İflas ertelemenin kaldırılması tasarısı TBMM’de

İflas ertelemenin kaldırılarak, konkordatonun yeniden yapılandırılarak 23 ayda çözüme ulaşılmasını düzenleyen kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA (DÜNYA) - İflas ertelemenin kaldırılarak, konkordatonun yeniden yapılandırılarak 23 ayda çözüme ulaşılmasını düzenleyen kanun tasarısı TBMM’ye sunuldu. Tasarıyla, konkordato sistemi yeniden düzenlendi.

Konkordato ilan eden şirket, belirli şartlar altında 23 aya kadar borçlarını ödemek için alacaklılarla anlaşarak süre kazanabilecek. Bu süre içinde sorunlarını çözemezse iflas edecek. Konkordatoda alacaklılara ödenen paralardan binde 2,27 oranında harç alınacak.

Tasarıyla, “geçici konkordato” adı altında borçlulara yeni bir hak sağlandı. Buna göre, borçlu mahkemeden “geçici konkordato” talep edebilecek ve böylece 5 ay süreyle koruma kazanabilecek. Bu düzenlemenin iflas ertelemedeki tedbir kararlarından elde edilen deneyimle, tedbir kararı yerine daha uygun bir hukuki düzenleme olduğu belirtildi.

Tasarıyla çeşitli alanlarda düzenleme yapılıyor. Buna göre iflasta eğer şirket ekonomik bütünlük arzediyorsa veya tamamının satılması malların tek tek satılmasından daha karlı görünüyorsa bütün olarak satılabilecek. 100 bin TL’nin altındaki ticari davalar, basit yargılama usulüyle görülecek.

Tasarıyla, iflas kararı alındıktan sonra ilk alacaklı toplantısına kadar müflisin bütün mağaza, depo, imalathanelerinin mühürlenmesi uygulaması kaldırıldı. İflas dairesi gerekli görürse bu birimlerde satışın devamına karar verebilecek. Böylece alacaklı ve borçlu lehine mali kazanç elde edilebilecek. İflas masası, alacaklı masasına kabul edilenlerin tasfiyeye ilişkin bilgi taleplerini karşılayacak.

Tasarıda Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi kurulması da kararlaştırıldı. Bu sistemi PTT kuracak. Uluslararası anlaşmalara da uyum sağlayacak biçimde, elektronik ortamda yapılacak tebligatların kapsamı genişletildi. Ayrıca gerçek kişiler de isteğe bağlı olarak elektronik tebligat kapsamına girebilecek.

Bu konularda ilginizi çekebilir