak sağlık hizmetleriyle ilgili düzenlemeler de yer aldı.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap