20 °C

IMF ile yeni dönemin temeli OVP olacak

IMF ile yeni dönemin temeli OVP olacak

IMF ile yeni dönemin temeli OVP olacak

ANKARA - Mayıs ayı ortasında yayınlanması gereken ancak hala açıklanmayan Orta Vadeli Program'ın (OVP) IMF ile yapılan ihtiyati stand-by nedeniyle bekletildiği kaydedildi. DÜNYA'nın edindiği bilgilere göre, 2009 bütçesinin de başlangıç aşamasını teşkil eden OVP ile buna bağlı olarak Maliye'nin yayınlayacağı mali çerçeve, IMF ile yürütülen stand-by görüşmesiyle paralel şekillendiriliyor. Orta Vadeli Program, IMF ile başlayacak yeni anlaşma döneminin niyet mektubu ile hemen hemen aynı olacak. Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu'na göre, bütçe çalışmalarında kurumların kullanacağı temel çerçeve, Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan mali plan ile çiziliyor. Bunun ise Orta Vadeli Program ile uyumlu olması gerekiyor. IMF ile ihtiyati stand-by Kanuna göre, 15 Mayıs'a kadar Programın, 15 Haziran'a kadar da mali planın Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Ancak her iki düzenleme de henüz yayınlanmadı. DÜNYA'nın edindiği bilgilere göre, Türkiye'nin mali takvimini zorlayan bu gecikmenin, "yeni bir ekonomik program" olarak nitelenebilecek hazırlıklardan kaynaklandığı vurgulandı. Orta Vadeli Program hazırlıkları, IMF ile yürütülen ihtiyati stand-by anlaşmasıyla birlikte ele alınıyor. Türkiye'nin gözden geçirmeleri tamamlanan ve kapatılan stand-by'ın ardından, mali kaynak kullanımı öngörülmeyen yeni bir "ihtiyati stand-by" üzerinde durduğu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanmıştı. Muhafazakar bir büyüme öngörülüyor Şu ana kadar, Türkiye'nin gelecek yıllarda uygulayacağı ekonomik programın temel parametrelerinden sadece enflasyon hedefi ortaya çıktı. Merkez Bankası ve hükümet, 2009'da yüzde 7.5, 2010'da yüzde 6.5 ve 2011'de yüzde 5.5 oranında hedef belirlenmesi konusunda mutabakat sağladı. Ancak diğer temel gösterge olan GSYH ve GSYH büyüme hızına ilişkin hedefler ortaya çıkmadı. Bilgi veren kaynaklar, 2009 için yüzde 4 dolayında bir büyümenin hedefleneceğini, hazırlıklarda son derece "muhafazakar bir büyüme" öngörüldüğünü kaydetti. Öte yandan, bütçe ve mali yönetim açısından temel göstergelerden biri olan faiz dışı fazla konusunda da hükümetin her ne kadar "GSYH'nin yüzde 3'ü oranında açık verilmesi revizyonunu" açıklamış olsa da tartışma bulunduğunu, IMF ile yapılan görüşmeler çerçevesinde stand-by anlaşmasında daha yüksek bir düzeyin belirlenmesinin olasılıklar içinde bulunduğu kaydedildi.