Gümrük Bakanlığı'na 40 müffettiş yardımcısı alınacak

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

 

ANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na yazılı ve sözlü sınavla 40 müfettiş yardımcısı alınacak. 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın gümrük ve ticaret müfettiş yardımcılığı giriş sınavı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na genel idare hizmetleri sınıfından 8. ve 9. dereceli kadrolara atama yapmak üzere yazılı ve sözlü sınavla 40 gümrük ve ticaret müfettiş yardımcısı alınacak. Giriş sınavının yazılı bölümü 1-2 Aralık 2012 tarihlerinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere dört oturum halinde yapılacak. 
 
Sınav başvurular 1-9 Kasım 2012 tarihleri arasında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) internet sayfasından elektronik ortamda yapılacak. Giriş sınavı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilecek. Ayrıca, sınavı kazanan adaylara tebligat yapılacak. Müfettiş yardımcılığı giriş sınav sonuçlarına, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak sözlü sınava girmeden önce adayların; sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartlarında görev yapmasına ve seyahat etmesine engel bir halinin olmadığına, sabıka kaydına ve erkek adayların askerlik durumuna dair yazılı beyanı, diğer gerekli belgeleri teslim etmesi gerekecek.