Hak-İş'ten kıdemde yeni sisteme şartlı destek

Konfederasyon tarafından hazırlanan raporda, mevcut kıdem tazminatı sisteminin sürdürülebilir ve adaletli olmadığı savunularak, daha güçlü ve kapsayıcı yeni bir modele ihtiyaç duyulduğu belirtildi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Hak-İş Konfederasyonunca hazırlanan "Kıdem Tazminatı Raporu"nda, kazanılmış haklardan geriye gidişin olmadığı, istisnasız her çalışanın süre sınırı bulunmadan bu tazminattan yararlandığı ve işçi haklarının devlet güvencesinde olduğu yeni bir sistemin destekleneceği bildirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 4 Temmuz'daki Üçlü Danışma Kurulunu "Kıdem Tazminatında Reform" gündemiyle toplaması, çalışma hayatında kıdem tazminatı tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

Türk-İş ve DİSK'in sıcak bakmadığı yeni sisteme, Hak-İş'ten şartlı destek geldi.

Hak-İş, kıdem tazminatıyla ilgili tespit, talep ve önerilerini içeren "Kıdem Tazminatı Raporu" hazırladı.

Mevcut kıdem tazminatı sisteminin sürdürülebilir ve adaletli olmadığı savunulan raporda, bunun yasal birtakım boşluklar ile bazı işverenlerin olumsuz uygulamalarından kaynakladığı ifade edildi.

"Tavan uygulaması nedeniyle 30 günlük hak karşılık bulamıyor"

İş akdini feshetmek zorunda kalanlara ve 1 yıldan az çalışanlara kıdem tazminatının ödenmediği belirtilen raporda, bunların iki önemli sorun olduğu kaydedildi.

Raporda, İş Kanunu kapsamı dışında kalan işçilerin de kıdem tazminatı hakkından yararlanamadığı hatırlatıldı.

Tavan uygulaması nedeniyle 30 günlük hakkın karşılık bulmadığına işaret edilen raporda, kıdem tazminatı konusunda güçlü ve kapsayıcı yeni bir modele ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

"Kaynak aktarımı yapılamayacağı açıkça ortaya konulmalı"

Yeni modelin her şeyden önce şeffaf ve sürdürülebilir olması gerektiği bildirilen raporda, "Uygulanacak model, kamu harcamalarını karşılamak ya da işverenlere kredi temini niyetiyle hazırlanırsa bu, düzenlemenin amacına baştan zarar verir. Bu tip suistimallere neden olmamak adına yasal düzenleme yapılırken, başka yerlere kaynak aktarımı yapılamayacağı açıkça ortaya konulmalıdır." ifadelerine yer verildi.

Raporda, kazanılmış haklardan geriye gidişin olmadığı, istisnasız her çalışanın süre sınırı bulunmadan kıdem tazminatından yararlandığı ve işçilerin haklarının devlet güvencesinde olduğu yeni bir sistemin destekleneceği kaydedildi.

"Uzmanların katılımıyla bir çalıştay yapılmalı"

Raporda, Hak-İş'in haksızlık ve adaletsizliklerin bulunmadığı, alın terinin korunduğu, bir günlük çalışmanın dahi ziyan edilmeden karşılığının alındığı, şeffaf ve sürdürülebilir bir sistem için katkı vermeye hazır olduğu belirtildi.

Hak-İş'in, toplumsal barış, çalışma barışı ile sosyal diyaloğa inanan ve bunu destekleyen bir işçi kuruluşu olduğuna işaret edilen raporda, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda işçi ve işveren tarafının uzmanlarının katılımıyla bir çalıştay yapılarak, kıdem tazminatıyla ilgili sorunlara yönelik gerekli adımların atılmasını önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bu konularda ilginizi çekebilir