17 °C

Girişimlerin üçte biri teknolojilerini yeniledi

Girişimlerin üçte biri teknolojilerini yeniledi

Girişimlerin üçte biri teknolojilerini yeniledi

ANKARA - Türkiye'de 2004-2006 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde, girişimlerin yüzde 31,4'ü teknolojilerini yeniledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Yenilik Araştırması, 2004-2006" verilerini yayınladı. Verilere göre, söz konusu yılları kapsayan üç yıllık dönemde, 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 22'si piyasaya yeni ya da önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş ürün (mal veya hizmet) sundu. Aynı dönemde girişimlerin yüzde 22,6'sı süreç yeniliği uyguladı. Devam eden veya sonuçsuz kalan teknolojik yenilik faaliyetinde bulunan girişimlerin oranı ise bu dönemde yüzde 18,9 oldu. Tüm faaliyetler ele alındığında aynı dönemde bu kategorideki işletmelerin yüzde 31.4'ü tekonolijisini yeniledi. Üç yıllık dönemde, 250 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 43,5'i yenilik faaliyetinde bulundu. Bunu yüzde 37,2 ile 50-249 çalışanı olan girişimler takip etti. En az yenilik faaliyeti ise yüzde 29,7 ile 10-49 çalışanı olan girişimlerde görüldü. Yerli patner seçiliyor: Girişimlerin yüzde 18'i yenilik faaliyetleri için işbirliğinde bulundu. Bu dönemde başka bir girişim veya kuruluş ile teknolojik yenilik işbirliği yapan girişimlerin oranı yüzde 18. Girişimlerin işbirliğinde bulunduğu en önemli partner yüzde 86,9 ile ulusal girişimler, bunu yüzde 72.4 ile makine, teçhizat ve yazılım sağlayıcılar takip etti. En büyük engel maliyet: Girişimlerin yüzde 69,2'si yenilik faaliyetlerini etkiyen en önemli faktör olarak maliyetlerin "çok yüksek" olmasını gösterdi. Bunu yüzde 65,7 ile nitelikli personel yetersizliği ve yüzde 65,3 ile girişim veya girişim grubunun parasal kaynak yetersizliği takip etti. Yenilik faaliyetlerinin girişimlere en önemli katkısı mal ve hizmet kalitesini artırması oldu. Kalite arttı: 2004-2006 yıllarını kapsayan üç yıllık dönemde 10 ve daha fazla çalışanı olan girişimlerin yüzde 83'ü, yenilik faaliyetlerinin mal ve hizmet kalitesini artırdığını belirtti. Bunu yüzde 78,8 ile hizmet sunma ve üretim kapasitesini artırma ve yüzde 77,9 hizmet sunma ve üretim esnekliğini artırma izledi. Şirketler yenilik peşinde Faaliyet Oran Yenilik faaliyeti yürüten 58.2 Teknolojik yenilik faaliyeti yürüten 31.4 Ürün ve/veya süreç yeniliği yapan 29.9 Ürün yeniliği yapan 22.0 Süreç yeniliği yapan 22.6 Teknolojik yenilik faaliyeti devam eden 17.5 Teknolojik yenilik faaliyeti sonuçsuz kalan 5.4 Organizasyon ve/veya pazarlama yeniliği yapan 50.8 Organizasyon yeniliği yapan 43.2 Pazarlama yeniliği yapan 29.4