18 °C

Günlük detaylarla uğraşan CFO, iş fırsatlarını kaçırıyor

Günlük detaylarla uğraşan CFO, iş fırsatlarını kaçırıyor

Günlük detaylarla uğraşan CFO, iş fırsatlarını kaçırıyor

Günümüz rekabet ortamında işletmelerin rekabet avantajı yaratabilmesinde çalışanların etkisi ve katkısı büyük. Yöneticilerinizin sahip olduğu yetkinlikler fark yaratmanızda oldukça önemli bir faktör. Yöneticilerin ve liderlerin sahip olması gereken temel özellikler olduğu gibi pazarlama, finans, insan kaynakları gibi farklı alanların gerektirdiği kendine has özellikler de söz konusu. Yazılım firması SAP, CFO Araştırma Servisi'ne yaptırdığı araştırma ile firmaların üst düzey finans yöneticileri olan Chief Financial Officer'ların (CFO) görevleri ve yükümlülükleri hakkındaki yaklaşımları ortaya koydu. 354 üst düzey yöneticiyle gerçekleştirilen araştırmaya katılanların yüzde 39'u CFO, yüzde 17'si finans müdür yardımcısı, yüzde 15'i finans direktörü, yüzde 13'ü denetçi, yüzde 5'i finans EVP ya da SVP'si, yüzde 11'i ise yönetim kurulu başkanı (CEO) gibi diğer üst düzey yöneticilerden seçilmiş. İdeal CFO nasıl olmalı? Araştırma sonuçlarına göre, ideal CFO'nun firmanın finans işlerinden ve finansal sonuçlardan bütünüyle sorumlu olduğu, firmanın diğer bölümleri ile yakın ilişki içerisinde süreçleri yönetmesi gerektiği belirtiliyor. Ayrıca CFO'ların farklı öneriler getiren bir konu uzmanı olduğu düşünülüyor. Araştırmaya katılanların çoğunluğuna göre CFO, firmalarda devletin koyduğu zorunluluklar ve yönetimde meydana gelen bazı sorunlar karşısında firmanın iş süreçlerinde bütünlüğü sağlayan ve bu zorluklarla mücadele eden kişi olarak tanımlanıyor. Firmaların yoğun rekabet altında büyümeye çalıştıkları dönemlerde ise CFO'nun iş stratejilerine destek vermek ve daha da önemlisi firmanın stratejik planlamasına yardımcı olması gerektiği vurgulanıyor. Araştırma sonuçlarına göre finans uzmanları, şirketlerinin CFO'ları hakkında genel olarak olumlu görüşe sahipler. Kendi CFO'larının performasına, katılımcıların yüzde 65'i mükemmel cevabını veririken, firma ortakları, C sınıf yöneticiler ve yönetim kademesinden kişilerin cevaplarında ise CFO'ların performansını övme oranında düşüş görülüyor. Araştırmaya katılanların çoğunluğu, günlük aktivitelerdeki detaylarla uğraşan bir CFO'nun çok daha önemli ve yüksek prestijli bir iş fırsatını kaçırabileceği görüşünde birleşiyor. Finansal performansın ölçülmesinde tam etkili olmalılar Araştırma sonucunda öne çıkan verilere göre; finansal performansın ölçülmesi ve raporlanmasında CFO'ların tam etkili olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 83 iken müşterilerle ilişkiler konusunda CFO'ların tam etkili olması gerektiğini söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 3. Sermayenin optimizasyonu konusunda CFO'lar yüzde 82 oranında tam etkili olmalı" denilirken; iş süreçlerinin yönetilmesi konusunda CFO'lar tam etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 5. CFO'lar şirket için strateji geliştirmeye daha fazla zaman ayırmalı diyenlerin oranı yüzde 60 iken CFO'ların şirketin genel insan kaynakları stratejisinde tam etkili olmalı diyenlerin oranı ise sadece yüzde 5. SAP Türkiye Genel Müdürü Cem Yeker araştırma sonuçlarıyla ilgili olarak "Bu araştırmayı yaptırmaktaki amaç, çok iyi bir CFO'nun hangi özelliklere ve yeteneklere sahip olması gerektiğini ortaya koymaktı. CFO'lar taşıdıkları büyük sorumlulukların yanında kendi departmanlarındaki önemli iş süreçlerini otomatikleştirmek ve standartlaştırmak adına bilgi teknolojilerine yönelik kritik yatırımlar yapıyorlar. Bu yatırımlar sadece iş süreçlerindeki zamanı azaltmak ve ya maliyeti düşürmek adına yapılmıyor aynı zamanda finansal sonuçlara da olumlu yönde etki ediyor. SAP bu bağlamda; şirketlere finansal operasyonları kolaylaştırmak, strateji uygulamalarını geliştirmek ve finansal transformasyonu mümkün kılmak adına eşi benzeri görülmemiş bir platform sunuyor" diyor. Araştırma sonuçlarının gösterdiği diğer önemli bulgular şu şekilde sıralanıyor: . Firmanın sermayesinin artırılması ve sermaye sağlayıcılarla ilişki kurulmasında, CFO'ların tam etkili olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 83, sadece işlem sürecinde etkili olması gerektiğini düşünenlerin oranı 14, sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 3. . Şirketin genel gidişatı hakkında çalışanların bilgilendirilmesi konusunda CFO'ların rolünün ne olması gerektiği sorusuna, katılımcıların yüzde 55'i tam etkili olmalı, yüzde 35'i işlem sürecinde etkili olmalı, yüzde 10'u ise sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunmalı yanıtını vermiş. . Hükümetin çıkardığı yasalara uyulmasını sağlamak konusunda CFO'ların rolünün ne olması gerektiği sorusuna ise, katılımcıların yüzde 40'ı sonuçta tam etkili olmalı, yüzde 45'i işlem sürecinde etkili olmalı, yüzde 10'u sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunmalı derken yüzde 2'si çok az rol oynamalı ya da hiç rol oynamamalı yanıtını vermiş. . Katılımcıların yüzde 70'i CFO'ların planlama, bütçeleme ve tahmin konusunda tam etkili olması gerektiğini belirtirken, yüzde 20'si işlem sürecinde etkili olması, yüzde 10'u ise sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunması gerektiğini düşünmüş. . Müşterilerle ilişkiler konusunda CFO'ların rolünün ne olması gerektiği sorusuna, katılımcıların yüzde 3'ü sonuçta tam etkili olmalı, yüzde 27'si işlem sürecinde etkili olmalı, yüzde 60'ı sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunmalı derken yüzde 10'u çok az rol oynamalı ya da hiç rol oynamamalı yanıtını vermiş. . Finansal performansın ölçülmesi ve raporlanmasında CFO'ların tam etkili olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 83, sadece işlem sürecinde etkili olması gerektiğini düşünenlerin oranı 16, sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 1 olmuş. . Sermayenin yönetimi konusunda CFO'ların rolünün ne olması gerektiği sorusuna, katılımcıların yüzde 82'si sonuçta tam etkili olmalı, yüzde 14'ü işlem sürecinde etkili olmalı, yüzde 4'ü sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunmalı yanıtını vermiş. . Sermaye yatırımı kararlarında CFO'nun tam etkili olması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 45, işlem sürecinde etkili olmasını gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 40, sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunması gerektiğini düşünenlerin oranı ise yüzde 15 olmuş. . Şirket geneli maliyet yönetimi konusunda ideal CFO sonuçta tam etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 43, işlem sürecinde etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 40, sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunmalı diyenlerin oranı yüzde 15, çok az rol oynamalı ya da hiç rol oynamamalı diyenlerin oranı ise yüzde 2 olmuş. . Katılımcıların yüzde 42'si CFO'ların kâr marjları, kazanımlar ve satılması gereken varlıklar konusunda tam etkili olması gerektiğini belirtirken, yüzde 43'ü işlem sürecinde etkili olması, yüzde 15'i ise sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunması gerektiğini düşünmüş. . Araştırmaya dahil olan yöneticilerin yüzde 20'si CFO'nun yönetim kurulu ile yönetimin ilişkileri konusunda tam etkili olması gerektiğini belirtirken, yüzde 55'i işlem sürecinde etkili olmalı, yüzde 25'i ise sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunmalı cevabını vermiş. . Şirket genelinde veya iş birimi başına strateji geliştirilmesi konusunda ideal CFO sonuçta tam etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 16, işlem sürecinde etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 49, sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunmalı diyenlerin oranı ise yüzde 35 olmuş. . Katılımcıların yüzde 16'sı CFO'ların finans dışı risk değerlendirme ve yönetimi konusunda tam etkili olması gerektiğini belirtirken, yüzde 44'ü işlem sürecinde etkili olması, yüzde 38'i ise sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunması, yüzde 2'si ise çok az rol oynaması ya da hiç rol oynamaması gerektiğini düşünmüş. . Tedarik/stratejik kaynak sağlama konusunda ideal CFO sonuçta tam etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 15, işlem sürecinde etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 43, sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunmalı diyenlerin oranı yüzde 37, çok az rol oynamalı ya da hiç rol oynamamalı diyenlerin oranı ise yüzde 5 olmuş. . İş hatlarındaki sürecin yönetilmesi konusunda ideal CFO sonuçta tam etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 5, işlem sürecinde etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 33, sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunmalı diyenlerin oranı yüzde 55, çok az rol oynamalı ya da hiç rol oynamamalı diyenlerin oranı ise yüzde 7 olmuş. . Araştırmaya dahil olan yöneticilerin yüzde 85'i CFO'nun konsolidasyon ve finansal raporlama konusunda tam etkili olması gerektiğini belirtirken, yüzde 12'si işlem sürecinde etkili olmalı, yüzde 3'ü ise sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunmalı cevabını vermiş. . Finans ve muhasebe süreci konusunda ideal CFO sonuçta tam etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 78, işlem sürecinde etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 12, sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunmalı diyenlerin oranı ise yüzde 9, çok az rol oynamalı ya da hiç rol oynamamalı diyenlerin oranı yüzde 1 olmuş. . Katılımcıların yüzde 20'si CFO'ların IT teknolojileri konusunda tam etkili olması gerektiğini belirtirken, yüzde 38'i işlem sürecinde etkili olması, yüzde 32'si ise sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunması, yüzde 10'u ise çok az rol oynaması ya da hiç rol oynamaması gerektiğini düşünmüş. . Bilgi teknolojisi stratejisi geliştirilmesi konusunda ideal CFO sonuçta tam etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 18, işlem sürecinde etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 42, sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunmalı diyenlerin oranı yüzde 37, çok az rol oynamalı ya da hiç rol oynamamalı diyenlerin oranı ise yüzde 3 olmuş. . Şirketin genel insan kaynakları stratejisinde ideal CFO sonuçta tam etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 5, işlem sürecinde etkili olmalı diyenlerin oranı yüzde 25, sadece analitik destek ve tavsiyelerde bulunmalı diyenlerin oranı yüzde 60, çok az rol oynamalı ya da hiç rol oynamamalı diyenlerin oranı ise yüzde 10 olmuş. CFO'lar şirket aktivitelerine ne kadar zaman ayırmalı? SAP tarafından yapılan araştırmada firmaların üst düzey finans yöneticileri olan Chief Financial Officer'ların (CFO) şirket içerisindeki faaliyetlere ne kadar zaman ayırmaları gerektiği ve mevcut durumun yeterli olup olmadığı da sorgulanmış. Buna göre CFO'ların yeterli zaman ayırdıkları ve eskisi kadar zaman ayırmaya devam etmeleri gerektiği düşünülen konular şunlar: - Yatırımcılarla şirket adına konuşulması - Müşteri ilişkileri yönetimi - Sermaye artırımı ve borç yönetimi - Tedarikçilerle ilişkilerin yönetilmesi - Hükümet yönetmeliklerine uyum sağlanması - Şirket birleşmeleri, şirket satın alımları ya da şirket satımı konuları - Maliyet yönetimi - Sermaye yatırımları konusunda karar alma sürecine ayrılan zaman - Bütçe planlaması ve tahmini - Finansal ve operasyonel performansı ölçme ve raporlama - Finans dışı sorunları belirleme ve yönetme - Yönetim kurulu ve yönetici ilişkileri - Bilgi teknolojileri stratejileri - IT işlemi hataları - Finans ve muhasebe süreçleriyle ilgili konular - Şirketin genel insan kaynakları stratejisi Katılımcılar, CFO'ların şirket geneli ya da şirket birimleri için strateji geliştirmeye daha fazla zaman ayırmaları gerektiğini düşünüyorlar. Araştırma sonuçlarına göre bu görüşte olanların oranı yüzde 60 olurken, eskisi kadar zaman ayırmalı diyenlerin oranı yüzde 37, daha az zaman ve dikkat ayırmalı diyenlerin oranı ise yüzde 3 olmuş. Yüklü programları kullanabilen ve uygulama geliştirebilen çalışanlara ihtiyaç var Lotus, Türkiye'deki bilişim ve telekomünikasyon alanında uzman eksiğini kapatmak için bir dizi eğitimi hayata geçirmeye başladı. Türkiye'de binden fazla kurum ve 150 binden fazla kişinin kullandığı Lotus ekosisteminde nitelikli iş gücü açığını kapatmak isteyen Lotus, Edutime Bilgi Teknolojileri Akademisi ve İnproda İnsan Kaynakları Danışmanlığı ile ortak bir projeye imza attı. "Lotus Eğitim" adını taşıyan bu proje, bilişim profesyonelleri yanında üniversite mezunlarına ve son sınıf öğrencilerine, Lotus eğitimlerinin verilmesini ve uluslararası yetkinlikte Lotus sertifikası kazandırmasını amaçlıyor. Temmuz ayında başlayacak olan Lotus Eğitim Projesi için kayıtlar başladı. Proje kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerler, IBM iş ortakları ve müşterilerinde staja ya da işe başlama imkanı da bulabilecek. Bunun için İnproda İnsan Kaynakları Danışmanlığı tarafından başarılı olan öğrencilere iş görüşmesi garantisi verilecek. Lotus Eğitim Projesi hakkında bilgi veren IBM Lotus Satış Yöneticisi Murat Tüzüm, Lotus dünyasının iyi eğitimli kişilere ihtiyacı olduğunu belirtti. Tüzüm, kariyer planlama aşamasında olan kişilerin de pazardaki eğilimleri ve fırsatları takip ederek doğru alana yatırım yapmaları gerektiğini aktardı. Bilişim alanında artan istihdam sorunu var Yapılan eğitimlerin ardından katılımcılara İK desteği verecek olan İnproda İnsan Kaynakları Genel Müdürü Günnur Aktoros ise "Bilişim ve telekomünikasyon alanında her yıl gittikçe artan bir istihdam sorunu bulunmakta. Bu sorunun ortadan kalkması için bu ve bunun gibi projelerin hayata geçirilmesi önemli. Biz İnproda olarak katılımcıların eğitim sonrasında iş bulmaları için elimizden geleni yapacağız" dedi. Lotus Eğitim Projesi'ne ev sahipliği yapacak olan Edutime Bilgi Teknolojileri Akademisi adına konuşan genel müdür Özgür Demir şunları belirtti "Türkiye'de özellikle bilişim eğitimi konusunda ciddi eksiklikler yaşanıyor. Bütün BT firmaları sanıldığının aksine bilgisayar mühendisi aramıyor. Firmaların yüklü programlarını kullanabilen ve uygulama geliştirebilen çalışanlara ihtiyacı var. Lotus eğitim programı sayesinde bu yetkinliği katılımcılara kazandıracağımızı düşünüyoruz" Kocaeli Üniversitesi'nden yeni bir yüksek lisans programı Çalışma ilişkileri yönetimi alanındaki değişim ve gelişmelerden beslenen, bilgi, beceri ve davranışsal yönleriyle gelişmiş çalışanlar ve yöneticiler, günümüz çalışma yaşamının temel unsurlarından. Bu bağlamda çalışan memnuniyeti, işyeri barışı ve etkinliği öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde tüm çalışma ilişkileri taraflarına sosyo-ekonomik politikalardaki farklılaşma, insan kaynakları, yasal düzen, teknolojik değişim ve gelişme, yönetim, çalışma psikolojisi ve toplumsal yapı değişimi gibi konularda kuramsal, aynı zamanda uygulamaya dönük ve güncel bilgileri içeren çok disiplinli bir program oluşturdu. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü yönetiminde, 2008-2009 eğitim öğretim yılında II. Öğretim kapsamında, çalışma ilişkileri yönetimi tezsiz yüksek lisans programı açılacak. Kontenjanı 60 kişi olan programın amacı, çalışma ilişkileri yönetimindeki değişimi ve gelişmeleri, ilgililere kuramsal ve uygulamalı olarak aktarmak. Programda yer alan ders başlıklarından bazıları şunlar: - Sosyo-ekonomik politikalar ve çalışma ilişkilerinde değişim - Türk endüstri ilişkilerinin yasal çerçevesi - Kuramsal ve uygulamalı insan kaynakları yönetimi - İş hukuku uygulamaları ve sorunları - İşyerinde demokrasi - Endüstri ilişkileri ve sendikal hareket - Çalışma yaşamında tutum ve davranışlar - Uluslararası çalışma hakları - Kariyer ve performans geliştirme Test Etik performansınızı değerlendirin Etik güçlerimiz ve zayıflıklarımız hakkında çoğumuzun bir fikri vardır. Bir iş başarısını abartırsak vicdan azabı çekebiliriz. Çalışanlarımıza gösterdiğimiz adaletimizden çok emin olabiliriz. Ancak kendi etik performansımıza dair veriler genellikle eksiktir. "Etik Zeka" kitabının yazarları Doug Lennick ve Fred Kiel "Etik Yeterlilik Envanteri"ni (EYE) geliştirmişler. Aşağıda yer alan EYE, bir özbildirim anket. Yani her bir maddede kendinizi değerlendirecek ve sonuçlardan anlamı siz çıkaracaksınız. Bunun için her ifadeye aşağıdaki yanıtlardan birisini vererek seçtiğiniz yanıta ait puanınızı hesaplayın. Asla: 1 Nadiren:2 Bazen:3 Çoğu zaman:4 Her zaman: 5 1. Hareketlerimi yönlendiren ilkeleri, değerleri ve inançları açık şekilde ifade edebilirim. 2. Saklamak için ağır basan etik bir neden yoksa, doğruyu söylerim. 3. Birisinin doğru olmayan bir şey yaptığını görürsem, genellikle ona karşı çıkarım. 4. Bir şey yapmayı kabul ettiğimde, daima yerine getiririm. 5. Yanlış olduğu ortaya çıkan bir karar verdiğimde, kararımın yanlış olduğunu kabul ederim. 6. Hatalarıma ve başarısızlıklarıma sahip çıkarım. 7. İş arkadaşlarım, onlara yardım etmek için yolumu değiştirdiğimi söylerler. 8. Yeni kişilerle tanıştığımda onlara karşı ilk yaklaşımım içten davranmaktır. 9. Hatalarımın başarıya giden yolda benim için birer ders olduğunu kavrayarak, hatalarımın olumlu yönlerini takdir ederim. 10. Birisi ciddi bir yanlış yapsa bile "bağışlama ve unutma" özelliğine sahibim. 11. Önemli bir karar vermek zorunda kaldığımda, vermek istediğim kararın ruhumun derinliklerindeki ilkelerimle, değerlerimle ve inançlarımla aynı doğrultuda olup olmadığını değerlendiririm. 12. Arkadaşlarım, onlara doğruyu söyleyeceğime güvenebileceklerini bilirler. 13. Patronumun doğru olmayan bir şey yaptığına inanıyorsam, ona karşı çıkarım. 14. Arkadaşlarımın ve meslektaşlarım sözümü tutacağım konusunda bana güvenebileceklerini bilirler. 15. Bir yanlışlık yaptığımda durumu düzeltme sorumluluğunu alırım. 16. Yanlışlarımın sonuçlarını kabullenmeye hazırım. 17. Benim liderlik yaklaşımım, başkalarına hizmet ederek liderlik etmektir. 18. Birlikte çalıştığım insanlara "beşeri sermaye" olarak değil gerçekten insan olarak önem veririm. 19. Hatalarımı devam ettirme dürtüsüne karşı direnirim. 20. Birilerini affettiğim zaman, bunun onlara olduğu kadar bana da yarar sağladığını görürüm. 21. Arkadaşlarım, davranışlarımın inançlarımla ve değerlerimle çok tutarlı olduğunu söylerler. 22. İş arkadaşlarım benim dürüst biri olduğumu düşünürler. 23. Şirketimin etik ve yasal olmayan bir davranış içinde olduğunu öğrenirsem, kariyerimin olumsuz etkileneceğini bilsem bile bunu rapor ederim. 24. Bir durum nedeniyle sözümü tutamayacaksam, anlaşmayı yeniden görüşmek üzere ilgili kişilere danışırım. 25. İş arkadaşlarım kararlarıma sahip çıktığımı söylerler. 26. Hatalarımı, performansımı geliştirmek için bir fırsat olarak kullanırım. 27. İş arkadaşlarımın gelişim ihtiyaçlarına dikkat ederim. 28. İş arkadaşlarım şefkatli bir insan olduğumu söylerler. 29. İş arkadaşlarım, hatalarım ve başarısızlıklarım konusunda gerçekçi bir tutuma sahip olduğumu söylerler. 30. Diğer insanların hata yapabileceğini kabul ederim. 31. İş arkadaşlarım, davranışlarımın inançlarımla ve değerlerimle çok tutarlı olduğumu söylerler. 32. Saygılı bir şekilde olumsuz geri bildirimde bulunabilirim. 33. İş arkadaşlarım inançlarımı savunan tipte bir insan olduğumu söylerler. 34. Birisi benden bir sır tutmamı isterse, tutarım. 35. İşler sarpa sardığında, başkalarını ya da koşulları suçlamam. 36. Riske tahammül edilmesini teşvik etmek için iş arkadaşlarımla hatalarımı tartışırım. 37. Zamanımın önemli bir kısmını iş arkadaşlarıma kaynak sağlamakla ve engelleri kaldırmakla geçiririm. 38. İş arkadaşlarıma önem verdiğim için önemli kişisel hedeflerini başarma çabalarını aktif şekilde desteklerim. 39. Hayatımda ciddi bir yanlışlık yaptığım zaman bile kendimi affedebilir ve devam edebilirim. 40. İnsanlar yanlışlık yaptıkları zaman bile onlara güvenmeye devam ederim. Etik yeterlilikler cetveli 1-11-21-31 numaralı sorulara verdiğiniz cevapların toplam puanı "İlkelerle, değerlerle ve inançlarla tutarlı şekilde hareket etmek" konusundaki yeterliliğinizi gösteriyor. 2-12-22-32 numaralı sorulara verdiğiniz cevapların toplam puanı "Doğruyu söylemek" konusundaki yeterliliğinizi gösteriyor. 3-13-23-33 numaralı sorulara verdiğiniz cevapların toplam puanı "Doğru olanı savunmak" konusundaki yeterliliğinizi gösteriyor. 4-14-24-34 numaralı sorulara verdiğiniz cevapların toplam puanı "Sözlerini tutmak" konusundaki yeterliliğinizi gösteriyor. 5-15-25-35 numaralı sorulara verdiğiniz cevapların toplam puanı "Kişisel seçimlerin sorumluluğunu almak" konusundaki yeterliliğinizi gösteriyor. 6-16-26-36 numaralı sorulara verdiğiniz cevapların toplam puanı "Yanlışları ve başarısızlıkları kabul etmek" konusundaki yeterliliğinizi gösteriyor. 7-17-27-37 numaralı sorulara verdiğiniz cevapların toplam puanı "Başkalarına hizmet sorumluluğunu kucaklamak" konusundaki yeterliliğinizi gösteriyor. 8-18-28-38 numaralı sorulara verdiğiniz cevapların toplam puanı "Başkalarına aktif şekilde özen göstermek" konusundaki yeterliliğinizi gösteriyor. 9-19-29-39 numaralı sorulara verdiğiniz cevapların toplam puanı "Kendi yanlışlarını affedebilmek" konusundaki yeterliliğinizi gösteriyor. 10-20-30-40 numaralı sorulara verdiğiniz cevapların toplam puanı "Başkalarının yanlışlarını affedebilmek" konusundaki yeterliliğinizi gösteriyor. Toplam EYE puanınız hizada olmanızın bir ölçüsü. Toplam puanınız yüksekse, inançlarınızla ve hedeflerinizle tutarlı şekilde hareket etme olasılığınız da yüksek. Puanınız düşükse, muhtemelen genel davranışınız inandıklarınızla ve kendiniz için istediklerinizle uyumlu değil anlamına geliyor. 90-100 arası, çok yüksek 80-89 arası, yüksek 60-79 arası, orta 40-59 arası, düşük 20-39 arası, çok düşük