Hedefler İçin İş Dünyası Platformu kuruldu

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Boyner, kurdukları platformun Türkiye ve bölge için önemli bir sorumluluğu yerine getireceğine dikkati çekerek, "Platform, düşünceyi etkin eylemlere dönüştürebilen bu 'Think Do Tank' kuruluşlarından biri olmayı hedefliyor" dedi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Türkiye’de BM’nin evrensel çağrısı olan “Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” doğrultusunda çalışacak dünyanın ilk özel sektör inisiyatifiyle hayata geçirilmiş düşünce ve uygulama platformunu kurdu.

Platformun tanıtım toplantısı iş dünyasının katılımıyla düzenlenen bir törenle yapıldı. Burada konuşan Boyner, platformun hedeflerine ilişkin bilgiler verdi.

Dünyanın bugün insanlık tarihinin en iyi zamanlarını yaşamasına rağmen küresel eşitsizliğin tüm tarihteki en üst seviyeye geldiğini hatırlatan Boyner, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden çevreye, adaletten iklim değişikliğine, yoksulluk ve açlığa uzanan sorunların yaşadığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler'in (BM) üye ülkeleri bu sorunları gündemine alarak, 2030 yılına kadar yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek için 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefini benimsedi. 2030 yılına sadece 11 yıl kaldı. Bu 11 yılda, dünyadaki açlığa son verebilir, kadın-erkek eşitliğini sağlayabilir ya da iklim değişikliğini durdurabilir miyiz?

Geçtiğimiz dört yılda küresel performansımıza bakarak karamsar olmakla birlikte, diğer yandan elimizdeki imkanları göz önünde bulundurduğumuzda ‘evet’, bunları hala gerçekleştirebiliriz. Küresel hedeflerin belki de önemli unsuru, küresel sorunların küresel çözümler gerektirdiği mottosundan hareketle ulusal ve uluslararası düzeyde iş birliğini ön plana çıkarması. Hükümetler, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları, akademi başta olmak üzere tüm paydaşları kapsayıcı bir şekilde süreçlere dahil edebilirsek, evet, başarabiliriz."

"Gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef yok"

Boyner, genç ve dinamik nüfusu ve değişime açık iş dünyası ile Türkiye’nin hızlı adaptasyon kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, "Aynı hedef için bir araya geldiğimizde gerçekleştiremeyeceğimiz hiçbir hedef yok." dedi.

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nu, Türkiye’de, bu ortak hareketi mümkün kılabilmek hedefiyle kurduklarını anlatan Boyner, TÜSİAD ve TÜRKONFED’in üye tabanında yer alan 40 binden fazla şirketi, 244 derneği ve UNDP’nin geniş küresel ağını bir araya getiren platformun, aynı zamanda tüm bu kuruluşların insan kaynağı ve finans kaynağı çeşitliğini de buluşturduğunu söyledi.

Platformun şimdiye kadar özveriyle kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları yürütmüş olan ve planları dahilinde olan tüm şirketlerin ellerindeki kaynaklarını daha verimli ve etkin kullanmalarını sağlayacak çok ortaklı programları hayata geçireceğini aktaran Boyner, "Bu kaynakların kamu ve sivil toplumun sağladığı olanaklarla en doğru şekilde buluşmasını sağlayacak." dedi.

"Üretilen düşünceyi, sahaya inerek uygulayacağız"

Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun, odağına sürdürülebilir kalkınmayı alan, özel sektör inisiyatifi ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile hayata geçirilmiş bir "düşünce-uygulama" platformu olarak da dünyada bir ilk niteliğinde olduğunu söyleyen Boyner, şunları kaydetti:

"Bildiğiniz üzere 'think tank' kuruluşları düşünce üretir, politika önerilerini ortaya koyar. Oysa değişen dünyada düşünce kuruluşları da dönüşüyor. Artık 'Think Do Tank' çağındayız. İşte Hedefler İçin İş Dünyası Platformu düşünceyi etkin eylemlere dönüştürebilen bu 'Think Do Tank' kuruluşlarından biri olmayı hedefliyor.

Öncü bir araştırma ve çözüm merkezi olarak tasarlanan platform, BM’nin yoksulluktan iklim değişikliğine, toplumsal cinsiyet eşitliğinden çevre sorunlarına kadar 17 hedefi temel alacak çalışmalar gerçekleştirecek. Önümüzdeki iki yıl süresinde ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri bağlamında sektörel ve bölgesel ihtiyaçlarını 'teşhis' ederken, eş zamanlı olarak da, özel sektör ve paydaşlar ile ortak çözüm stratejileri geliştirerek çok ortaklı kamu-özel sektör programlarını hayata geçireceğiz. Yani hedefler doğrultusunda üretilen düşünceyi, sahaya inerek uygulayacağız."

"Yatırımlarla 12 trilyon dolar değerinde pazar fırsatı yaratılacak"

Boyner, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’yle yoksulluğun ana nedenlerine çözüm bulmayı ve "kimseyi arkada bırakmadan" herkes için fayda sağlayan bir kalkınma modeli yaratmayı amaçladıklarını belirterek, hedeflerin aynı zamanda iş dünyası için de çok önemli fırsatlar barındırdığını söyledi.

Boyner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha İyi İş, Daha İyi Dünya Raporu’na göre iş dünyasının sürdürülebilirlik gündemine liderlik ederek yapacağı yatırımlar ile 2030 yılına gelindiğinde 12 trilyon dolar değerinde pazar fırsatı yaratılacak. Bu fırsatların yoğunlaştığı sektörler ise tarım ve gıda, enerji ve sağlık olarak karşımıza çıkıyor ve dünya ekonomisinin yüzde 60’ını oluşturuyor.

Araştırmalar aynı zamanda, küresel hedeflere yönelik harekete geçen şirketlerin daha çok küresel yatırım çektiğini gösteriyor. 2014 verilerine göre yatırımcılar sadece ABD’de 6 trilyon dolar, dünyada ise 21,4 trilyon doları Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne bağlı şirketlere yatırmışlar. Benzer şekilde bu şirketler ulusal destek ve uluslararası fonlardan daha fazla faydalanıyor.

UNDP’nin özel sektör odaklı 'Unchartered Waters' raporuna göre, hedeflerin uygulamaya konması, şirketlere finansal değerin yanı sıra nitelikli insan kaynağına erişim, daha güçlü ve sürdürülebilir tedarik zinciri, artan verimlilik ve inovasyon gibi daha birçok fırsat sunuyor. Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne ulaşmak, hepimiz için daha gelişmiş ve müreffeh bir Türkiye ve çok daha yaşanılası bir dünya anlamına geliyor. Bu hedeflerle umut edilen rengarenk, kalkınmış, tertemiz ve eşit bir dünya için, platform olarak TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP olarak oluşturduğumuz güç birliği ile var gücümüzle çalışacağız."

"İnsanlık en az 150 yıldır bindiği dalı kesiyor"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, geçmişte her kültürün geleceğe dair bir fikri olduğunu belirterek, tarih boyunca uygarlıkların sorunlarla başa çıkmak için doğaya hükmetmeye çalıştığını kaydetti.

Dünyanın geldiği noktada iklim değişikliği, doğal kaynakların tükenmesi ve sosyal eşitsizliklerle karşı karşıya bulunduğunu anlatan Bilecik, "İnsanlık güvende hissetmek için attığı tüm adımlarla ve aldığı bütün kararlarla en az 150 yıldır bindiği dalı kesiyor. Maalesef böyle." ifadelerini kullandı.

Kötümserliği umutsuzluğu bahanesi olarak gördüğünü belirten Bilecik, şöyle konuştu:
"İş dünyası liderleri olarak kurumlarımızın dört duvardan ibaret olmadığını biliyoruz. Artan sorumluluklarımızın ve etki alanımızın da potansiyelimizin de farkındayız. Sürdürülebilir kalkınma gündeminin kilitlerini, yarattığımız bu değer zinciri ile geliştireceğimiz yeni iş modelleri üzerinden çözebileceğimizi düşünüyoruz. Bu iş modelinde her kesimin ama istisnasız her kesimin rolü ve sorumluluğu var. Herkesin desteğine, katkısına ihtiyacımız var. Kaybedecek zamanımız da hiç yok. Gereksinimleri hemen sahada tespit etmeye ve çözüm üretmeye başlamanın zamanı gelmiş de geçiyor.

Bizler sadece işleri doğru yapan değil, doğru işleri yapan sorumlu insanlar olmak arzusu ile de gerek TÜRKONFED gerekse UNDP ile bir araya geldik, çok büyük bir keyifle…"

"Desteklerinizi bekliyorum"

Bilecik, TÜSİAD’ın kalkınma gündemini kurulduğu 1971 yılından bu yana benimsediğini anımsatarak, derneğin bu alanda çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

TÜSİAD'ın yıllarca yürüttüğü sürdürülebilirlik faaliyetlerinin, bugün duyurulan platformun bir müjdecisi olduğuna inandığını belirten Bilecik, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefler İçin İş Dünyası Platformu'nu iş dünyasının sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçmesi için diğer paydaşlar ile farklı iş birlikleri kurması ve çözümün ortağı olması hayali ile hayata geçirdiğimize inanıyorum. Bu platformun önümüzdeki dönemde de bölgemizin kalkınma gündeminin ana çözüm merkezi olacağına hem inanıyorum hem de böyle olması için desteklerinizi bekliyorum."

"Platform ile sorunlara entegre çözümler geliştireceğiz"

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, platform ile ekonomik büyüme ve istihdam mekanizmasının önemli bir parçası olan özel sektörün, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin gerçekleştirilmesinde önemli bir kaldıraç görevi üstlendiğini söyledi.

Turan, "Platform ile ilk etapta, TÜSİAD ile birlikte TÜRKONFED’in Anadolu’ya yayılan 40 bin firmaya ulaşan üye yapısını harekete geçireceğiz. Sadece kalkınma aracı değil, aynı zamanda kalkınmanın sağlayıcısı da olacak platform ile sorunlara entegre çözümler geliştireceğiz." diye konuştu.

Birleşmiş Milletler Türkiye Mukim Koordinatörü Irena Vojackova-Sollorano da, özel sektörün artık kalkınmanın sadece bir aracı değil aynı zamanda bir oyuncusu konumuna geldiğini belirterek, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun da bu önemli değişimin bir sonucu olarak ortaya çıktığını söyledi.

Mutabakat zaptı imzalandı

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi, Hedefler İçin İş Dünyası Platformu’nun, sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini pozitif yönde geliştirmek isteyen sorumluluk sahibi işletmelerin ihtiyaç duyduğu araştırma verileri ve nitelikli rehberliği sağlayacağını vurguladı.

Tomasi, "Platformun ortaya koyacağı çıktılar, işletmelerin uzun vadeli başarısını güvence altına alırken, sürdürülebilir kalkınma, refah ve barışa da anlamlı katkılar sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKONFED, TÜSİAD ve UNDP’nin ortak girişimiyle kurulan platformun mutabakat zaptını, Turan, Bilecik ve Tomasi imzaladı.