13 °C

Halkın yüzde 25'i internete erişiyor

TÜİK, 'Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'nı açıkladı

Halkın yüzde 25'i internete erişiyor

ANKARA - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),Türkiye'de hane halkının yüzde 24,47'sinin internete erişim imkanına sahip olduğunu bildirdi.

TÜİK'in Nisan ayında yaptığı 'Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, hane halkının yüzde 24,47'sinin internete erişim imkanına sahip olduğu ortaya çıktı. Hanelerin yüzde 29,6'sının internete ihtiyaç duymadıkları için internete bağlanmadığı belirlenen araştırmada, Türkiye'de en yaygın internet bağlantısının ADSL olduğu görüldü.

Araştırmada, 16-74 yaş grubundaki hane halkı bireylerinin bilgisayar ve internet kullanım oranlarının sırasıyla yüzde 38,1 ve yüzde 35,8 olduğu, bu yıl Ocak-Mart döneminde 16-74 yaş grubundaki hane halkı bireylerinin yüzde 34,3'ünün bilgisayar kullandığı, bu bireylerin yüzde 62,4'ünün hemen hemen her gün bilgisayar kullandığı belirtildi. Aynı dönemde bireylerin yüzde 61,6'sının evinde, yüzde 37,6'sının iş yerinde ve yüzde 21,8'inin internet kafede bilgisayar kullandığı, Ocak-Mart döneminde 16-74 yaş grubundaki hane halkı bireylerinin yüzde 32,2'sinin ve bu bireylerin de yüzde 59,7'sinin hemen hemen her gün internet kullandığı ifade edildi. İnternet kullanan bireylerin yüzde 52,2'sinin evinde, yüzde 38,4'ünün iş yerinde ve yüzde 24,2'sinin internet kafede internet kullandığı belirtilen araştırmaya göre, bilgisayar ve internet kullanım oranının en yüksek olduğu yaş grubunun 16-24 iken, bu yaş grubunu 23-34 yaş grubu izliyor. Bilgisayar ve internet kullanım oranının tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksek olduğuna dikkat çekilen araştırmada, eğitim durumuna göre en fazla bilgisayar ve internet kullanım oranının sırasıyla yüzde 87,9 ve yüzde 87,2 ile yüksek okul, fakülte ve daha üst eğitim kurumları mezunları olduğu, bunu yüzde 67,2 bilgisayar ve yüzde 64 internet kullanımı ile lise ve dengi okul mezunları takip ettiği bildirildi. İş gücü durumu dikkate alındığında, işverenlerde bilgisayar ve internet kullanım oranlarının sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 66,3, ücretli ve maaşlı çalışanlarda yüzde 61,4 ve yüzde 58,6 ve işsizlerde ise yüzde 49,9 ve yüzde 47,7 olduğu kaydedildi.

En çok gazete ve dergi okumak için kullanılıyor

Araştırma, Ocak-Mart döneminde hane halkı bireylerinin yüzde 76'sının gazete ya da dergi okuma, yüzde 74'ünün e-posta gönderme, yüzde 69,7'sinin anlık ileti gönderme ve yüzde 65,2'sinin ise müzik indirme ya da dinleme için interneti kullandığını ortaya çıkardı. Aynı dönemde hane halkı bireylerinin yüzde 7,2'sinin internet üzerinden mal veya hizmet siparişi verdiği ya da satın aldığı, bu oranının 3 ay ile 1 yıl önce internet kullanıcılarında yüzde 2,7, bir yıldan uzun internet kullanıcılarında ise yüzde 1,7 olduğu belirtildi. İnternet üzerinden hiç mal veya hizmet siparişi vermeyen ya da satın almayan hane halkı bireylerinin oranının ise yüzde 88,4 olduğu belirlendi. Araştırmaya göre, Nisan 2002-Mart 2008 dönemini kapsayan son 12 ayda internet üzerinden mal veya hizmet siparişi veren ya da satın alan hane halkı bireylerinin yüzde 30,4'ü internet üzerinden elektronik araçlar aldı, bunu yüzde 25,2 ile ev eşyası, yüzde 23,4 ile kitap, dergi, gazete, yüzde 18,2 ile giyim ve spor malzemeleri izledi.

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap