15 °C

İhaleler elektronik ortama taşınıyor

Binlerce ihale yapılan yeni düzenlemeyle tamamen elektronik ortama taşınıyor.

İhaleler elektronik ortama taşınıyor

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında açık ihale usulü ile yapılan ve yaklaşık maliyeti 213.000,00 TL’nin altında olan mal ve hizmet alımı ihalelerinin elektronik ortamda teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmesi amacıyla kamu ihale mevzuatında yapılan düzenleme 27 Mayıs 2016 tarihli (Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlandı. 

1 Temmuz itibariyle yürürlüğe girecek değişikliklerle söz konusu ihalelerin,  elektronik ortamda yapılması suretiyle, ihale sürecinin daha kısa sürede tamamlanması hedeflenirken, hem idarelere, hem de isteklilere birçok açıdan avantaj sağlaması amaçlanıyor.

Kamu İhale Kurumu'nun(KİK) konu ile ilgili açıklamasında şu bilgiler verildi:
"Bu değişikliklerle tekliflerin hazırlanması ve sunulması tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilecek, isteklilerin katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin beyanları esas alınacak, teklif mektubu ve yeterlik bilgileri tablosu ile ekleri dışında başka bir belge istenmeyecek. 

İhale dokümanı elektronik ortamda e-imza kullanılmak suretiyle indirilecek ve dokümana ilişkin satış bedeli alınmayacak, elektronik ortamda beyan esasına uygun şekilde verilecek teklifler sayesinde, hem zamandan, hem de mali açıdan tasarruf sağlanmış olacak.

Tekliflerin değerlendirilmesi elektronik ortamda yapılacak olup, istekliler tarafından beyan edilen bilgiler EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları internet siteleri üzerinden sorgulanarak doğrulanması yapılacak. Düzenlemeyle süreçlerin çok daha kısa ve sorunsuz şekilde tamamlanması sağlanacak.

Elektronik ortamda yapılacak ihaleler sayesinde istekli sayısında kayda değer artışlar öngörülürken, artacak rekabetle idarelerin fiyat avantajı sağlaması da amaçlanıyor."

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız.
Giriş Yap