İhracatçılara 'REACH' semineri

Seminerde, insan sağlığı ve çevrenin korunması, kimya sanayiinde rekabet gücünün artırılması gibi konulara değinildi

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

ANKARA - İhracatçılara AB'de üretilen ve AB pazarına işal edilen kimyasal ürünler için kayıt (registration), değerlendirme (evaluation), izin (auşorization) ve kısıtlama (restriction) sürecini yeniden belirleyen REACH Tüzüğü hakkında bilgi verildi. 

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri işbirliği ile düzenlenen seminerde, tüzük ile insan sağlığı ve çevrenin korunması, kimya sanayiinde rekabet gücünün artırılması, AB iç pazarının bölünmesinin engellenmesi, kimyasallar hakkında var olan bilgilerin paylaşılması, hayvanların kullanılmadığı deneylerin teşviği ve kimyasallar alanındaki uluslararası entegrasyonun temini amaçlanıyor. 

1 Haziran 2007'de yürürlüğe giren REACH Tüzüğü kapsamında, kimyasal madde içeren ürün ihraç eden ve ihracat miktarı yılda 1 tonu aşan firmaların, pazara giriş engeline maruz kalmamak için, 1 Haziran-1 Aralık 2008 tarihleri arasında Avrupa Kimyasallar Ajansı'na ön kayıt yaptırması zorunlu tutuluyor. 

REACH Tüzüğünün, Türkiye'nin henüz AB'ye üye olmamasından dolayı, yurt içi kimya üretimine ve üçüncü ülkelere ihracata kısa vadede doğrudan bir etkisi bulunmazken, AB'ye tam üye olunması durumunda, REACH kapsamındaki düzenlemelerin kimya sektörünün tüm üretim faaliyetlerinde uygulanması zorunlu hale gelecek.