İkinci maaşı almanın şartları belli oldu

Ailenin Paketi'nde yer alan doğum sonrası 6 aya kadar yarım gün çalışmada 961 liralık ikinci maaşı almak için son 3 yılda en az 600 gün prim ödeme şartı konuldu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME

Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıkladığı 'Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması' Paketi çerçevesinde yapılacak doğum yardımı ile doğum izninden sonra kadınlara yarım gün çalışma hakkı çerçevesinde ödenecek 'yarım çalışma ödeneğine' ilişkin ayrıntılar belli oldu. Doğum yapan kadınlara ilk çocukta 2 ay, ikincisinde 4 ay, üçüncüsünde 6 ay süreyle yarım gün çalışma izni verilecek. İşçinin ücreti ne olursa olsun, bu süreler içerisinde, İşsizlik Sigortası Fonu tarafından brüt asgari ücretin yüzde 80'i oranında ikinci maaş ödenecek. Bu da aylık 961 lira ücret anlamına geliyor.

Ancak, yarım çalışma dönemlerinde 961 liralık ikinci aylığı alabilmek için kadın işçinin adına doğum tarihinden önceki son 3 yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması koşulu aranacak. Bu işçinin, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışması ve doğum sonrası analık izni bitiminden itibaren 30 gün içinde Türkiye İş Kurumu'na yarım çalışma belgesi ile başvurması gerekecek.

Doğum nedeniyle yarı zamanlı çalışan kadın işçilerin sosyal güvenlik primlerinin yarısı kendi işverenleri tarafından diğer yarısı ise İşsizlik Sigortası Fonu tarafından ödenecek. Çocuğun engelli doğması halinde yarım çalışma ödeneği 12 ay boyunca verilecek.

Doğum sonrasında memur kadınlar, çocukları zorunlu ilköğretim çağının başladığı tarihi izleyen aybaşına kadar olan dönemde çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla haftalık çalışma saatlerinin yarısında izin yapabilecek. Bu haktan, karısı doğum yapan memur babalar da yararlanabilecek. İlköğretim ve Eğitim Kanunu uyarınca zorunlu ilköğretim çağı, "Çocuğun 5 yaşını bitirdiği yılın eylül ayı sonunda" başlıyor.

Doktor ve hemşire kapsam dışı kalabilir

Yarı çalışma hakkından hangi memurların yararlanamayacağı hizmet sınıfı, kadro unvanı, Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenecek. Çalışma Bakanlığı yetkilileri, sağlık çalışanlarının bu uygulamadan yararlanmasının zor olduğunu, kapsam dışında tutulabileceklerini belirttiler.

Evlat edinene de aynı haklar veriliyor

8 haftalık analık izni, 2 yıl ücretsiz izin veya çocuk okula başlayana kadar yarı zamanlı çalışma hakkından evlat edinen memur ve işçi de yararlanabilecek.

600 liraya kadar doğum parası yabancıya yok

Doğan birinci çocuk için 300 lira, ikinci için 400 lira, üçüncü için de 600 lira tutarındaki doğum yardımı Türk vatandaşı anne ya da babaya yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere toplu iş sözleşmesiyle doğum yardımı yapılıyorsa ve bu yardım belirlenen tutarlardan düşük ise sadece aradaki fark ödenecek.

Çocuk büyüyene kadar kadın işçi kiralanabilecek

Özel İstihdam Büroları üzerinden işçi kiralanması 11 ayrı maddeyle kapsamlı düzenlendi. Şirketler, askere giden işçilerin yerine alınacak kiralık işçilerde askerlik süresince; doğum, analık ve süt izni ile ücretsiz izin hallerinde izin süresince, ebeveynlere doğumdan sonra çocuğun okul çağına kadar tanınan kısmi süreli çalışma süresince, mevsimlik tarım işçilerinde ise 6 ay süreyle işçi kiralayabilecekler.

Bu konularda ilginizi çekebilir