15 °C

Gümrük yönetmeliğinde değişik

Gümrük yönetmeliğinde değişik

Gümrük yönetmeliğinde değişik

(12:00)ANKARA - Gümrük Müsteşarlığınca Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklikliğe gidildi. Söz konusu yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre, "Bağlayıcı Tarife Bilgisi", "eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde sınıflandırılmasına ilişkin olarak, kişinin yazılı talebi üzerine Müsteşarlıkça veya Müsteşarlık tarafından yetkilendirilmiş Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüklerince verilen idari karar" olarak yeniden tanımlandı. Bağlayıcı Tarife Bilgisi başvurusu ise "Bağlayıcı Tarife Bilgisi Başvuru Formu" ile yapılacak. "Özet beyan ile boşaltma listesinin karşılaştırılması ve özet beyan takibatı" başlıklı maddeye, "Dökme eşyanın ölçümlerinin Draft Survey yöntemi ile yapılması durumunda ölçüm sonuçları boşaltma listelerinin düzenlenmesinde esas alınır" hükmü eklendi ve diğer fıkralar buna göre devam ettirildi. Değişiklikle, dökme olarak gelen ve her durumda tahlile gönderilecek eşyalar arasına, esası sentetik polimerler veya kimyasal olarak tadil edilmiş tabii polimerler olan, susuz bir ortamda eriyen veya dağılan boyalar ve vernikler (emaye ve laklar dahil) ve belirtilen çözeltiler de eklendi. Gümrük idareleri listesinin Gaziantep Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğü bölümünde yapılan değişiklikle, Akçakale Gümrük Müdürlüğü ile Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü de "Her Türlü İthalat, İhracat, Transit İşlemlerini Yapmaya Yetkili Gümrük İdareleri" arasına alındı.