8 °C

Girişimciler ile yatırımcılar "İnovasyon Pazarı”nda buluştu

IFC, General Electric (GE) ve Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası’nın katılımıyla Türkiye’de girişimcilik ekosistemini desteklemek üzere ”İnovasyon Pazarı” düzenledi.

Girişimciler ile yatırımcılar "İnovasyon Pazarı”nda buluştu

Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC, General Electric (GE) ve Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası ile ‘İnovasyon Pazarı’ adlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Etkinlikte start-up şirketleri potansiyel yatırımcı şirketlerin temsilcileriye biraraya gelerek fikirlerini sunma ve iş geliştirme imkanı buldu.

‘İnovasyon Pazarı’na davet usulü ile çağırılan 16 startup şirket, toplantıda yaklaşık 20 yerli ve yabancı şirketle fikir alışverişi, temas ve iş geliştirme fırsatı yakaladı. Toplantıya davet edilen şirketler sağlık, akıllı enerji ve endüstriyel veri yönetimine odaklanan kurumlar arasından seçildi. 

Geçtiğimiz hafta istanbul'da gerçekleşen etkinliğin açılışında konuşma yapan Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası Kurucu Direktörü İhsan Elgin: ”Şirketlerle çalışmak ve onların desteğini almak startup’lar için girişim sermayesi yatırımı almaktan bile değerlidir. Startup şirketler bir ülke ekonomisi için lokomotif rolü taşır ve inovatif çözümler arayan kurumlar için de önemli avatajlar sağlarlar. IFC’nin ev sahipliğinde düzenlemiş olduğumuz bu toplantıdan tüm tarafların yararlandığını düşünüyor ve bu buluşmanın sonucunda bir çok işbirliğinin doğmasını umuyoruz” dedi.

IFC’nin, üyesi olduğu Dünya Bankası Grubu’nun Türkiye stratejisi doğrultusunda özel sektöre finansman ve danışmanlık sağladığını belirten IFC Ülke Müdürü Aisha Williams sözlerine şunları ekledi: “Özel sektörün gelişmesi amacıyla Türk şirketleri için iş geliştirme fırsatı oluşturabileceğini düşündüğümüz her türlü kaynak, know-how ve eğitimi sağlamamızın önemli olduğuna inanıyoruz. İnovasyonun desteklenmesi,tüm dünyada IFC için öncelikli konulardan biridir. Bu doğrultuda, ev sahipliğini yaptığımız toplantıda, fikir alışverişi yapılması ve yeni işbirlikleri kurulması için hem startup’lara ve hem de şirketlere güzel bir platform sunduğumuzu düşünüyoruz.”

İş yapış şekilleri değişiyor

Taraflar arasında işbirliği yapmanın önemine dikkat çeken GE Türkiye Stratejik Yatırımlar Direktörü Erdoğan Çeşmeli “Günümüz dünyasında iş yapış şekli radikal bir şekilde değişiyor. Yeni iş dünyası artık çalışanların, şirketlerin ve kuruluşların yerel bazda inovasyon ve üretkenlik seviyelerini artıracak yeni araç ve çözümler sunuyor. Bunun sonucu olarak da girişimcilik artıyor; inovasyon ve işbirliği sayesinde ortak üretim modelleri yaratmak için fırsatlar doğuyor. GE Türkiye olarak, TeknoPark’ta yer alan İnovasyon Merkezi’mizde girişimcileri ve inovasyon yapanları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Bugün uluslararası alanda geçerliliği kabul edilmiş olan kaynaklar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki en büyük farklılıklardan birinin inovasyon göstergeleri olduğuna dikkat çekmektedir. İnovasyon, ekonomik büyüme için çok önemli bir yere sahiptir ve IFC için küresel bazda stratejik öncelikler arasında yer almaktadır.

IFC, yaklaşık 50 yıldır Türkiye’de özel sektörün kalkınmasını desteklemektedir. Toplam 4,3 milyar dolarlık mevcut yatırım portföyü ile Türkiye, IFC’nin küresel portföyü içerisindeki en büyük üçüncü ülke konumunda yer almaktadır. IFC, Dünya Bankası Grubu Ülke İşbirliği Stratejisi (2012-2016) çerçevesinde Türkiye’de özel sektöre toplam 2.8 milyar dolar tutarında destekte bulunmuştur.  

Dunya.com

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.