17 °C

Her 100 liralık verginin 32,4 lirası kaçak

Her 100 liralık verginin 32,4 lirası kaçak

Her 100 liralık verginin 32,4 lirası kaçak

ANKARA - Maliye Bakanlığı denetim birimlerinin geçen yıl yaptıkları incelemeler her 100 liralık verginin 32,4 lirasının devletten kaçırıldığını ortaya koydu. Türkiye'de en fazla vergi kaçağının da geçici vergi ve damga vergisinde yaşandığı anlaşıldı. 2006 yılında 110 bin 442 vergi incelemesi gerçekleştiren denetim birimleri, geçen yıl 135 bin 847 mükellefi de mercek altına aldı. 2006 yılında 46 milyar 796 milyon 638 bin YTL tutarında matrah incelenirken, bu rakam 2007'de 63 milyar 409 milyon 73 bin YTL olarak belirlendi. Hesap uzmanları, maliye müfettişleri, gelirler kontrolörleri, vergi denetmenleri ve vergi dairesi müdürlerinden oluşan denetim birimleri, geçtiğimiz yıl yaptıkları incelemelerde 63,4 milyar YTL'lik beyana karşılık, 30 milyar 450 milyon 980 bin YTL gelirin gizlendiği ve kaçırıldığını tespit etti. Kaçırılan miktar toplam verginin yüzde 32,4'lük bölümüne tekabül ederken 2006 yılında bu oranın yüzde 50,3 olduğu dikkate alındığında bulunan matrah farkında önemli bir azalma meydana geldiği de gözlendi. KDV iadelerinde yüzde 69'luk suiistimal Bu arada vergi incelemelerinin vergi türlerine göre dağılımı, en fazla kaçağın geçici vergi ve damga vergisinde yaşanıyor. Geçici vergide yüzde 81,8, damga vergisinde yüzde 73,3 olan vergi kaçağı oranı, banka ve sigorta muameleleri vergisinde yüzde 64,7, gelir vergisinde yüzde 45,2, kurumlar vergisinde yüzde 42,1, katma değer vergisinde yüzde 10,9, veraset ve intikal vergisinde ise yüzde 19,1 olarak hesaplandı. İhracatçıya KDV iadesi incelemelerinde ise yüzde 69'luk bir suistimal saptandı. KDV iadelerinde 470 milyon 825 bin YTL'lik matrahta, 1 milyar 47 milyon 493 bin YTL'lik bir fark bulundu. Maliye Bakanlığı denetim birimlerinin 2007'deki vergi incelemelerinde şu sonuçlara ulaşıldı: